Kyllä kansanedustajat tietää… ja ministeritkin

Kun tämän tapahtuman haastatteluvideo – Liisa Mariapori voitti EIT:ssä Suomen valtion (EIT Euroopan ihmisoikeustuomioistuin) julkaistiin, on tullut kyselyjä: etteivätkö kansanedustajat tiedä vääristä verotarkastuskertomuksista ja väärästä oikeudesta?