Aihearkisto: Elämän arki, velallisten tuki

Pikaluottojen voimakas markkinoniti rajoitettava

Pikaluottojen voimakas markkinointi:
Viraston mukaan nykyisellään mainonnasta välittyy kuva pikaluotoista arkipäiväisenä ja riskittömänä keinona saada rahaa vaivattomasti. Voimakas mainonta ja nopeat luotonhakuprosessit voivat johtaa huonosti harkittuun päätökseen, KKV sanoo.

Viraston selvityksessä on kartoitettu muiden maiden tapoja säännellä pikaluottojen mainontaa. Kansainvälisten esimerkkien perusteella voitaisiin rajoittaa muun muassa mainonnan kanavia. Toisaalta voitaisiin kieltää helppouden ja nopeuden alleviivaaminen pikavippien markkinoinnissa sekä vaatia yhtiöitä kertomaan pikaluottoihin liittyvistä riskeistä.

KKV ehdottaa selvityksessään, että Suomessa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja kokeillaan kuluttajan käyttäytymisen selvittämiseksi.
– Silloin kun lainsäädännöllä halutaan edistää kuluttajien mahdollisuutta tehdä onnistuneita päätöksiä ja valita itselleen paras vaihtoehto, on lähtökohdaksi otettava kuluttajien todellinen käyttäytyminen, ei ihmisten oletettu tai toivottu tapa toimia, johtaja Anja Peltonen KKV:sta sanoo tiedotteessa.
../..

LÄHDE

Postilakon vaikutukset laskuihin

Hilkka Laikko‎
Velallisten tukiryhmä VTR

TIEDOTE:

Miten Postin lakko vaikuttaa/ vaikutti Teihin?
Ministeri Sirpa Paateron viesti; Kyse on mm. laskuista, jotka 2 viikon aikana eivät tavoittaneet Teitä. Jos saatte tällaisen laskun ja samalla tai hieman myöhemmin saman laskun perintäyhtiöiltä kuluilla lisättynä

– Teillä on oikeus riitauttaa heti ko. lasku nk. Force Majeure -perusteella – eli ylivoimainen este eli postilakko, jonka aikana ette ole voineet saada laskua saati maksaa sitä. JOS LÄHIPIIRISSÄNNE ON SENIORIKANSALAISIA, JOILLA EI OLE INTERNET YHTEYTTÄ – AUTTAKAA TEKEMÄÄN REKLAMAATIO PERINTÄYHTIÖLLE JA MAKSAKAA ALKUPERÄINEN LASKU SUORAAN ALKUPERÄISELLE LASKUTTAJALLE. TÄSTÄ EI SAA KOITUA KULUJA TEILLE!

Vihaan kiihotuksella puoluepolitiikan raamit

KIIHOTUS JA VIHA! USKO oikeuden ja lainkäytön sokeudesta vahva kansalaistasollako?


Perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpään lausunto vieraslajeista menee Uuden Suomen tietojen mukaan syyteharkintaan. Tapaus on poikkeuksellinen, sillä kyse on kansanedustajan eduskunnassa pitämästä puheesta.
Esitutkinta Mäenpään eduskuntapuheenvuorosta käynnistyi elokuussa. Epäiltynä rikosnimikkeenä on kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Mäenpää mainitsi kesäkuussa eduskunnan täysistunnossa vieraslajien torjunnan yhteydessä, jossa hän käsitteli turvapaikanhakijoita ja heidän uskontojaan.

”Täällä hallitusohjelmassa on yksi hyvä kirjaus. Täällä lukee: ’Tehostetaan vieraslajien torjuntaa sekä lainsäädännöllä että torjuntatoimenpiteiden rahoitusta lisäämällä.’ Tämä valitettavasti lukee väärässä kohdassa”, Mäenpää sanoi.

MYÖS: Halla-ahon perussuomalaiset vaatii muutosta kiihottamispykälään – Rikosoikeuden professori torjuu: ”Ei tähän kukaan vahingossa syyllisty”.

VIHAAN KIIHOTTAMINEN viime vuosilla saanut puoluepoliittiset raamit. Siitä on seurauksina koitunut verkkokeskustelujen YLLÄPITÄJILLE UHKA; keskustelijoiden (somekirjoittajien) rekisteröinti on välttämätöntä; mm. kansanedustajien es8imerkkien johdosta kansalaisetkin käyttäytyvät arvaamattomasti, vastuusta piittaamatta.

Promerit.net – verkkokeskustelun ylläpitäjänä UHKA on kohtuuton.

Rikoslaki 19.12.1889/39 11 luku Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan 10 § (13.5.2011/511) Kiihottaminen kansanryhmää vastaan: Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Tätä lakia on myös alettu käyttämään taannehtivasti, eli vuosia taaksepäin ennenkuin laki on edes ollut voimassa.

Pitää tiedostaa mikä on mahdollista

Elämän arki ja velallisten tuki.

Kun Karjalan kannaksella Punnuksen kyläkoulun kellarimontussa pidin kädessäni talvisodan ajalta patruunavyön pätkää, kysyin jotta jos otan sen muistoksi mukaan.

Sotavainajien etsintäryhmän pietarilainen Slava vastasi, jotta ”siitä vaan jos Siperiaan haluat”. Patruunavyön pätkä jäi monttuun…

Aivan sama ajatuspohja on Velallisten Tuki VTR.. vertaisryhmän kohdalla… pitää tiedostaa MIKÄ ON MAHDOLLISTA.

Toinen vertaus vertaistuen suuruudesta ; korkillisella viiniä voi olla suurempi parantava teho kuin koko pullon tyhjäksi juomalla…

20 Sotavainajaa kotiutettiin Viipurissa Pietari-Paavalin kirkossa 15. lokakuuta 2019; Tulokset on saavutettu yli rajan yhteisprojektissa suomalaisten ja venäläisten etsijäryhmien kanssa. alttarilla olevista arkuista yhdessä on isäni.

Kalevi Kannus

Varoitus … Alektum Capital ja Annomen Oy:stä

HUOMIO! HUOMIO! Kaikki tarkkana: Alektum Capital AG/ Alektum Oy sekä Annomen Oy ovat nyt lähettäneet useita tuhansia haasteita ihmisille (n.10 000).

Kuten jo olette lukeneet, Annomen ei saanut rekisteröityä yritystään perintätoimistoksi vakavaraisuus puutteiden takia ja lainvoimaiseksi Etelä-Suomen alueviraston Avin päätös tulee 30.10.2019.

He voivat silti nostaa perusteettomia kanteita oikeuteen ja tämä on jopa odotettavissa yhä kiihtyvällä vauhdilla. MUISTAKAA KANTEESEEN ON VASTATTAVA, JOS SELLAINEN TULEE, MUTTA PERUSTEITA KANTAJAN VÄITTEIDEN EPÄLUOTETTAVUUDELLE ON LUKUISIA ALKAEN 2013 EM. YRITYKSEN SAAMISTA ENSIMMÄISISTÄ HUOMAUTUKSISTA AINA 30.12.2018 PERINTÄLUVAN MENETYKSIIN SAAKKA.

Mikäli saatte tälläisen haasteen, ottakaa yhteys vt.faktat@gmail.com otsikolla ALEKTUM – ANNOMEN.

Aki Rintakangas: Henkilökuvaus

Aki Rintakangas on Velallisten Tuki face..ryhmän ylläpitäjä.

Nimeni on Aki Rintakangas ja olen 35 vuotias mies Helsingistä. Velka asiat ovat olleet minulle läsnä koko elämäni ajan. Johtuu siitä, että äitin joutui ulosoton ikeseen -90 luvun taitteessa yritys velan takauksesta johtuen.

Lapsuus ja opiskelu
Lapsuus oli vuoristorataa, eikä ollut helppoa ja kaikesta jouduttiin tinkimään, välillä oli se kouluruoka ainut ateria päivässä. Oma velkaantuminen oikeastaan alkoi jo 15 vuotiaana peliautomaattien takia, eikä minulla ollut mahdollista oppia rahankäyttöä, kun sitä ei vain yksinkertaisesti opetettu. Yritin myös paikata raha reikiä pelaamalla, mutta vei syvempään suohon.Opiskelut peruskoulun jälkeen jäi reilu vuoden mittaiseksi, syy tähän oli se, että pääsin töihin Helsinkiin. Aloitin työskentelyn 2002 heinäkuussa huoltomiehenä meilahden sairaalassa. Tuossa vaiheessa kun olin 18 vuotias niin ei tuo raha kiinnostanut lainkaan tai miten se järkevästi olisi pitänyt käyttää koska tilanne oli minulle täysin uusi. Laskuja jäi maksamatta ja kela rupesi perimään opintotukien ja opintolainoja takaisin.

Työ
Menin armeijaan tammikuussa 2003 jolloin alkoi tulla ensimmäisiä päätöksiä käräjäoikeudesta. Armeijan jälkeen olin pari kuukautta ilman töitä kunnes pääsin takaisin meilahden sairaalaan töihin, nyt olen ollut 17 vuottta työ elämässä. Palkka on pieni mutta jotenkin Suomalaisella sisulla selvisin pahimpien aikojen ohi. Palkasta jäi pahimmillaan 180€ kk käteen vuokran jälkeen. Ei se aina herkkua ollut. Tuli välillä epätoivo ”Saanko koskaan näitä ulosoton velkoja tai perintäyhtiöitä pois niskasta”. Oma velkaantuminen vaikeutti normaalia elämää huomattavasti. En saanut vakuutuksia, en saanut puhelin liittymää ja kaikki piti ostaa käteisellä kun osamaksukauppaa ei saa kun on maksuhäiriö merkintä. Tuntui siltä kun olisin Ö luokan kansalainen ja pehempi rikollinen tuon maksuhäiriö merkinnän takia.

Velkavankeus
Velka vankeus kesti itsellä siis noin 15 vuotta. Syynä pidän pitkittynyttä perintää. Perintäyhtiöissä roikotetaan turhaan laskuja kohtuuttomilla perintäkuluilla mitä ei, pystytä edes todistaa että ovat oikeasti aiheelliset. Itse päätin 2017 selvittää mitä on roikkumassa perintäyhtiöissä ja sain kokonaiskuvan tilanteestani. Monella perintäyhtiöllä roikkui velkoja mitkä olisi aikapäiviä sitten laittaa ulosottoon. Viimeinen velka poistui pitkän viranomaisprosessin jälkeen tammikuussa 2019 jolloin Alektum Oy ilmoitti lopettaneensa kokonaan perinnän. Olen myös kiitollinen velallistentuki facebook ryhmästä josta sain tukea ja neuvoja velkojen selvittelyyn ja oikeat tahot minne valittaa, kuten AVI (Aluehallintovirasto) ja KKV (kilpailu-ja Kuluttajavirasto). En näistä edes osannut hakea apua tilanteeseeni. Lisäksi en osannut tai tiennyt miten haasteeseen olisi pitänyt vastata. Oman tilanteen selvittely oli raskasta ja työläs prosessi. Piti soittaa ja lähettää sähköpostia jokaiselle perintäyhtiölle erikseen, tuo oli aikaa vievää. Prosessin aikana minulle on selvinnyt, että perintäyhtiöt ostaa velkoja 10-20% velka summasta isoissa erissä, absurdia minun mielestäni. Toinen mihin kiinnitin huomiota oli se kun perintäyhtiö katsoi luottotietoja todella tiuhaan. En ole saanut järkevää vastausta mutta minulla on epäilys asiasta. Luottotiedot katsotaan sen takia kun merkintä/merkinnät on poistumassa, niin saadaan merkintöjä pitkitettyä ja henkilö pitempään pois normaaleista arjen tarpeista.

Ulosotto
Ulosottoon kun jouduin ekaan kertaan niin se oli shokki, häpeä ja pelko miten tästä selvitään. Tuosta häpeästä haluan päästä eroon ja velallisten ihmisten äänen kuuluviin. Yritin sopia ulosottomiehen kanssa maksuista, mutta ei onnistunut kun oli vasta tullut asiat ulosottoon. Eikä tähän sen takia heti suostuttu. Myöhemmin ei ollut ongelmaa tehdä maksusopimusta ulosoton kanssa. Mutta kun tekivät virhemerkinnän maksuhäiriöstä kesti 6 kk saada se oikaistua.

Velkaantumisen jälkeen
Velat sain käytännössä hoidettua pois jo 2016-2017, selvitysten ja sitkeän taistelun jälkeen viimeinen velka poistui perintäyhtiöiden järjestelmästä tammikuussa 2019 kun Alektum Oy:n toimiluvan sain pois. Eivät lähteneet siirtämään minun velkojani seuraavalle yhtiölle. Maksuhäiriö merkinnät vielä kummittelee tiedoissa jonkun aikaa. Laki ei kiellä merkintöjen poistamista aikaisemmin mutta luottotietoyhtiöt aika jääräpäisiä asiassa. Paljon kevyempi olo tila kun tuo painolasti on pois. Vihdoinkin pääsen kansalaiseksi jälleen.

Lopuksi haluan sanoa kaikille velallisille. Ette ole yksin, puhukaa sillä vaikeneminen on pahinta mitä voi tehdä. Toiseksi tarkastakaa asiat ovatko oikein Oletko tilannut kyseistä tuotetta/palvelua? Onko kulut oikein. (Finlex perintälaki 10§). Vaatii hirveästi työtä ja tukea jotta saa selvitettyä mutta se lopulta kannattaa.

Eija Kuusla: Velkavankeus on mahdollista

Siinä vaiheessa yksi koiristamme tuli viereeni, ja tapitti suoraan mun sieluun. Enhän mä voinut enää sen jälkeen mitään tehdä.Eihän se koira olisi ymmärtänyt mitä tapahtuu.

Itkin koira kainalossa nuolemassa mun kyyneleet. Se oli vielä pentu silloin.

Eija Kuusla

-2007 jouduin 2 kuukauden pakkolomalle, tulotaso romahti noin 2000 euroa. Turvauduin lainoihin silloin.
-2010 aloin oireilemaan jo henkisesti. Palkastani jäi käteen jopa alle 100€ laskujen jälkeen.
-11/2011 miehen taksiluvat lähti. Tulot romahtivat tuhansilla euroilla/kk.
-2010-2012 olin opintovapaalla ja virkavapaalla. Tulot noin 1200€/kk vähemmän. Sain aikuiskoulutustukea. Tuki loppui toukokuussa, enkä saanut mistään mitään. Olimme taas lähestulkoon menettämässä asunnon.
-2015-2016 miehen yksi työnantaja meni konkurssiin, taas tulot romahtivat tuhansilla euroilla, ja turvauduin lainoihin.

Eli kaikki nämä ovat täysin yllättäviä tekijöitä, joille emme itse voi mitään, emmekä olisi pystyneet vaikuttamaan.

Tajusin jossain vaiheessa 2008, että taloutemme on todellisessa kriisissä. Aloin käyttää aikaa pelaamalla ja ostamalla kaikenlaista krääsää. Joka taas pahensi oloa ennestään.

En kehdannut puhua ääneen kenellekään. Jossain vaiheessa työkaverini sanoi, että mä en naura enää enkä ole iloinen.

Silloin se iski. Totaalinen romahdus. Luulin osaavani peittää koko tämän karin totuuden. En vaan osannut vaan huijasin itseäni.
Siitä alkoi burnout loma. Ja tilanne vaan paheni 11/2011. Kun miehen yritys ajettiin viranomaisten toimesta alas.

En puhunut edes miehelleni mitään, koska pelkäsin sitä räjähdystä. Piilotin laskuja ja kirjeitä.

Joulukuussa 2011 olin niin loppu, että istuin keittiön lattialla veitsi kädessä, ja mietin että tää loppu nyt.

Siinä vaiheessa yksi koiristamme tuli viereeni, ja tapitti suoraan mun sieluun. Enhän mä voinut enää sen jälkeen mitään tehdä.Eihän se koira olisi ymmärtänyt mitä tapahtuu.
Itkin koira kainalossa nuolemassa mun kyyneleet. Se oli vielä pentu silloin.

Alkuvuodesta 2012, mun oli pakko toimia. Istuimme sukulaisten kanssa meidän keittiössä ja kerroimme koko tilanteen.
Pelkäsin jo etukäteen tuomiota, mutta ei, meitä ymmärrettiin ja yhdessä aloimme miettiä ratkaisuja.

Siitä lähti liikkeelle koko tämä vyyhdin purkaminen. Paniikkihäiriö mulle jäi, ja siitä on vaikea päästä irti.
Se häpeä tuntui pahimmalta silloin, kun meitä pyydettiin lähtemään jonnekin reissuun, eikä meillä vaan rahaa ollut.
Tekosyitä kehiteltiin. Se vaan lisää pahaa oloa.

Tehkää ihan oikeasti itsellenne palvelus. Olkaa rehellisiä, pyytäkää ajoissa apua, älkää jääkö yksin. Etsikää apua ajoissa.
Jos ette yksin pysty, ottakaa joku luotto ihminen avuksenne.
Tehkää ajoissa maksusuunnitelma, siirtäkää eräpäivää. Sitä ei tarvitse hävetä.

Ja tuomitsijoille, miettikääpä tilanne omalle kohdalle? Mitä mekään olisimme voineet tehdä noiden tilanteiden tultua.

Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi!
Voimia ja jaksamista kaikille velallisille, Te selviätte kyllä..

Velkahäpeä

Aki Rintakangas

Ajattelin tällä kertaa kirjoittaa arasta aiheesta kuten velkahäpeästä. Suurin osa velallisista kokee syyllisyyttä, häpeää ja jopa itseinhoa velkatilanteestaan. Helposti jätetään asiat kertomatta läheisille ihmisille ja ystäville ongelmasta, toki suurin osa, ei ymmärrä velkaasioita ollenkaan. Tämä ongelma on laaja ja vaikea. Häpeä itseasiassa vaikeuttaa saada apua ja tukea tilanteeseensa kun ei uskalleta kertoa asioista lähipiirille. Tästä voi seurata suurempiakin ongelmia. Salailu on myös henkisesti raskasta, mutta haluaisin muistuttaa jokaista siitä, että velkaongelma ei ole häpeä sillä yli 10% Suomalaisista kärsii samasta ongelmasta ja kenenkään ei tarvitse taistella yksin. Velkakierrettä on todella vaikea katkaista kun siihen oravanpyörään on joutunut. Yksi pahimmista on maksaa velkaa velalla joka pitkässä juoksusssa syventää ongelmaa. Kaiken salailun ja uupumuksen jälkeen suuri todennäköisyys on ajautua masennukseen joka taas tietää lisää ongelmia.

Mistä häpeä johtuu?
Pää olettamus on ettei lähipiiri ymmärrä ja voikin osittain pitää paikkansakin kun eivät ymmärrä tilannetta minkä takia joutunut velkakierteeseen. Syitä on monia. Tämä on tärkeää käydä itsenäisesti läpi, ne syyt ja sen jälkeen parhaansa mukaan kertoa, että on taloudellisia vaikeuksia. Uskon siihen, että pieni prosentti tai muutama prosentti on niitä jotka haluaa vain pitää niin sanottua kulissia yllä, jotta hyvin menee. En vain käsitä ihmisiä jotka hylkää heti kun on raha vaikeuksia. Silloin heillä se ongelma on eikä velalisella. Ystävät jos kaikkoaa ne eivät koskaan olleet todellisia ystäviä olleetkaan. Haluan uskoa myös siihen, että luku on suuri, jotka pystyvät ymmärtämään tämän ongelman. Häpeän tunne on liian vahva velallisten keskuudessa. Helposti lähdetään siitä, että ”minä mokasin” ”Hoidan tämän kuntoon” ”kenenkään ei tarvitse tietää” ynnä muut samankaltaiset ajatukset pyörii velallisten mielissä. Haluaisinkin haastaa ihan kaikki siihen, jotta kuunneltaisiin ja autettaisiin parhaansa mukaan ystävää,perheenjäsentä pääsemään jaloilleen. En tarkoita sitä ,että pitäisi lainata rahaa vaan lähteä tukemaan siinä velkojen selvittelyssä, mitkä ovat oikeita velkoja, missä voidaan tehdä maksusuunnitelmia ja olla vierellä sekä kuunnella. Tämä on toki haastavaa jos ei ymmärrä velka asioista yhtään mitään mutta tuossa oppii paljon myös mukana siitä kuinka laiton perintä kenttä Suomessa on. Monella vain ei ole voimaa ratkoa yksin näitä ja senkin takia se ystävä tai perheenjäsen siinä vierellä on todella suuri merkitys.

Häpeän tunteesta eroon
Häpeän tunteesta eroon pääsemiseen on moniakin keinoja. Kuten se, että tunnustaa velkaongelman olemassa olon ja/tai vaaran joutua velkaongelamaan. Tämä pitää itse tiedostaa jolloin helpompaa lähteä purkamaan ongelman ydintä. Kerro läheisillesi että on taloudellisia vaikeuksia ja ne syyt siihen. Syitä on yhtä monta kuin on vellallistakin, yhtä tiettyä kaavaa ei ole. Puhu tunteistasi, jos pitää kaiken sisällään, se on pahempi kuin purkaa se ystävälle tai perheenjäsenelle puhumalla. Nouskaa poterosta ja etsikää googlesta tietoa velkaantumisesta ja apukeinoista, sillä apua on saatavilla. Älkää myöskään maksako olemattamia velkoja, turhia perintäkuluja tai muuta semmoista mitkä ei teille kuulu. Etsikää tietoa oikeuksistanne. Kirjoittakaa lehtiin,tehkää blogia, kirjoittakaa kansanedustajille tehkää ihan mitä tahansa jotta saatte äänenne kuuluviin. Ette todellakaan ole yksin.

Perintätoimista tietämätttömille
Nämä jotka eivät tiedä velkaongelmista, eivät ymmärrä yhtä juttua. Velanperintäkenttä Suomessa toimii laittomasti tällä hetkellä, ilman valvontaa. Kun te sisästäisitte tämän yksinkertaisen asian tästä olisi lähimmäisesi helpompi jopa puhua. Moni ei uskalla puhua juuri näiden ihmisten leimaamisen pelossa. Haastan jokaisen teistä tähän kategoriaan kuuluvat ihmiset siihen, että ottakaa asiasta selvää ja olkaa rohkeita ja lopettakaa se leimaaminen.

Velan monisyinen synty
Kuten tiedetään valkaantuminen ei aina johdu itsestä. Tulee yllättäviä asioita eteen kuten, yt neuvotteluja, sairastuminen, menetät työsi syystä tai toisesta, konkurssi, verottajan virheelliset verotarkastukset joita lähes mahdoton kumota. Sinulla voi olla hyväkin duuni ja näkymät hyvät mutta sitten iskee niin sanottu katastrofi, jota yrität laina rahalla paikata jotta ei kukaan saisi tietää.Sairastuminen on myöskin aika yleinen velkaantumisen syy. Maksetaan sairaala laskut ja lääkkeet pikavipeillä mielummin kuin pyydettäisiin ystävältä tai sukulaiselta, aina tämäkään tosin ei ole mahdollista. Asiat kasaantuu helposti ja monimutkaistuu samalla. Miettikääpä näitä haasteita mitä velallisella on. Me emme ole ö-luokan kansalaisia tai rikollisia vaikkakin suurin osa meitä rikollisina pitääkin ja roskasakkina. Kuten olen monesti sanonut asiat eivät ole mustavalkoisia. Jokainen meistä on tärkeä tässä yhteiskunnassa ja myöskin toivoisin parannusta tähän asenteeseen mitä kohtaamme päivittäin. Maksuhäiriö merkintä ei todellisuudessa kerro yhtään mitään koska se kertoo vain sen, että joskus on ollut vaikea tilanne tai odottamaton tilanne. Kohdelkaa meitä velallisia ihmisinä.

Velka-asiat läsnä elämässä

Velallisen tarina: Aki Rintakangas – velka asiat ovat olleet läsnä koko elämän ajan
10.09.2019

Kuvassa Aki Rintakangas käy läpi Perintäyhtiö Alektum Oy.n perintään liittyvää viranomaisprosessia. Kuva: Sami Isoniemelä
Haastattelemme ja julkaisemme syksyn aikana velallisten tosi tarinoita, miten velkaantuminen vaikuttaa heidän elämäänsä, mistä se on saanut alkunsa ja kuinka he selviävät niin sanotusta velkavankeudestaan. Tänään on vuorossa Aki Rintakangas.

Aki Rintakangas, 35, on mies, jolle velka asiat ovat olleet läsnä koko elämän ajan. Lapsuutta varjosti muun muassa hänen vanhemman joutuminen ulosoton ikeeseen -90 luvun taitteessa, yritys velan takauksesta johtuen. Myöhemmin hän velkaantui itse.
Aki Rintakangas, kertoisitko tarkemmin taustoistasi ja omasta velkaantumisestasi?
– Lapsuus oli vuoristorataa, eikä ollut helppoa ja kaikesta jouduttiin tinkimään, välillä oli se kouluruoka ainut ateria päivässä.
Oma velkaantuminen oikeastaan alkoi jo 15 vuotiaana peliautomaattien takia, eikä minulla ollut mahdollista oppia rahankäyttöä, kun sitä ei vain yksinkertaisesti opetettu. Yritin myös paikata rahareikiä pelaamalla, mutta se vei syvempään suohon.

Opiskelut peruskoulun jälkeen jäi reilu vuoden mittaiseksi, syy tähän oli se, että pääsin töihin Helsinkiin. Aloitin työskentelyn 2002 heinäkuussa huoltomiehenä Meilahden sairaalassa. Tuossa vaiheessa kun olin 18 vuotias niin ei tuo raha kiinnostanut lainkaan tai miten se järkevästi olisi pitänyt käyttää, koska tilanne oli minulle täysin uusi. Laskuja jäi maksamatta ja Kela rupesi perimään opintotukia ja opintolainoja takaisin.
Sait ensimmäiset käräjäoikeuden päätökset velkoihin vuonna 2003. Taustallasi oli lyhyt työttömyys ja pieni palkka. Kuinka selvisit tässä tilanteessa?

– Menin armeijaan tammikuussa 2003 jolloin alkoi tulla ensimmäisiä päätöksiä käräjäoikeudesta. Armeijan jälkeen olin pari kuukautta ilman töitä kunnes pääsin takaisin Meilahden sairaalaan töihin, nyt olen ollut 17 vuotta työelämässä.
Palkka oli pieni mutta jotenkin suomalaisella sisulla selvisin pahimpien aikojen ohi. Palkasta jäi pahimmillaan 180 euroa kuukaudessa käteen, vuokran jälkeen. Ei se aina herkkua ollut. Tuli välillä epätoivo ”Saanko koskaan näitä ulosoton velkoja tai perintäyhtiöitä pois niskasta”.
Oma velkaantuminen vaikeutti normaalia elämää huomattavasti. En saanut vakuutuksia, en saanut puhelinliittymää ja kaikki piti ostaa käteisellä kun osamaksukauppaa ei saa, kun on maksuhäiriömerkintä. Tuntui siltä kun olisin Ö luokan kansalainen ja pahempikin rikollinen tuon maksuhäiriömerkinnän takia.

Aloit selvittämään perintäyhtiöillä olevia velkojasi perusteellisesti myöhemmin. Osa veloista poistui pitkän viranomaisprosessin myötä vuonna 2019. Kertoisitko tästä vaiheesta?
– Velkavankeus kesti itsellä siis noin 15 vuotta. Syynä pidän pitkittynyttä perintää. Perintäyhtiöissä roikotetaan turhaan laskuja kohtuuttomilla perintäkuluilla mitä ei, pystytä edes todistaa että ovat oikeasti aiheelliset.
Itse päätin vuonna 2017 selvittää mitä on roikkumassa perintäyhtiöissä ja sain kokonaiskuvan tilanteestani. Monella perintäyhtiöllä roikkui velkoja mitkä olisi aikapäiviä sitten laittaa ulosottoon. Viimeinen velka poistui pitkän viranomaisprosessin jälkeen tammikuussa 2019 jolloin perintäyhtiö Alektum Oy ilmoitti lopettaneensa kokonaan perinnän.

Olen myös kiitollinen Velallisten vertaistuki- facebook ryhmästä, josta sain tukea ja neuvoja velkojen selvittelyyn ja oikeat tahot minne valittaa, kuten AVI ja KKV. En näistä edes osannut hakea apua tilanteeseeni. Lisäksi en osannut tai tiennyt miten haasteeseen olisi pitänyt vastata.

Oman tilanteen selvittely oli raskasta ja työläs prosessi. Piti soittaa ja lähettää sähköpostia jokaiselle perintäyhtiölle erikseen, tuo oli aikaa vievää. Prosessin aikana minulle on selvinnyt, että perintäyhtiöt ostaa velkoja 10-20 prosentilla velkasummasta, isoissa erissä, absurdia minun mielestäni.

Toinen mihin kiinnitin huomiota oli se kun perintäyhtiö katsoi luottotietoja todella tiuhaan. En ole saanut järkevää vastausta mutta minulla on epäilys asiasta. Luottotiedot katsotaan sen takia kun merkintä, merkinnät on poistumassa, niin saadaan merkintöjä pitkitettyä ja henkilö pitempään pois normaaleista arjen tarpeista.

Miltä sinusta tuntui kun jouduit ulosottoon ja miten yhteistyö ulosoton kanssa sujui velallisena?
– Ulosottoon kun jouduin ekaan kertaan niin se oli shokki, häpeä ja pelko miten tästä selvitään. Tuosta häpeästä haluan päästä eroon ja velallisten ihmisten äänen kuuluviin. Yritin sopia ulosottomiehen kanssa maksuista, mutta ei onnistunut kun oli vasta tullut asiat ulosottoon. Eikä tähän sen takia heti suostuttu. Myöhemmin ei ollut ongelmaa tehdä maksusopimusta ulosoton kanssa. Mutta kun tekivät virhemerkinnän maksuhäiriöstä kesti 6 kuukautta saada se oikaistua.
Miltä sinun tilanteesi näyttää nyt tällä hetkellä?
– Velat sain käytännössä hoidettua pois jo 2016-2017, selvitysten ja sitkeän taistelun jälkeen viimeinen velka poistui perintäyhtiöiden järjestelmästä tammikuussa 2019 kun Alektum Oy:n toimiluvan sain pois. Eivät lähteneet siirtämään minun velkojani seuraavalle yhtiölle.
Maksuhäiriömerkinnät vielä kummittelee tiedoissa jonkun aikaa. Laki ei kiellä merkintöjen poistamista aikaisemmin mutta luottotietoyhtiöt aika jääräpäisiä asiassa. Paljon kevyempi olo tila kun tuo painolasti on pois. Vihdoinkin pääsen kansalaiseksi jälleen.

Kiitos Aki Rintakangas haastattelusta. Haluatko vielä lopuksi sanoa jotain?
– Lopuksi haluan sanoa kaikille velallisille. Ette ole yksin, puhukaa sillä vaikeneminen on pahinta mitä voi tehdä. Toiseksi tarkastakaa asiat, ovatko oikein Oletko tilannut kyseistä tuotetta, palvelua. Onko kulut oikein. Vaatii hirveästi työtä ja tukea jotta saa selvittettyä mutta se lopulta kannattaa.

Lähde: LIVE 24 magazine

Mitä tapahtuu EU:n rahapolitiikalle?

– Rahapolitikassa uusi Euroopan keskuspankin EKP Christine Lagarde ei muuta Draghin linjaa. Mikään ei muutu suomalaisen asuntovelallisen kannalta, Helenius sanoo.

Heiskasenkin mielestä suomalaiset voivat jatkaa rauhassa, sillä korko-odotukset ovat hyvin matalat seuraavan vuoden ajan.
– Draghi on paaluttanut kannat kesään 2020 saakka. Todennäköisesti linja säilyy, Heiskanen sanoo.
– Pitää muistaa, että siellä on iso neuvosto takana, yksi ihminen ei isoa laivaa käännä, Koivu muistuttaa.

Kuoppamäen mukaan Lagarde voi ajaa matalia korkoja, mutta ajaa samalla sääntöperäistä finanssipolitiikkaa, mikä miellyttää suomalaisia.
– Korot ovat ja pysyvät alhaalla pitkään, vähintään 2-3 vuotta ainakin, ehkä pidempäänkin, Kuoppamäki sanoo.

Hyvinvointivaltio todella kriisissä…

MAKSUHÄIRIÖT Maksuhäiriömerkintöjä oli kesäkuun lopussa yhteensä 382 700 suomalaisella. Vuodessa määrä on kasvanut 4 000 henkilöllä.

Asiakastieto Groupin tilastojen mukaan ongelmallisin ikäryhmä on kolmekymppiset, jotka ovat myös aktiivisimpia kuluttajina. Heistä yli 13 prosentilla on maksuhäiriömerkintöjä ja osuus on vuodessa edelleen kasvanut. Pientä kasvua on lähes kaikissa yli 30-vuotiaiden ikäluokissa aina eläkeläisiin saakka.

Liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen Asiakastieto Groupista pitää hyvänä, että positiivisen luottotietorekisterin perustaminen Suomeen on mukana hallitusohjelmassa ja että positiivisen tiedon tarpeesta ollaan yksimielisiä.
Asiakastieto Group ylläpitää Ruotsissa valtakunnallista positiivista luottorekisteriä ja kokemukset sieltä ovat hyviä. Kattava kokonaiskuva kuluttaja-asiakkaan muista luotoista mahdollistaa paremmat luottopäätökset ja ehkäisee ylivelkaantumista.
– Valitettavasti uuden rekisterin käyttöön saaminen kestää aivan liian pitkään, vähintään 5–7 vuotta. Määrittely- ja koodaustyö ovat kokemuksemme mukaan huomattavasti vaativampia kuin esimerkiksi tulorekisterissä, ja senkin rakentaminen vei vuosia. Ylivelkaantumisongelma paisuu niin nopeasti, ettei Suomella ole varaa jäädä odottamaan, Muhonen painottaa.
Kokonaisuudessaan ylivelkaantumisongelma pahenee, mutta hyvä signaali on se, että nuorten maksuhäiriöt ovat pysyneet laskusuunnassa. Nuorimpien aikuisten maksuhäiriöt ovat vähentyneet yhtäjaksoisesti vuodesta 2012 lähtien.

– Maksuhäiriöisiä nuoria on nyt selvästi vähemmän kuin vuosi sitten. Esimerkiksi alle 20-vuotiaista enää 1,3 prosentilla on maksuhäiriömerkintä, kun vielä vuosi sitten osuus oli lähes 1,7 prosenttia. Loivaa laskua näemme tilastoista muissakin alle 30-vuotiaiden ikäluokissa, Jouni Muhonen kertoo.
Epävarmoilla ja vaihtelevilla tuloilla elävien nuorten kohdalla jo yksi avoin luotto sitoo hyvin todennäköisesti koko vapaan maksuvaran, jolloin uutta luottoa ei kannata myöntää.
– Kun tämä ymmärretään ja tarjolla olevaa positiivista tietoa aletaan hyödyntää kattavasti, kääntyy maksuhäiriökehitys parempaan suuntaan myös vanhemmissa ikäluokissa, Jouni Muhonen arvioi.

https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/kotimaa/yli-380-000-suomalaisella-on-maksuhäiriö-–-ongelmallisin-ikäryhmä-kolmekymppiset/ar-AADGwx8?ocid=spartanntp

Pienyrittäjien perheenjäsenet työttömyysturvan piiriin..

Yrittäjän perheenjäsen on heinäkuun alusta lähtien palkansaajan asemassa, jos hän jää työttömäksi.

Muutos koskee henkilöitä, jotka työskentelevät perheyrityksessä ilman omaa omistusosuutta tai määräysvaltaa yritykseen.
Aiemmin tällaisessa asemassa oleva henkilö on voinut työttömyysturvalain mukaan olla yrittäjä. Lainmuutoksen tarkoituksena on selkeyttää ja parantaa yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvaa.

Yrittäjän perheenjäsenellä on oikeus työttömyysturvaan, kun hän on työskennellyt 52 viikon ajan siten, että työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa. Jotta yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehto täyttyy, hän ei ole saanut omistaa eikä hänellä ole saanut olla määräysvaltaa yrityksessä vähintään 12 edeltävään kuukauteen.

Ansiopäivärahan saadakseen perheenjäsenen tulee kuulua työttömyyskassaan. Kassaan kuulumattomat ja sellaiset henkilöt, jotka eivät täytä työssäoloehtoa, voivat hakea työttömyysturvaa Kelasta.

https://www.msn.com/fi-fi/talous/uutiset/yrittäjien-perheenjäsenet-saavat-jatkossa-työttömyysturvaa-palkansaajan-tavoin/ar-AADELmE?ocid=spartanntp

Velallinen ei enää ymmärrä velkojensa kokonaisuutta…

Jaana Niemi taistelee perintäyhtiöitä vastaan kaikissa oikeusasteissa: hallinto-, käräjä- ja hovioikeudessa.


Vantaalaisella Jaana Niemellä, 38, on ulosotossa noin 25 000 euroa. Hän on kärsinyt velkaongelmasta koko täysi-ikäisyytensä ajan eli 20 vuotta. Perintään on mennyt niin vuokria, kuntosalilaskuja, puhelinlaskuja kuin lääkärilaskujakin.
”Olen virheeni tehnyt ja maksan omat laskuni. Mutta tämä on ihan laitonta, miten perintäyhtiöt toimivat. En saa alkuperäisiä sopimuksia eli maksuperusteita, vaikka pyydän. He lisäävät laskuja, jotka eivät minulle kuulu ja pilkkovat saatavia, jotka pitäisi käsitellä samalla kertaa”, Jaana Niemi sanoo.
Tästä on seurauksena Niemen mukaan se, että velallinen ei enää ymmärrä omien saataviensa kokonaisuutta – ja maksaa liikaa.

Niemi ottaa esimerkin.
Hänen vuoden kuntosalijäsenyytensä on ulosotossa, mutta hän ei ole saanut nähtäväkseen alkuperäistä sopimusta, johon lasku perustuu…//..

Lähde: https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/velallinen-kay-oikeustaistelua-perintayhtioita-vastaan-jaana-38-en-maksa-yhtaan-ylimaaraista-vanhentunutta-tai-lisattya-velkaa/?shared=1857402-3e254ee9-999&fbclid=IwAR1mY0-_FDmHoBt9cSurJKZoTwbg-ynDqmvkVr36A5LI-OqfVgIZPdqpt68

Miksi virkakoneistolta puuttuu tekoja?

MIKSI VIRKAKONEISTO EI TEE MITÄÄN PERINTÄYHTIÖN LAITTOMUUKSILLE?
OMA TAPAUKSENI

Perintäyhtiö intrum lähetti minulle laskun 8.12.2018 jossa ilmoitettiin velkojan vaihtumisesta Fortumista Intrum dept finance ag:hen. Tuntui oudolta koska en vuonna 2016 sähkömyyjää vaihtaessa jäänyt senttiäkään velkaa Fortumille. Syynä se että oli ns. takuurahaa sisässä josta ottivat omansa pois ja tilittivät mulle jäljelle jääneen summan. Eli Intrum väittää saaneensa haltuun jotain jota ei ole olemassa.

Aloin selvittää omaa asiaa joulukuun 17 päivä kuluttajaviranomaisen kanssa. Tein reklamaation intrulle ja vastauksena sain isomman laskun. Jatkoin asiaa Fortumin kanssa….19 sähköpostin jälkeen selkisi asia 7.2.2019 ETTÄ INTRUM PERII VAIN OMIA PERINTÄKULUJA SEKÄ NIIDEN KORKOJA. Jäi kuva asian selvityksestä Fortumin kanssa että eivät tienneet mitään Intrumin lähettämästä lapusta missä ilmoitetaan velkojan vaihtumisesta. ELI EN OLLUT JÄÄNYT FORTUMILLE MITÄÄN VELKAA!!

Maaliskuun 6 päivä näin VTR-faceryhmän seinällä samanlaisen intrumin kirjeen. Heräsi ajatus että tämä ei olekkaan vain yksittäistapaus minun kohdalla. Aloin ilmoitella seinällä asiaa että kuka on saanut tietyt tunnusmerkistöt täyttävät intrumin kirjeen. Pyysin niitä ylläpidon sähköpostiin. Tapauksia kertyi iso määrä hetkessä.

Eli tässä vaiheessa ajatus oli että Intrum vain antaa harhaanjohtavaa tietoa velalliselle. Sekin on muuten perintälaissa kielletty. Eli toimeksiantaja ei edes tiedä että intrum ilmoittaa ikäänkuin saaneensa velan haltuun toimeksiantajalta….velan missä ei ole muuta kuin intrun omia perintäkuluja sekä niiden korkoja. Ei siis toimeksiantajalta yhtään mitään.

Muutama ryhmäläinen laitettiin pistämään Vattenfallille sähköpostikyselyä, että minkä velan olette siirtäneet intrun omistukseen. Vastaukset olivat todella kömpelöitä..”muiden velkojen siirrossa olemme siirtäneet myös nollalaskujen omistusoikeuden intrulle”. Siis mitä hemmettiä…siirretään jotain mitä ei ole olemassakaan.

Huhtikuussa sain eräältä ryhmäläiseltä käsiin intrumin velkalistan ko henkilön kohdalta. Kävin listaa läpi ja löytyi listalta tutut summat. Kyseessä jälleen lasku jossa intrum ilmoittaa velan omistusoikeuden siirtyneen Vattenfallilta Intrum Dept Finance ag:lle. Laskun kohdalla luki tila ”käräjäoikeudessa”. Eli Intrum on siirtänyt omat pelkät perintäkulunsa intrum depit finance ag:n nimiin ja hakee niitä käräjäoikeuden kautta ulosottoon.

Avilta on kirjallisia lausuntoja nippu, että kyseinen teko on laiton. Tarvittaessa löytyy myös puhelin nauhoite jossa asiaa kysytään avin ylitarkastajalta Sireeniltä ”voiko pelkkiä perintäkuluja ja niiden korkoja viedä käräjäoikeuteen ja sitä kautta ulosottoon” vastaus kuului ”ei voi”

Mielessä heräsi kysymys: Kuinka kauan tätä on jatkunut….kuinka kauan on viety pelkkiä perintäkuluja yksipuolisen summaarisen käsittelyn kautta ulosottoon…. todisteet ovat ainakin vuodelta 2017….eli tapauksia lienee satoja tuhansia.

Syy miksi kirjoitan tämän on seuraava:

Aineisto on täysin vedenpitävä. sen ovat monet tahot tarkistaneet.
Olen ollut yhteydessä kuluttajasuojaan samaan ihmiseen joka selvitti kanssani oman tapaukseni….on muuten ollut kkv:llä joulukuusta asti oma tapaukseni. Kerroin kuluttajansuojan henkilölle tapauksen saamasta käänteestä 4 viikkoa sitten ja kehoitin häntä viemään viestin kkv lakimies Juha Jokiselle. 3 viikkoa lähetteli Jokiselle s-postia …koitti saada puhelimella kiinni…lähetti jostain yhteispalaverista jopa Jokisen kolleegan mukana sanan.

TURHAAN!!! Viimeinen sähköposti tuli tutulta kuluttajasuojaviranomaiselta reilu viikko sitten..”olen tehnyt kaiken voitavani”

Olen tarjonnut myös KRP:lle tapausta….ei kiinnosta…tuttu poliisi tutki aineiston ja totesi saman kuin minä…koitti viedä sanaa eteenpäin….seinä tuli taas vastaan.

EI OLE IHME ETTÄ SUOMESSA VELALLISTA VIEDÄÄN KUIN PÄSSIÄ NARUSSA KETÄÄN VIRANOMAISTA EI KIINNOSTA KUN PERINTÄYHTIÖ RIKKOO LAKIA!

SUOMESTA ON TEHTY PERINTÄTOIMISTOJEN PARATIISI!

Artikkelikuva: ”Näkymättömät kourat”

HERÄTYS NYT KAIKKI. Hilkka Laikon lausunto on lakialoitteesta salattu. Kysymys kuuluu, KETÄ suojellaan ja MIKSI?

Perintätoimistojen luvanvarainen toiminta päättyi Suomessa vuoden 2018 lopussa. 1.1.2019 alkaen on tarvittu vain rekisteröinti Aluehallintovirastoon. Uutta lakia aloitettiin ajamaan läpi vuonna 2017 ja se saatiin nuijittua läpi vuonna 2018.
Laissa ei ole taloudellista sanktiota, jos yritys rikkoo perintälakia. Tätä sanktion puuttumista perustellaan sanamuodolla ”ulkolaisomisteisia perintäyhtiöitä on hankala sakottaa Suomesta käsin”.

Talousvaliokunnassa oli kuultavana useita eri tahoja, mm. AVI, KKV, tietosuojavaltuutettu ja jopa Suomen perintätoimistojen liitto ry:n puheenjohtaja Jyrki Lindström sekä lukematon määrä muita asiantuntijoita.
Kuultavana kävi myös Hilkka Laikko.

Hilkka Laikon lausunnossa olevia asioita ei otettu riittävästi huomioon. Kenellä voisi olla enemmän tietoa asioista kuin ihmisellä, joka auttaa vuosittain tuhansia velallisia? Hän tietää perintätoimistojen kyseenalaisesta toiminnasta todella paljon.

Hilkka Laikon asiaan antama lausunto salattiin! Eduskunnan työjärjestyksen 43 a § 2 momentin mukaisesti ”valiokunnan asiakirjat ovat salassa pidettäviä, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi merkittävää vahinkoa Suomen kansainvälisille suhteille tai pääoma- ja rahoitusmarkkinoille taikka vaarantaisi kansallista turvallisuutta. Salassa pidettäviä ovat myös asiakirjat, jotka sisältävät tietoja liike- tai ammattisalaisuudesta taikka henkilön terveydentilasta tai hänen taloudellisesta asemastaan, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi merkittävää haittaa tai vahinkoa, jollei huomattava yhteiskunnallinen tarve vaadi niiden julkisuutta. Valiokunta voi muusta vastaavasta välttämättömästä syystä päättää, että jokin asiakirja on salassa pidettävä.”

Suomessa on lähes 600 000 ihmistä vuosittain ulosotossa ja 400 000 ihmistä ilman luottotietoja. Yhtenä syynä tähän on se, että maahamme on laskettu toimimaan tämänkaltainen yritysmuoto kuin PERINTÄTOIMI.

Näyttää siltä, että asioille ei edes haluta tehdä mitään vaan tämä yritysmuoto saa vapaasti jatkaa toimintaa täällä. Herää iso kysymys, kenen etu se on? Ei ainakaan kansalaisten etu.

Valvontaviranomaiset ovat täysin kynnettömiä ongelmien edessä. Heidän keinona on vain varoittaa ko. yrityksiä ja sitäkin tehdään aniharvoin suhteessa rikkomuksiin.

Jos tämän annetaan jatkua vielä Suomessa meillä alkaa leipäjonot olla mitaltaan Hangosta Inariin.
Tekstin ja aineiston laatineet Mauri Häkkinen, Hilkka Laikko, Aki Rintakangas, Eija Kuusla sekä Velallisten tukiryhmä VTR:n fb-tutkijaryhmä