Avainsana-arkisto: verottaja

Liisa Mariapori. Yrittäjien oikeusturva verotarkastus-kertomuksissa

Yrittäjien oikeusturvan
ja
harkintavallan ulottuvuus
verotarkastuksissa

 
Nyt olisi se aika, että yrittäjien itsensä pitäisi ruveta vaatimaan, että heidän oikeusturvansa pitää saada kuntoon.
Näin ei voida jatkaa.
 
Kirjan hinta 35,- euroa + postikulut, laskun yhteydessä. Huomioi kassalla merkitä piste palloon ”maksu toimitettaessa”.
 
TILAUS verkkokaupasta http://www.promerit.net/tuote/liisa-mariapori-yrittajien-oikeusturva-verotarkastuskertomuksissa/
 

 

Kirjan lähettää ja laskuttaa tekijä itse Liisa Mariapori Rovaniemeltä…

 

Suomen ”pankkien kriisin” selvitys E-kirjana tästä.

”Pankkikriisi” ja sen hoitoon liittyvä salainen pankkituen etupiirijako on Suomen taloushistorian suurin, toistaiseksi selvittämätön, oikeuspoliittinen puhallus.

Painetun kirjan tilaus verkkokaupasta.

Pankkituet eivät hoituneet itsestään… lainkäytössä on korruption tunnusmerkit
Missä ja ketkä tekivät etupiirijaon pelastettavien ja kuopattavien osalta? Se kysymys kiinnostaa .. Nimittäin tässä lainkäytön korruptiossa linjattiin toimialat joiden omaisuusmassat suojattiin ja ne jotka ajettiin alas ja lainat siirrettiin roskapankkeihin.

Samalla hoidettiin Suomi eurokuntoon; järjestelyt ja tuomiot tehtiin törkeästi perustuslain ja muiden alempiasteisten lakien ja säädösten, sekä kansainvälisten sopimusten vastaisesti. On pitävästi selvitetty tapauksia, joissa esimerkiksi takaajaa velvoittavan tuomion purku olisi ollut pankin tekemän virheen tai jopa rikoksen johdosta aiheellinen. Korkein oikeus on ”jälkeen Koiviston konklaavin” systemaattisesti jättänyt tällaiset kanteet eri verukkeilla tutkimatta.

Väärien päätösten tekeminen ja todellinen laista piittaamattomuus on levinnyt myös oikeuslaitoksen (poliisiviranomainen, syyttäjä, tuomioistuin, ulosottotoimi) ulkopuolelle: verottajaan ja muihin valtion laitoksiin ja viranomaisiin, pankkeihin, vakuutusyhtiöihin, suuryrityksiin – niiden ei yksinkertaisesti tarvitse välittää lain määräyksistä suhteessaan asiakkaisiinsa, tavallisiin ihmisiin ja pieniin yrityksiin.

Laman ja Rahan Pelurit on näyttö joukkotuhonnan kaltaisesta ihmisoikeuspolitiikasta
”Kansani pelastumiseen ja onnelliseen tulevaisuuteen en hetkeksikään ole menettänyt uskoani. Pahimmat vihollisemme ovat omassa keskuudessamme ne, jotka itsekkäistä syistä ovat valmiit uhraamaan kansakunnan elinedut ja ne, jotka jatkuvasti ja toistuvasti julistavat totuutena sitä, minkä tietävät valheeksi.” – Risto Ryti marraskuussa 1944 Lennart Segerstråhlelle.
– Totuus on tullut julki: Lainsäädännön ja lainkäytön korruption kiistattomat yhdistävät tunnusmerkit täyttyvät mm. vaalirahoituskohussa. Miksi laman väärästä oikeudesta edelleen vaietaan?

Näin se menee; vain armorikkautta yrittäjyydelle Suomessa?

Keskisuuret- ja pienyrittäjät ylläpitävät Suomessa n. 60% työpaikoista (toistaiseksi); mutta mihin henkilökohtaisiin uhrauksiin valtiovalta lainkäytössä yrittäjyyden alistaa?
Tekstiosa uudelleen päivitetty 19.6.2011 julkaistusta artikkelista…
Zacharias Sundströmin väitöskirja: Oikeuslaitos suosii tutkitusti valtiota
Katso Sundströmin haastattelu Studio55:ssä: http://www.katsomo.fi/?progId=99013

Yrittäjät häviävät automaattisesti juttunsa valtiota vastaan, ihmettelee monessa liemessä keitetty asianajaja Zacharias Sundström. Tuomarin harkintaa rikosasiassa tutkinut Sundström laskee, että yrittäjien voittoprosentti jutuissa valtiota vastaan jää alle viiden. Sundströmin rikos- ja prosessioikeuden alaan kuuluva väitöskirja hyväksyttiin toukokuussa Itä-Suomen yliopistossa.
Väitöskirjassaan Sundström löysi syyn nykykäytännölle:

– Kun vastakkain ovat valtion etu ja kansalaisen etu, kansalainen ei välttämättä saa oikeudenmukaista oikeuskäsittelyä. Yhteiskunnassa on vaarallisesti levinnyt sellainen käsitys, että tuomitseminen on satunnaista ja mielivaltaista.

Sundströmin mukaan demokraattisista rakenteista varsinkin vallan kolmijako-oppi on murenemassa. Oikeusistuinten riippumattomuus on heikentynyt, joten kansalaisten oikeusturva kärsii.

– Vaikuttaa tutkitusti siltä, että oikeuslaitos suosii valtiota. On todellakin syytä tarkastella, kuinka riippumattomia oikeusistuimet lopulta ovat, Sundström sanoo.

Editan kustantama väitöskirja esittää niin rankan näkemyksen, että pahimmillaan valtion intressi ohjaa tuomarin harkintaa ohi

laillisuusperiaatteen. Oikeudessa valtion etu murskaa esimerkiksi yrittäjät helposti alleen.
Sundströmin väitöskirja lähtee siitä, että esitutkintamenettely itsessään syyllistää. Esitutkinta ei tuota tasapuolista tulosta, vaan siinä harkitaan ja etsitään syyllistäviä tekijöitä.

– Esitutkinta ei ole osa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Viranomaisen pyyntö vie lähes aina esitutkintaan, eikä poliisi usein lähde yksityishenkilöiden pyyntöjä tutkimaankaan. Sundström sanoo, ettei esitutkinnassa edes kerätä aineistoa, joka puhuisi epäillyn puolesta. Tätä voi pitää räikeänä epäkohtana: poliisi vaikuttaa valtion juoksupojalta.

Sundström haluaakin vauhtia esitutkintakäytäntöjen uudistamiseen. Epäillyn asemaa pitäisi parantaa, koska nykyisin syyllisyysolettama värittää esitutkintaprosessia ja vaikuttaa lopulta tuomioonkin.

– Jos joutuu esitutkintaan, kaverit pitävät sinua automaattisesti syyllisenä. Esitutkintavaiheeseen voi vaikuttaa myös media, eikä sen todellakaan pitäisi olla näin.

Sundström muistuttaa, että yrityksiltä ja julkishallinnolta vaaditaan entistä avoimempaa toimintaa. Hänen mukaansa paljon puhuttu avoimuus ei aina toteudu alioikeuksien tuomioiden perusteluissa.
Verottaja ottaa pois mahdollisuudet puolustautua, Sundström väittää.
Virkamiehen kantaa pidetään automaattisesti oikeana, sillä virkamiehen lausunnolla on lähtökohtaisesti täysi uskottavuus.

– Pienyrittäjälle taistelu verottajaa vastaan on vaikeaa. Ensin verottaja vie rahat, joten juristin palkkaamiseen ei ole varaa.
Virkamiehellä ei pitäisi olla omia tarkoitusperiä, mutta omat intressit nousevat pintaan yksin arvovalta- ja urasyistä.

– Kun verottaja ottaa yhteyttä yrittäjän asiakaskuntaan ja vaatii tietoja rikoslain nojalla, ovat seuraukset selvät: asiakkaat katoavat, vaikka syyllisyyttä ei ole osoitettu.
Verojutuissa normaali käytäntö on pitkään ollut se, että veronkorotusten jatkoksi juttua käsitellään vielä yleisessä oikeusistuimessa.

Hallinnollisten sanktioiden päälle kaadetaan siis myös mahdolliset rikostuomiot.

– Edessä on kuitenkin merkittävä muutos. Kun sama asia on jo kerran käsitelty hallinnollista tietä, yleisen oikeusistuimen ei tulisi ottaa asiaa edes käsittelyyn, Sundström ottaa kantaa kaksoisrangaistusten kieltoon.

Veroseuraamuksissa kahden rangaistuksen päällekkäisyys on ollut käytäntönä. Korkein oikeus on nyttemmin kahdessa päätöksessään kääntynyt kaksoisrangaistusten kieltoon, Sundström kertoo väitöskirjassa.

http://msn.kauppalehti.fi/index.jsp?oid=20110678665&ext=msn

* Uutta ja wanhaa verkkokaupassa <- haku
* E-kirjat heti luettavaksi <- haku
* Laman ja Rahan Pelurit -kirjassa ajantasalta aiheesta…
Kalevi Kannus

Sananvapaudelle SUURI voitto

 
 Tässä todiste maamme oikeuslaitoksen mädännäisyydestä.
 
EIT antoi poikkeuksellisen kovaa kritiikkiä suomalaisille tuomioistuimille sen johdosta, että Liisa Mariapori oli tuomittu vankeusrangaistukseen sananvapautensa käyttämisestä. Ihmisoikeustuomioistuin määräsi Suomen valtion korvaamaan Mariaporille aineellisista kärsimyksistä ja henkisistä vahingoista yhteensä lähes 50 000 euroa.

 
Liisa Mariapori kirjoitti kirjassaan verottajan mielivaltaisista verotuspäätöksistä ja sai tuomion totuuden kirjoittamisesta.
 
20.07.2010
 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuominnut Suomen mittaviin korvauksiin liiasta sananvapauden rajoittamisesta.
EIT katsoi antamassaan tuomiossa, että suomalaiset tuomioistuimet eivät olleet kyenneet perustelemaan valittajan sananvapauteen puuttumista riittävällä tavalla. Lisäksi oikeudenkäynnit olivat kestäneet aivan liian kauan.
  
Yhdessä Suomen valtiolle langettamassa tuomiossaan EIT kumosi rovaniemeläisen entisen verotarkastajan, veroasiantuntija Liisa Mariaporin saaman kunnianloukkaustuomion hänen vuonna 1998 julkaistusta Verottaja tappolinjalla -kirjastaan.
 
EIT antoi poikkeuksellisen kovaa kritiikkiä suomalaisille tuomioistuimille sen johdosta, että Liisa Mariapori oli tuomittu vankeusrangaistukseen sananvapautensa käyttämisestä.
  
Ihmisoikeustuomioistuin määräsi Suomen valtion korvaamaan Mariaporille aineellisista kärsimyksistä ja henkisistä vahingoista yhteensä lähes 50 000 euroa.
 
Liisa Mariapori aikoo hakea tuomion purkua oikeudenkäyntiprosesseista. Hän on joutunut maksamaan oikeudenkäyntikuluja ja vahingonkorvauksia yhteensä 60 000 euroa.
– Nyt ensimmäistä kertaa Suomen oikeuslaitos joutuu purkamaan tuomioni. Minun oikeustajuni mukaan nyt pitäisi tuomita ne verotarkastajat sekä ne oikeuslaitoksen edustajat, jotka ovat tehneet laittomia päätöksiä. Vasta silloin voidaan puhua oikeuslaitoksesta, sanoo Mariapori sanomalehti Lapin kansalle antamassaan haastattelussa.
13 vuotta kestäneet oikeudenkäyntiprosessit antoivat hänen otsaansa syyllisen leiman.
  
”Suomi ei ole oikeusvaltio”
  
Mariaporin mielestä Suomi ei ole vieläkään täysin oikeusvaltio. Hän onkin jättänyt aihetta käsittelevän väitöskirjansa Vaasan yliopistoon huhtikuussa.
– Väitöskirjan aihe on ”Pienyrittäjän oikeusturva verotuksessa todellisuudessa”. Päädyin siihen, että oikeusturvaa ei vieläkään ole. Väitöskirjassani myös todistan, että Suomi ei ole vieläkään oikeusvaltio, Mariapori täräyttää.
  
Aihetta käsitteli sanomalehti Lapin Kansa ensimmäisenä.

mm. kirjan, josta rapsahti vankeustuomio .. sivulla 164 on selostus:


 

ja sivu 165