One thought on “Värin määritys ihmisarvon mittako?”

  1. HENKILÖKOHTAISESTA kokemuksesta ymmärrän rasismin ja syrjinnän samaksi tunteen ilmiöksi VALTA ja PELKO sekottuvat mielen primitiivitilassa.

    Jos kenellä on kehittymättömät elämän perusarvot, oma voimattomuus kompensoidaan köyhiä ja ja eri värisiä kanssaeläjiä halveksimalla ja ylemmyyden tunnossa syrjimällä ja summittaisesti syyllistämällä

Vastaa