Aihearkisto: Oikeusvaltion arvotko?

”Rahakriisit” lainkäytön korruption äiti

JULKAISTU aiemmin 11.6.2010-
 

Suomi on lainkäytön osalta korruptoituneempi yhteiskunta kuin yleisesti tiedetään ja uskotaan.

 

Jos kansalaisista joku uskoo ”rahakriisiä” luonnonmullistukseksi, toki saa tulla uskollaan autuaaksi.

 

”Pankkikriisi” ja sen hoitoon liittyvä salainen pankkituen etupiirijako on Suomen taloushistorian suurin, toistaiseksi selvittämätön, oikeuspoliittinen puhallus.
 

Varsinkin laman seurausten, kuten pankkituen hoitoon – ennalta määrätyn ”oikeuden mukaisesti” – tarvittiin salaiset suunnitelmat, ohjelmat, päätökset, tuomiot ja päätöksentekijät, eli erittäin korkean tahon ”lainkäytön kartellit”, eli henkiheimolaiset?

*  Pankkituet eivät hoituneet itsestään.
*  Missä ja ketkä tekivät etupiirijaon pelastettavien ja kuopattavien osalta? Se kysymys kiinnostaa ..
 

*  Nimittäin näissä ”lainkäytön korruptiossa” linjattiin toimialat joiden omaisuusmassat suojattiin ja ne jotka ajettiin alas ja lainat siirrettiin roskapankkeihin.
*  Samalla hoidettiin Suomi eurokuntoon; järjestelyt ja tuomiot tehtiin törkeästi perustuslain ja muiden alempiasteisten lakien ja säädösten, sekä kansainvälisten sopimusten vastaisesti.
*  On pitävästi selvitetty tapauksia, joissa esimerkiksi takaajaa velvoittavan tuomion purku olisi ollut pankin tekemän virheen tai jopa rikoksen johdosta aiheellinen. Korkein oikeus on ”jälkeen Koiviston konklaavin” systemaattisesti jättänyt tällaiset kanteet eri verukkeilla tutkimatta.

 

Oikeuspolitiikan ja lainkäytön tutkimusryhmän  selvitys, Laman ja Rahan Pelurit, liitetiedostoineen e-kirjana heti luettavaksi; hinta 5,- euroa.  Osta: http://www.elibris.fi/laman-rahan-pelurit-p-99266.html

Aiheettomat laskut …

 

Otetaas uusi käytäntö porukat:


 
Jokainen aiheeton lasku palautetaan lähettäjälle kirjeellä, jonka mukana on perintäyhtiön tai muun tahon aiheettoman laskun tiedot: ”Mikäli en saa 7 päivän aikana Teiltä esittämästänne aiheettomasta laskusta hyvityslaskua, tulen vaatimaan Kauppakaaren 9 luku 11§;n mukaan korvausta puolet vaatimanne pääoman, korkojen ja kulujen yhteenlasketusta summasta korkoineen sekä aiheutuneet kulut korkoineen”
 
aLLEKIRJOITUKSENA…
 
Yst. terveisin Velallisten Tuki, rivijäsen Viivi Velallinen

ARSENAL-SOPIMUS AVATTAVA

 

Hilkka Laikko

 
ARSENAL SOPIMUS AVATTAVA – ERITYISVEROTARKASTUS PERINTÄTOIMISTOIHIN JA OP- RYHMÄN PAIKALLISKONTTOREIHIN KIIREELLISESTI

 

TALOUSVALIOKUNNALLE JA OIKEUSMINISTERILLE

 

Velallisten Tuki ry vaatii perinnän keskeyttämistä välittömästi kaikilta ns, Arsenal sopimuksen piirissä olevilta.

laikkohilkkaVelallisten Tuki ry:n johtoryhmä on tutkinut nyt useita satoja tapauksia, joissa on tullut esiin vanhojen ja vanhentuneiden velkojen käyttäminen perintätyhtiön omasta tuloksesta tehtävänä luottotappioiden tai luottotappioiden korkojen vähennyksenä.PRA Suomi Oy:ltä, Lindorff OY:ltä, Intrum Justitialta ja OK perinnältä ja LSOP:ltä ei saada tilityksiä maksuista ja suorituksista, jotka ovat kohdistuneet samaan velkaan. Tämä on suoraan Rikoslain 28 luvun 4§ 3mom. vastaista toimintaa ja epäiltävissä on, että kyse on puhtaasti ahneudesta, koska yhtä ja samaa velkaa voidaan kierrättää yhtiöltä toiselle ja joka välissä kuitata luottotappiot, jotta perintäyhtiön omasta toiminnasta maksettava valtionvero jää pienemmäksi.
 

Tämä on laajamittaista perintätoimistoilla, jossa olemattomia ja vanhentuneita velkoja (usein vielä ilman saamistodisteita) ylläpidetään, jotta voidaan näiden ilman todellista saantoa olevilla, keksityillä veloilla kiertää veroja.

 
Valtio menettää miljardeja velkabisneksen takia ja tämän takia valtio joutuu ottamaan lisää velkaa, jotta veroparatiisiyhtiöt saavat viedä varojaan mm. Jersyyn.

 

ESIMERKKITAPAUS HOIKKALA/ OY ST-LINE LTD – VASTAAVIA ON TUHANSIA – kyse tilitysvelvollisuudesta

 
Mitä oikeusministeri aikoo tehdä, jotta pankit ja perintätoimistot pakotetaan tekemään tilitys asiakkaan varoista ja suorituksista. Nykyisellään tilanne on se, että jopa lähes täysin maksettu velka, voidaan alkaa perimään alusta asti uudelleen, vaikka asiakkaan realisoitu omaisuus ja suoritukset ovat riittäneet velkaan ja korkoihin. Tämä kohtuuton käytäntö luotiin 90-luvulla.

 
Tapauksia on kymmeniätuhansia ja tämä heikentää yritystoiminnan syntymisen Suomessa, koska yrittäjän vakuudeksi antamalla omaisuudella ei ole todellisuudessa Perustuslain takaamaa ”omaisuuden suojaa”. Yrittäjän oikeusturva on erittäin heikko heti, kun tulee pieniäkin vaikeuksia. Velasta tulee helposti ikuinen, koska omaisuus myydään usein ulosotossa karkeaan alihintaan, huolimatta siitä, että velkaa otettaessa vakuuden arvo on arvioitu käypään hintaan. Käräjäoikeudet tuntevat huonosti Kauppakaaren 18§ ja Rikoslain tilityksen pakottavuutta koskevan Rikoslain 28 luku 4§ 3mom ja 5§.

 
Esim: Pankki myöntää yritykselle investointivelan 1,500 000 miljoonaa markkaa 1988, yritys suorittaa normaalisti velkaa, mutta ajautuu vaikeuksiin pankin vaatiessa elinkelpoisen yrityksen (Valtion Takaus pankin saatavalle) konkurssiin valuuttavelalla. Finvera ja yhtiö taistelevat yrityksen velkajärjestelyyn. Suoritukset ja realisoinnit ovat yhteensä 5 500 000 milj.mk vuosien 1989-1994. 1994 toimenpidekiellon aikana pankki saa yhtiön miljoonaomaisuuden 0 markalla haltuunsa (voudin avustaessa) ja myy sen etukäteen tietämälleen ostajalle 2,400 000 miljoonalla markalla – pitäen asiakkaan varat itsellään.

 
Hovioikeus on todennut pankin rikkoneen lojaliteettivelvollisuutensa asiakasta kohtaan ja aiheuttaneen vähintää 2 miljoonan markan vahingon.

 
Nyt 2016 pankki vaatii, että edelleen yhtiö ja sen takaaja on velkaa heille 10 miljoonaa markkaa eli 1,6 milj euroa. Pankki ilmoittaa velkojen olevan heidän kirjanpidossaan ja taseissaan, joka merkitsee sitä, että ilman tilitystä he voivat vuosikymmeniä kasvattaa velan määrää 18% koroilla – koska he välttelevät vaaditun tilityksen tekemistä. Tosiasiassa pankin motiivi tälle toiminnalle löytyy luottotappioiden ja niiden korkojen vähennysoikeudesta.

 
MItä oikeusministeri aikoo tehdä, jotta pankkien ja perintätoimistojen valvontainstanssi eli Finanssivalvonta tekee sille määrätyt tehtävät? Tilitysvelvollisuuden välttelylle on selvä syy yhteys laajamittaiseen veronkiertoon ja edellyttäisi erityistilintarkastuksia jokaisessa pankissa ja perintätoimistossa, jossa epäillään edellä kerrottua toimintaa.

 
Miten valtiovarainministeri näkee sen, että meillä leikataan kansalaisten perustoimeentulosta ja joudutaan ottamaan lisää velkaa, mutta samaan aikaan meillä on varaa antaa suurien instanssien kiertää valtionveroja miljardeilla

 
ESIMERKKITAPAUS 2 KOSKEE 56 000 henkilöä – Arsenal sotkussa myytyä velallista

 
Ossi Vallamo oli takaajana velalle, josta SYP:lle oli vastuussa kaikkiaan 3 ihmistä. Käräjäoikeuden tuomio tuli 1994 sekä velallista, että molempia takaajia vastaan.

 
Arsenal sopimus, on hyvin kyseenalainen, koska siinä ei huomioitu ollenkaan velan vanhentumista, ei sitä, että osa oli jo maksanut velkansa -eikä tähän sopimukseen velan todellisesta, jäljellä olevasta määrästä liittynyt ainuttakaan tilitystä eikä oikeuden päätöstä. Myytiin siis kansalaiset velkavangeiksi perintäyhtiöille ja sen lisäksi vietiin 10 vuodeksi lainsäädäntövalta Suomen eduskunnalta velkaa koskevissa asioissa.
 

1.6.2001 Vallamo määrättiin velkajärjestelyyn – hakijana Aktiv Hansa Oy

 
25.10.2006 Vallamolle määrättiin velkajäjestelyn lisäsuoritusvelvollisuus – Hakijana Aktiv Kapital Oy

 
31.07.2008 Vallamolle määrätään lisäsuoritusten vahvistamispäätöksen nojalla lisäsuoritusta – Hakija C & A Finland Oy

 

15.09.2008 C&A Finland Oy (omistaa saatavat) = on nyt Aktiv Kapital Portfolio Oy;ksi

 

15.09.2008 Aktiv Hansa Oy (saatavia hoitava) on muuttunut Aktiv Kapital Oy:ksi

 
(Tiliyhteydet ennallaan)

 

30.07.2016 Maksukehotus PRA Suomi Oy 06/1250 – edelleen sama velka kyseessä

 

Kun olemme kysyneet tilitystä PRA:lta – he ilmoittavat, että Vallamon pitää hakeutua velkajärjestelyyn. Tässäkin tapauksessa on epäiltävissä veronkierto.

 

Missään vaiheessa ei ole tehty tilitystä – ei siitä paljonko muut ovat samaan velkaan maksaneet, -ei siitä, miten suoritukset on kohdistettu eli ihminen vaan maksaa ja maksaa, mutta 90 -luvun velka ei lopu koskaan

 

Mitä siis oikeusministeri aikoo tehdä, että 90-luvun uhrien tilanteeseen puututaan ja velkavankeudessa olevat ihmiset vapautetaan ikuisesta velkavankeudesta – käsittääkseni kielletty Suomessa ja kaikkialla maailmassa?

 

Mitä oikeusministeri aikoo tehdä, jotta selvitetään C&A Finland Oy, Aktiv Kapital Oy, Aktiv Hansa Oy, Hansa Perintä Oy, Aktiv Kapital Portfolio Oy ja PRA Suomi Oy välisen yrityshimmelin taustat ja toiminta?

 

ULOSOTON ALIHINTAISET KAUPAT

 

Arvoisa oikeusministeri ja arvoisat talousvaliokunnan jäsenet ja virkamiehet. montako Korkeimman Oikeuden ennakkopäätöstä pitää mielestänne vielä tulla alihintaisista omaisuuksien realisoinneista, ennen kuin saadaan ulosottojärjestelmä toimimaan tasapuolisesti myös velallisen oikeusturva huomioiden?

 

Mitä aiotte tehdä asian korjaamiseksi?

 

KKO 18.5.2016

Yrittäjien ”työsuhdeturvattomuus”

 

23. lokakuuta 2013 ·

 
ONKO yrittäjillä työsuhdeturvaa tai vain työsuhdeturvattomuutta?
 

* Uimahallin saunanlauteilla kävi keskustelu Suomen ”työsuhdeturvattomuudesta” ja tulevat eläkkeet… Hieman yli viiskymppinen filosofian maisteri arvuutteli oman eläkkeens määrää… Hän kertoi sen olevan 750,- euroa (brutto). Siis, niin kuin hän totesi: ”koulutus ei turvaa työn saantia. Apurahoilla, pätkätöillä, pienyrittäjänä jää Suomessa työsuhdeturvan ja eläketurvan ulkopuolelle.´, maisterin papereillakin.
 

Kuka tähän, työelämän ja työmarkkinoiden kehitykseen on vikapää? PANKIT; Eduskunta, maan hallitukset, työnantajat, valtio, kunnat jne. vai ay-liike?
 
Pätkätyöläisistä ja työttömistä on muodostunut Suomessa todella suuri paarialuokka, eli liikaväestö; tähän joukkoon rinnastettavia ovat syrjäytyneet nuoret ja heitteille jätetyt vanhukset… ja pankkien ryöstämät yrittäjät? Hyvin menee Suomi.

Kaikuja lama-Suomesta…

Mitä tulikaan sanottua – politiikkaa lama-ajan Suomessa
 
Jouko Lehmuskallion ohjaama dokumentti ”Mitä tulikaan sanottua: videomuistiinpanoja vuosilta 1991-1994” seuraa ministereiden ja kansanedustajien sanomisia kokonaisen hallituskauden ajan. Pieleen menevät ennustukset, ristiriitaiset puheet sekä erimielisyydet tulevat hyvin esille. Katso videot.
 
KATSO -> http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/07/25/mita-tulikaan-sanottua-politiikkaa-lama-ajan-suomessa

Ettei toisia petettäisi

lindemanp-jpg Ikävintä minusta on se, että Suomessa ei tajuta, että puolueellinen oikeuslaitos on vaaraksi koko Suomelle..
.
”Itse vietin vauhdikasta iltaa, vähän aikaa sitten, Bangkokissa. Seurueessani oli yksi institutionaalinen sijoittaja Hongkongista, joka oli aiemmin toiminut Lontoo Cityssä. Hänellä on käytettävissään noin 20 miljardia dollaria.
.
Kerroin hänelle omista kokemuksistani yrittäjänä Suomessa. Kerroin Suomeen sijoittamisen vaaroista. Hänelle ne olivat aivan uusia tietoja Suomen sisäänpäin kääntyneestä yritystoiminnasta, jossa ulkopuolista sijoittajaa saatetaan pettää maan puutteellisella lainsäädännöllä. Suomessa paikallinen yrittäjä ja ulkomaalainen sijoittaja ovat epärehellisen oikeuslaitoksen armoilla.
.
Tuttavani oli hämillään siitä, että hän oli kuitenkin pitänyt Suomea turvallisena sijoituskohteena. Kerroin hänelle hiukan enemmän Suomen ”Hyvä Veli” verkostosta ja puutteellisesta lainsäädännöstä ja varsinkin ylikansallisten tilintarkastustoimistojen toiminnasta ja niiden valvonnasta. Myöhemmin lähetin sitä koskevaa aineistoa, josta hän itse pystyi toteamaan ne vaarat, jotka ovat Suomeen sijoittavilla.
.
Tuttavani lähti Bangkokista jatkamaan matkaa kansainväliseen sijoittajien tapaamiseen New Yorkiin, ehkä hän kertoi saamansa tiedot eteenpäin.
.
Sen mukavan ja vaiherikkaan illan autonkuljettajana meillä oli yhden Aasialaisen pankin suuromistajan poika.
.
Kerroin vain omista kokemuksistani Suomen liike-elämästä, jotka eivät eroa mitenkään Venäläisistä käytännöistä.
.
En kertonut siksi, että tuntisin pettyneeni Suomen oikeusjärjestelmään vaan siksi, ettei toisia petettäisi samalla tavoin.”

Niinistön pakti…

Niinistön pakti

Leikekuva Iltalehti 28.1.2013
Onko tasavallan presidentti Sauli Niinistön ”katumuksen” osoitus yhtä ”aito” kuin hänen palkkioalennuksensa ja johtaako ulkomaiselle medialle annettu tunteenilmaisu myös käytännön toimiin?
 
Tässä palaute arkistosta:
—– Alkuperäinen viesti —–
Lähettäjä: ”Suominen Lea”
Vastaanottaja: kalevi.kannus
Lähetetty: 15. tammikuuta 2003 15:20
Aihe: Ministeri Siimekseltä
 
Tiedoksenne 29.11.1999 talouspoliittisessa kokouksessa läsnäolleet ministerit:
Lipponen, Heinonen, Siimes ja Biaudet.
Toisessa 8.12.1999 talouspoliittisessa kokouksessa läsnäolleeet ministerit: Niinistö, Heinonen, Mönkäre, Hemilä, Siimes ja Tuomioja.
 
Käsittelyn pohjana oli saatavien myynnistä järjestetyn tarjouskilpailun tulokset, ja 8.12 kokouksessa valiokunta puolsi saatavakannan myyntiä Cargill Inc + Aktiv Hansalle, jonka kanssa kauppa toteutui ja kauppakirja allekirjoitettiin 31.3.2000.
 
Saatavakannan myynti perustui jo edellisen hallituksen aikana tehtyyn päätökseen ajaa omaisuudenhoitoyhtiön toiminta alas.

Suvi-Anne Siimes
 
terveisin
Lea Suominen
Ministeri Siimeksen erityisavustajien sihteeri
Valtiovarainministeriö
 
* * *
 

OTE kauppakirjasta 31.3.2000

 
Myyjät Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oyj
Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oyj
Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oyj

Ostajat Aktiv Hansa Oy
C & A Finland Oy
Kaupan kohde
yhteensä noin 76.000 saatavaa
yhteensä noin 57.000 vastuussa olevaa

Myytyjen saatavien pääomat
yhteensä noin 12 miljardia markkaa

Kauppahinta
600 miljoonaa markkaa, joka myöhemmin on alentunut jonkin verran kauppakirjan ehtoihin perustuvien hinnanalennusten vuoksi
 
Ote kauppaehdoista
Kohta 4.2.3.2 Lainmuutos
 
Tämä kohta koskee kaikkia relevantin lainsäädännön mutoksia tai jokaista uutta lakia tai säädöstä (jäljempänä ”Lainmuutos”) tai mitä tahansa Suomen Eduskunnassa alullepantua virallista menettelyä sellaisen lainmuutoksen aikaansaamiseksi mukaan lukien muun muassa ulosottolain uudistaminen ennen vuoden 2008 loppua. Mikäli tällainen Lainmuutos taannehtivasti rajoittaa Ostajien kaupan kohteeseen kuuluvien saamisten tai panttivakuuksien täytäntöönpanoon, perintään, pakkorealisointiin tai pakkotäytäntöönpanoon käytettävissä olevaa aikaa lyhyemmäksi kuin 10 vuodeksi (10) siirtopäivästä lukien, niin silloin Myyjät ovat velvollisia tarkoituksella saattaa Ostajat samaan asemaan kuin he olisivat olleet, mikäli lainmuutosta ei olisi tapahtunut, korvaamaan Ostajille silloin jäljellä olevan kaupan kohteen käyvän arvon Lainmuutoksesta johtuvan alenemisen maksamalla Ostajille rahamäärän, joka vastaa kaupan kohteen arvioitua ja/tai todellista arvon alenemista.
 
Sellaisen Lainmuutoksen tai alullepannun virallisen menettelyn seurauksena Ostajat voivat milloin tahansa ennen vuoden 2008 loppua antaa Myyjille tiedoksi sitä koskevan ilmoituksen ja Myyjillä on velvollisuus neuvotella Ostajien kanssa sellaisen arvonalennuksen määrästä. Mikäli kyseisestä määrästä ei ole päästy osapuolten kesken kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa ilmoituksen tiedoksiannosta, kummallakin osapuolella on oikeus saattaa asia tämän sopimuksen 19 kohdan mukaisesti lopullisesti ratkaistavaksi.
 
19 VÄLITYSLAUSEKE
 
Tätä sopimusta kokevat kaikki riidat ratkaistaan lopullisesti Suomen välimiesmenettelylain (967792) mukaisessa välimiesmenettelyssä. Sekä Ostajat yhteisesti että myyjät yhteisesti valitsevat kumpikin yhden välimiehen ja näin valitut välimiehet valitsevat välimiesoikeuden puheenjohtajan. Mikäli Ostajat tai myyjät eivät ole nimenneet välimiestään kolmen (3) viikon kuluessa välimiesmenettelyn aloittamista koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta tai välimiehet eivät ole nimenneet puheenjohtajaa kolmen (3) viikon kuluessa vastaajan välimiehen nimeämisestä nimeää puuttuvan välimiehen tai puheenjohtajan Suomen Keskuskauppakamarin Välityslautakunta. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesmenettelyn kieli englanti.
 

 

Sinivalkoinen kavallus…

Katso video… velallisten kohtelusta ”oikeusvaltio” Suomessa.

https://www.youtube.com/watch?v=YPyEA6aJbS8

 

 

Laman ja Rahan Pelurit
 
E.kirjana esittely ja myynti
 

 

 

Miettikää tätä…

Mielivallasta ja saalistuksen röyhkeydestä on sikamaisia esimerkkejä ulosoton ja vakuuksien realisoinneissa. Yrittäjät ja kotitaloudet ovat olleet ja ovat edelleen ”pankkivankina” suojattomia. Suurelle yleisölle velallisten ihmisoikeuksia voisi kai kuvata: KUOLLEET HAUDATKOON KUOLLEENSA.
 

Esimerkki vallitsevasta käytännöstä…

 

6.6. ulosmittaus, 7.6 velkojain kokous, 9.6 pakkohuutokauppa. Tässä vaiheessa yrittäjä sai toimenpidekiellon silloiselta Lääninhallitukselta.
 

Hidastiko voutia – EI.

 
30.6 miljoona omaisuus pankille ja myös 13.7 myös pankin maksama summa vakuutena olleesta omaisuudesta. Eli pankki sai miljoonaomaisuuden 0 markalla ja kuittasi 17.6 omaisuudesta 2,4 miljoonaa

Miten on mahdollista?

 
laikkohilkka HILKKA LAIKKO, Velallisten tuki yhdistyksen varapuheenjohtaja.
 
En minä yhtään ihmettele, että pankinjohtaja Karhinen ei halua epämiellyttäviä kysymyksiä toimittajilta, mutta annetaan nämä kysymykset tässä esille.
 

Esitetään ne aina, kun voidaan:

 
1. Miten on mahdollista, että valuuttavelat ovatkin pankin omia – ei yrittäjän, joka vaan huijattiin uskomaan valuuttavelan olemassa oloon 90-luvulla?
 
2. Miten on mahdollista, että OP-ryhmän pankit merkitsivät 90-luvulla luottotappioiksi sellaisia velkoja, joista todellisuudessa oli jo saatu täysi suoritus? Ai niin OKO saattoi tällä tavoin saada tekaistuista luottotappiovakuutuksen eristä pääomatukea valtiolta eli veronmaksajien pussista.
 
3. Miten on mahdollista, että OP-ryhmän pankeista ei saada laillisia tilityksiä vakuutena olleista omaisuuksista? Ai niin, onhan se toki kannattavaa, jos omaisuus siirtyy 0 markalla pankille ja heti perään pankki kuittaa voitokseen useita miljoonia etukäteen tiedetyltä ostajalta velkoja vastaavan summan. Onhan se kannattavaa tehdä businestä toisen omaisuudella ja jättää kaikki vakuudet ja suoritukset huomioimatta.
 
4. Miten on mahdollista, että OP-ryhmän pankeissa on edelleen kirjanpidossa näitä em. tavalla tekaistuja velkoja? Ai niin, onhan se kannattavaa pitää virtuaalivelkoja kirjanpidossa, jos niiden korkoja voidaan vähentää tilinpäätöksissä -jälleen veronmaksajan vahingoksi -vai onko?
 
5. Onko Karhisella tapana maksaa yksi ja sama velka 5 kertaan -meillä ei.

Laman ja Rahan Pelurit selvitys laman ”hoidosta”

Tämä selvitys on ajankohtaistakin ajankohtainen… päällämme on Euroopan laajuinen lama. Kuka murroksen maksaa?

Tilaa…

* E-kirjana sähköisessä muodossa heti luettavaksi. H: 5,- €uroa

Laman ja Rahan Pelurit

Laman ja Rahan Pelurit

OPLK-ryhmän selvitys 1990-luvun laman hoidosta Mauno Koivisto omassa kirjassaan ”Kaksi kautta”: Lukijalle Kotikaupunkini Turun ruotsinkielisen…
€15.00  €10.00
Säästä: 33%
Lisää:

 


Prologi

Mauno Koivisto omassa kirjassaan ”Kaksi kautta”:

Lukijalle

Kotikaupunkini Turun ruotsinkielisen yliopiston, Åbo Akademin, valtio-opin professori Sven Lindman lähetti minulle vuonna 1975 eripainoksen mietteistänsä Presidentin asema ja perustuslakiuudistus. Tämän eripainoksen päälle hän oli käsin kirjoittanut tekstin, joka suomeksi kuuluu seuraavasti:

”Kun tässä eräänä päivänä väittelin Merikosken kanssa sanoin, että pitää ajatella tulevaisuutta. Jos esimerkiksi entinen oppilaani Mauno Koivisto valittaisiin presidentiksi, niin hänelle minä soisin vähän todellista valtaa.”

”Pankkikriisi” ja sen hoitoon liittyvä salainen pankkituen etupiirijako on Suomen taloushistorian suurin, toistaiseksi selvittämätön, oikeuspoliittinen puhallus.

Varsinkin laman seurausten, kuten pankkituen hoitoon – ennalta määrätyn ”oikeuden mukaisesti” – tarvittiin salaiset suunnitelmat, ohjelmat, päätökset, tuomiot ja päätöksentekijät, eli erittäin korkean tahon lainkäytön kartellit? Pankkituet eivät hoituneet itsestään.

Missä ja ketkä tekivät etupiirijaon pelastettavien ja kuopattavien osalta? Se kysymys kiinnostaa talouskriisissä omaisuutensa menettäneitä ”ylivelkaantuneita” Pankkikriisi ja sen hoitoon liittyvä salainen pankkituen etupiirijako on Suomen taloushistorian suurin, toistaiseksi selvittämätön, puhallus.

AVOIN KIRJE PRESIDENTTI MAUNO KOIVISTOLLE

Herra Presidentti,

Te järjestitte Oikeuspoliittisen keskustelutilaisuuden Linnassa 6.5.1992 tuomioistuinlaitoksen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajien kanssa.

Tilaisuuden teemoina olivat:

1. tuomioistuinten yhteiskunnallinen vallankäyttö ja riippumattomuus sekä

2. tuomioistuinten toiminnan arviointi ja arvostelu.

Keskustelutilaisuuteen osallistuneille henkilöille on lähetetty 5.6.2002 kysely koskien tilaisuuden luonnetta ja sisältöä sekä mahdollisia päätöksiä.

Eräältä osallistujalta saadun selvityksen mukaan ”tilaisuuden tarkoitus oli tasavallan presidentin ja mukaan kutsuttujen osallistujien arvovallalla painostaa Korkein oikeus tekemään Koiviston mieleinen ratkaisu pankkeja koskevassa asiassa”.

Selvityksessä ilmaistaan edelleen, että ”Koivisto puolsi kantaa, jonka mukaan pankeilla pitäisi olla oikeus yksipuolisesti nostaa lainakorkoa”, ja ”Tilaisuus ymmärtääkseni vahvisti Koiviston asemaa suhteessa juristeihin. Hänen mahdollisia nuhteitaan pelättiin. Koivistoa siis myötäiltiin enemmän pelosta…”

On herännyt epäily siitä, että Teidän linjauksenne, aiheutti oikeuslaitoksen toimintaan kauaskantoiset muutokset: heikomman osapuolen suojaaminen ei ole enää laajemminkaan kuulunut oikeusjärjestelmämme ensisijaisiin tavoitteisiin.

On syntynyt perusteltu epäily siitä, että Teidän puuttumisenne riippumattoman oikeuslaitoksemme päätöksentekoon, Herra presidentti, aloitti oikeudenmukaisen laillisuusvalvontamme alasajon. Miten se on perustuslaillisesti ja ihmisoikeussopimuksellisesti perusteltavissa?

Olemme yrittäneet saada seminaarinne asiakirjoja mm. presidentin kansliasta, mutta turhaan. Asiakirjat on julistettu salaisiksi. Pyydämme myötävaikutustanne asiakirjojen saamiseksi. Haluamme tietää mitä todella keskusteltiin ja mitä päätettiin.

Oikeuspolitiikan ja lainkäytön tutkimusryhmä

LAMAN JA RAHAN PELURIT –
SUOMEN ”PANKKIKRIISISSÄ”
1991–1995

”Ei oikeutta maassa saa,

ken itse sit’ ei hanki”

Teemat:

1. pankkikriisin uhrien omaisuuden ja perusoikeuksien palauttaminen

2. heidän henkisten kärsimystensä ja taloudellisten menetystensä korvaaminen

3. pankkikriisin taustahenkilöiden paljastaminen, heidän osuutensa selvittäminen tapahtumien kulkuun, mahdollisten rikosten tutkiminen ja rankaiseminen

4. selvitettävä, miten syntyi ja mihin käytettiin valtiolle otettu yli 400 miljardin markan valtionvelka ja kuka/ketkä maksavat sen.

”29.3.1992. Pankkien pelastaminen ei ole kansan oikeustajun mukaista. Tästä nousee vielä melkoinen meteli, kun tajutaan, että valtio maksaa pankeille, mutta pankit irtisanovat asiakkaittensa luottoja ja ajavat vanhat asiakkaansa maantielle.”

Oikeustieteen tohtori Hannele Pokka kirjassaan ”Porvarihallitus”

Muisto koulupäivästä…

Nivalan kunnan keskikoulu

Koulujen kesälomat olivat päättymässä.  Monelle ja monelle loman jälkeinen ensimmäinen koulupäivä saattaa muodostua mieliinpainuvaksi. Tässä yksi muistikuva:
 
Syksyllä 1950 luokkaan ilmestyi tukevahko, pyöreäkasvoinen, rillipäinen, noin kolmekymppinen naisihminen. Varmanoloisesti hän nousi kateederille ja esittäytyi:
 
– Minä olen maisteri Elsa Alice Kettunen ja opetan teille hitoriaa ja äidinkieltä. Minua on sanottu vaativaksi opettajaksi, enkä hyväksy pienintäkään häiriötä.
 
Sitten hän siirtyi taulun eteen ja otti liidun käteensä. Seurasimme silmä tarkkana, miten hän jatkaa esittelyään. Samassa hän pyörähti opettajanpöydän taakse ja korotetuin äänin jatkoi:
 
– Missä teillä on luokan istumajärjestys. Järjestäjä nousee, ylös.
 
Viimeiset sanat hän lausui karjahtamalla. Aaro nousi säikähtyneenä ylös.

– Eikö järjestäjä osaa puhua? jatkoi maisteri.

– Minä en oo huomannu sitä kirjottaa, kun kaikki opettajat ovat tunteneet meijät, vastasi Aaro.

– Mitä kieltä sinä puhut? En minä ymmärtänyt siitä puoliakaan. Minä tulen vaatimaan, että oppitunneilla puhutaan kirjakieltä.
.
Sitten hän jatkoi puhettaan Aarolle, joka punastuneena seisoi pulpettinsa vieressä.

– Ja sitten järjestäjä, kun tulen seuraavan kerran luokkaan, on pöydällä oltava istumajärjestys musteella kirjoitettuna painokirjaimin eikä millään hieroglyyffeillä. Saat istua.

Maisteri kääntyi taulua kohti ja käänsi päänsä luokkaan päin ja jatkoi:
 
– Kirjoitan taululle kirjat ja välineet, jotka teidän on hankittava. Seuraavalla oppitunnilla ne on oltava kaikilla

Tämän tehtyään, maisteri pyörähti ovelle. Kaikki pomppasimme ylös pulpeteista ja meni tovi ennen kuin joku uskalsi avata suutaan. Myöhemmin kirjailijana tunnettu Seppo tuumasi rauhallisella äänellä:

– Olipa melekone ilimestys. Minusta se oli yhtä leviä ja pitkä, vähä kun tasottas sivuja, siitä tulis kuutio.

Sepon keksimä nimitys levisi kaikille luokille. Oppilaspiireissä häntä kutsuttiin koko vuoden ajan kuutioksi.

Omalle kohdalleni osui koko keskikouluajalle vain yksi esitelmä.

Maisteri Kettunen antoi aiheeksi Viljo Kojon kirjan, jonka nimeä en enää muista. Kirkonkylän kirjastosta ei sitä, työläiskirjailijan kirjaa, löytynyt; joten ehdotin maisterille esitelmän aiheeksi PUHE. Ajatuksen sain latomeren pitäjän markkinoilta karvalakkeja kauppaavalta heleppoheikiltä:

kalle14
”Puhe ei saa olla pitkä.

Se pitää olla lyhyt ja ytimekäs,

niin kuin nykyajan naisten hameet,

mutta tarpeeksi pitkä,

jotta se peittää pääasian.”

En päässyt aiheessani alkusanoja pitemmälle. Arvata saattaa mikä metakka siitä nousi. Maisteri ajoi minut sen tunnin lopuksi ulos luokasta, saatesanoilla ja uhkailuilla käytöksen alennuksesta ja suomenkielen numeroksi korkeintaan vitosta ja ennusteella etten saavuta saastaisen käytökseni johdosta metsuria korkeampaa sivistystasoa. Miten niin pienikokoisesta naisesta lähti niin kova ja mahtava ääni?

Jo toki varsinainen töölöntyö oli jättää huomioimatta maisteri Elsa Alice Kettusen huumorintajuttomuus.

Mutta sen tämä raju tapaus vaikutti mielentilassani, että erityisesti ammatissani, jossa jouduin extempore -puhumaan, luennoimaan ja paljon kirjoittamaan; omaksuin käyttökieleksi kirjakielen. Läheinen kiinnostus murteisiin on muodostunut korvakuulolta eri murrealueilta olevien tapaamisissa ja keskusteluissa. Oikeastaan voin muistella maisteri Elsa Alice Kettusta lämmöllä ja kiitollisin mielin. Kai elämäni taipaleella on ollut näyttämisen tarvetta. Myönnetään.

Tässä luokkakuvassa koko elämäni ajan kestänyt itsetunnon perusta. Tästä se lähti.

Tästä luokkakuvasta alkoi elämänraitti… Ei toki metsuriksi. Eläkkeelle jäin 1997 teollisuuden esimiesten STTK-laisen ammattiliiton tehtävistä, kolmelta vuosikymmeneltä.

 

Lapsen murha…

Huomio.. lue kommentti tästä

Pikku Eerikan tapaus on hurja hätähuuto lasten oikeuksista koskemattomuuteen

ja oikeuteen elää turvallista elämää: mutta mikä on tämä maa jossa vanhuslaistakin voidaan rakentaa poliittinen farssi, pikku Eerikan kaltaiset uhrit ovat jatkossakin pelottavassa määrin mahdollisia.

Kun Suomi oli sodassa..

 
”Ei ole tarkkaa lukua mutta noin 80000 lasta saivat lapun kaulaan ja otsaan näkymättömän leiman SOTALAPSI ja siinä se on pysynyt koko iän. Näin takapeilissä se on kuin jättiläinen sosiaalinen kokeilu jossa kaikki ovat tutkimusten koehenkilöitä koko elämän.” Näin otsikoidaan esim. tiedostossa SOTALAPSET.
 
Rauhan ajan EU-Suomessa 2007 oli lastensuojelun avohuollon asiakkaana 62 485 lasta; näistä 16 059 lasta oli sijoitettuna kodin ulkopuolelle, heistä 10 207 on huostaan otettu, siis pois biologisilta vanhemmiltaan.
 
Suomessa kohtaa lapsuudessa perheväkivaltaa…

200 000 lasta.

Kaikki Se Paha, jota lapset ovat tässä maassa joutuneet ja edelleen jokapäiväisessä elämässään kohtaavat näyttää olevan, osalle korruptoitunutta lainkäytön virkakoneistoa, merkityksetöntä…
 
TS-uutisen ”UV-valo paljastaa lasten pahoinpitelyt” <- mukaan Turun yliopistiollisessa keskussairaalassa TYKSissä tutkitaan noin sata lasta vuodessa kaltoinkohteluepäilyjen takia. Määrä on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa.
 
Suomessa viranomaisten tietoon tulee joka vuosi yhä enemmän tapauksia, joissa lapsen epäillään joutuneen joko pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Viime vuonna (2012) poliisin tietoon tuli vajaat 1 600 lasten hyväksikäyttötapausta. Määrä on kolminkertaistunut 2000-luvun aikana.
Myös lasten pahoinpitelyjen määrä on jatkuvassa kasvussa Suomessa, niitä poliisi kirjasi viime vuonna noin 6 500 kappaletta. Huolestuttava ilmiö on, että entistä suurempi osa pahoinpitelyistä kohdistuu yhä nuorempiin vauvaikäisiin lapsiin
 
Kalevi Kannus
 

Pikku Eerikan kohtalosta…

Julkaistu aiemmin 31.8.2012..
 

Marjatta Kannus:

Sain tänään käsiini Sofi Oksasen uusimman teoksen ”Kun kyyhkyset katosivat”. Kirjailija kertoo siinä Viron kansan lähimenneisyydestä. Niitten muutamien lukujen perusteella, jotka ehdin iltapäivän kuluessa ahmia, voin vain todeta, että yhtä hyvin teoksen voisi sijoittaa tämän päivän Suomeen.
.
Täälläkin voi pieni lapsi menettää henkensä, manipuloivan, henkisesti sairaan aikuisen käsissä, niin että kaikki ”> lapsen läheisyydessä elävät aikuiset kaikessa rauhassa sulkevat silmänsä näkemiltään tosiasioilta. Valitettavasti Eerika, joka kuoli ns. äitipuolensa sadististen toimenpiteiden seurauksena ei suinkaan ole ensimmäinen ja tuskin viimeinenkään lapsi, joka kuristetaan, tukahdutetaan, ammutaan tai poltetaan jonkun häiriintyneen yksilön saadessa viranomaisten puuttumatta vapaasti toimia.
 
Hiljattain eräässä televisio-ohjelmassa haastateltiin toimittaja Leena Pakkasta, joka kertoi oman kasvattityttärensä sydäntä raastavan tarinan. Hänellä oli hetken luonaan syvästi masentunut teini-ikäinen tyttö, joka oli traagisesti menettänyt äitinsä. Tyttö sijoitettiin ns. asiantuntijoiden hoiviin perheeseen, jossa häntä piti auttaa toipumaan masennuksesta. Asiantuntijat sattuivat kuitenkin olemaan alkoholisteja, jotka jättivät holhokkinsa täysin oman onnensa nojaan. Leena Pakkaselle ei tietenkään kerrottu mitään tytön ongelmista tässä uudessa paikassa, salassapito sääntö esti sen, koska hän oli vain tilapäinen huoltaja. Nuori tyttö meni junan alle epätoivoisessa masennustilassaan ja vasta jälkeenpäin syvästi järkyttynyt Leena sai kuulla mikä kaikki oli johtanut nuoren kuolemaan.
 
Kuvassa Seiska-lehti on julkaissut kansikuvassaan 6.9.2012 ”SANKARI”-isän kuvan ja nimi Touko Tarkki pyörii facebookissa…
 
Miksi Suomessa sosiaalityöntekijöillä on niin suuri valta? Aina kun jokin sitten menee pieleen, he vetoavat salassa pito sääntöön, lähinnä suojellen sillä itseään.
 
Julkisuudessa on taas kohistu aina ministereitä myöten Eerikan kuolemasta ja tärkeät johtavat kansalaiset kertovat etteivät he voi ottaa kantaa yksittäiseen tapaukseen, vaikka ilmiselvästi sosiaaliviranomaiset ovat epäonnistuneet tehtävässään eli huolehtia yksittäisen lapsen edusta. Kaikki fraasit käydään taas kertaalleen läpi, mutta todellisuudessa mikään ei muutu. Televisiossa järjestetään muutama keskusteluohjelma ns. asiantuntijoille ja asiasta kohistaan jonkin aikaa, lähinnä niin kauan, kun lehdet myyvät karmeilla yksityiskohdilla.
 
Erään tuttavaperheeni kahdesta nuorimmasta lapsesta tehtiin lastensuojeluilmoitus. Ilmoituksen tekijän motiivina oli aiheuttaa hankaluuksia lasten vanhemmille, jotka olivat puuttuneet kyseisen henkilön laittomiin toimiin. Nämä lapset eivät olleet mustelmilla, he eivät olleet arkoja tai masentuneita, he olivat vihaisia, kun joutuivat sosiaalityöntekijöiden testeihin ja kuluttamaan aikaansa heidän mielestään joutavissa palavereissa. Sosiaalityöntekijöille kerrottiin ilmoituksen tekijän pahantahtoisuudesta ja motiivista, sillä ei kuitenkaan ollut mitään vaikutusta sosiaalityöntekijöiden asenteeseen, he kävivät lasten kanssa läpi viimeiseen pilkkuun asti näiden testaamisen aina kodin ikkunaverhojen väriin asti.
 
Eerikan kohdalla täytyy ihmetellä kaikkien lapsen läheisyydessä eläneiden aikuisten sokeutta ja myötätunnon puutetta avuttoman, kiusatun lapsen kohdalla. Tytön äiti koetti saada apua, mutta kun hän ei ollut huoltaja, hänen sanomisillaan ei ollut mitään merkitystä.
 
Mitä olisi mahtanut tapahtua opettajalle tai rehtorille, jos he olisivat kuunnelleet tytön äitiä ja myös pohtineet omien havaintojensa merkitystä lapsen eduksi? Eikö kokenut kasvattaja näe perheväkivallan uhria, joka on mustelmilla, arka, pelokas ja ilmiselvästi valehtelee saamiensa kolhujen alkuperän, tyyliin ”kävelin päin ovea”?
 
Entä sukulaiset tai naapurit, mitä he olisivat menettäneet, jos olisivat tarttuneet asiaan kunnolla?
Nyt surraan sosiaalityöntekijöiden ”paineita”, he kun eivät ilmiselvistä merkeistä ja äidin pyynnöistä huolimatta tehneet velvollisuuttaan eli suojelleet huostaansa uskotun alaikäisen eduista. Vähintäänkin heillä pitää olla paineita, lapsihan maksoi heidän laiminlyöntinsä seuraukset hengellään. Eikä hän kuollut helposti, vaan taisteli tukehtumista vastaan tuntikausia.
 
Lopputuloksena on varmaankin pieni hauta jossain Helsingin hautausmaista ja yksinäisen surevan äidin tuska.
Sosiaalityöntekijöille varmaan tarjotaan kriisiapua valtion kustannuksella, tytön äidille, sitä tuskin liikenee, kyllä sen estämiseksi joku pykälä löytyy.
 
Onko meillä resurssipula? Ei varmastikaan ainakaan kaikkialla, sillä jos yhden lastensuojeluilmoituksen seurauksena voidaan käydä koko protokolla läpi ja toisaalla useankaan ilmoituksen pohjalta ei toimita, voi vain sanoa, että lähinnä uupuu järjen käyttö.
 
Kirjoittanut Marjatta Kannus…
 
* * *
 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on langettanut tuomion, jossa Suomi määrätään maksamaan korvauksia henkilölle, joka joutui pakkohoitoon ja pakotettiin ottamaan lääkkeitä. Ihmisoikeusloukkausten kohteeksi joutunutta hoidettiin ja lääkittiin psykiatrisessa sairaalassa vuosina 2005-2006.:
 
Vuoden ajan pakkolääkityksessä oli lastenlääkäri, joka tutki ammattilaisena perheväkivallan uhreja, lasten pahoinpitelytapauksia, lasten hyväksikäyttöjä ja oikeuslääketieteellisillä lausunnoillaan joutui paljastamaan lastensuojelun viranomaisten, sosiaalityöntekijöiden ja poliisien piittaamattomuutta. Sillä seuraamuksella, että virkavallan avulla lastenlääkäri lavastettiin syylliseksi tekoon, jota hän ei ollut voinut käytännössä tehdä ja syyllisyyttä toteen näyttämättä määrättiin pakkolääkitykseen.

Kalevi Kannus