Salaaminen, peittely ja valehtelu on maantapa

Sähköpostissaan Yrjö Saraste ottaa kantaa sotaveteraanin näkökulmasta vallitsevaan viralliseen maantapaan, eli valtakulttuuriin joka pitää sisällään salaiset sopimukset.
Kreikan vakuussopimuksen salaaminen on herättänyt ihmettelyä ja närkästystä. On kuitenkin täysin luonnollista, ettei hallitus halua julkistaa tä [../..]