Mitä tulikaan lausuttua yrittäjyydestä, herra tasavallan presidentti?