Aihearkisto: Velallisten Tuki, fb-ryhmä

Mika Kuusla, viesti ulosottohelvetistä

Mika Kuuslan viesti:

Tässä on yksi osa minun tarinasta. Länsi-Uudenmaan ulosottoviraston Juha Savolainen on jostakin syystä, päättänyt olla myöntämättä lyhennysvapaita kuukausia minulle.

Siis 2 kpl per kalenterivuosi, jotka lakisääteisesti kuuluisi myöntää. Asiasta on tehty kanteluita apulaisoikeuskanslerille, valtakunnanvoudille sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Tässä on nyt kyseessä, jo virkamiesaseman väärinkäyttö ja täys mielivalta.

Kukaan ei ole ottanut mitään kantaa. Jopa valtakunnanvoudinvirasto, jonka tehtävä on valvoa ulosottomiehiä, ei reagoi mitenkään. Eikä ota kantaa yksittäisen virkamiehen päätöksiin.

* * *
REKISTERÖIDY tai KIRJAUDU …kommentoimaan.
toimitus

Satu ja ulosottonainen

Äskettäin on uutisoitu häirinnästä vaalitilaisuuksissa.

Olen kiertänyt viime päivät Etelä-Savoa ja ilmapiiri on ollut positiivinen ja iloinen😊. Häirintää ei ole tapahtunut, ellei oteta laskuun mukaan kolme viikkoa sitten tapahtunutta välikohtausta, kun olin Mikkelissä kauppakeskuksessa järjestämässäni Sadun klinikka -tilaisuudessa.

Ihmisiä oli paljon paikalla. Yhtäkkiä puheilleni tuli vihainen nainen, joka kertoi olevansa ulosottomies pääkaupunkiseudulta ja alkoi haukkumaan minua.

Noin 5-10 minuutin ajan kuuntelin, kun hän sätti minua siitä, että olen sitä mieltä, että ulosottomiesten provisiopalkka pitää poistaa.

Kun siirryin keskustelemaan muiden ihmisten kanssa, jatkoi hän pauhaamistaan ja huusi kovaan ääneen minulle ”IDIOOTTI!!” Kaikki paikalla olleet kansalaiset olivat todella tyrmistyneitä, miten valtion virkamies voi sillä tavalla käyttäytyä.

Huutelu ja ikävä käyttäytyminen, sekä ulosottomiehiltä tulleet ikävän sävyiset sähköpostiviestit eivät ole muuttaneet mielipidettäni, ja toivon että ulosottomiehet kunnioittavat eduskunnan päätöksiä.

Ulosottomiesten palkkauksessa noin 1/3 osa palkasta tulee provisiopalkkioina, jotka määräytyvät velallisten maksujen mukaan.

Ulosottomaksujen ajankohta ja jaksotus, velallisille annetut vapaakuukaudet, lykkäykset palkanulosmittaukseen työttömyysjakson johdosta tai pidätyksen alentaminen sairauden tai muun syyn perusteella palkanulosmittauksessa vaikuttavat ulosottomiehen oman palkan suuruuteen.

Tätä eduskunta on pitänyt ongelmallisena. Tietääkseni valtio työnantajana haluaa muuttaa tilanteen niin, ettei ulosottomiehen oma palkkaus määräytyisi sen mukaan, millaisia ratkaisuja hän tekee.

* * *
Artikkeleissa kommentointiin hakukone-roskapostien estämiseksi kirjautuminen on välttämätöntä. Sähköpostiosoitteita ei julkaista.
REKISTERÖIDY …kommentoimaan.
toimitus

Satu Taavitsainen, kirjallinen kysymys

Satu Taavitsainen eduskunnalle

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_567+2018.aspx

Kirjallinen kysymys
KK 5672018 vp
SatuTaavitsainen – sd

Kirjallinen kysymys kansainvälisten perintäyhtiöiden toimintaan puuttumisesta

Eduskunnan puhemiehelle
Kansainvälisten perintäyhtiöiden toiminta on häikäilemätöntä. Vastikään ruotsalainen 16 maassa toimiva perintäyhtiö Alektum Oy jäi kiinni laittomasta perinnästä Suomessa ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto peruutti 31.12.2018 Alektumin toimiluvan harjoittaa perintätoimintaa maassamme.

Alektumin ja muidenkin kansainvälisten perintäyhtiöiden ansaintalogiikkaan kuuluu muun muassa lainvastaisten perintäkulujen veloittaminen ihmisiltä, perinnän pitkittäminen, vanhentuneiden velkojen perintä sekä sellaisten laskujen perintä, joista ei ole laskuasiakirjoja, kuten tilausvahvistusta, velkakirjaa tai alkuperäistä laskua. Alektum on pahamaineisen tunnettu siitä, että se lähettää ihmisille laskuja erilaisten tuotteiden tilauksista, joita ihminen ei ole tilannut.

Kansainvälisten perintäyhtiöiden toiminnassa on äskettäin ilmennyt myös seuraava asia: Eräs kansainvälinen perintäyhtiö myi ensin vuonna 2015 hallussaan olevat ihmisten velat toiselle kansainväliselle perintäyhtiölle ja toisen kerran samat velat uudestaan vuonna 2018 kolmannelle kansainväliselle perintäyhtiölle. Näin ollen samat velat on myyty kahteen kertaan ja molemmat velat ostaneet yhtiöt perivät niitä nyt ihmisiltä Suomessa. Asia huomattiin vasta ulosoton maksuliikenteessä, jonne ne ovat tulleet käräjäoikeuden käsittelyn myötä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä ministeri aikoo tehdä Suomessa toimivien kansainvälisten perintäyhtiöiden rikollisen toiminnan kitkemiseksi,
mitä ministeri aikoo tehdä estääkseen sen, että samat henkilöt perustavat uuden yrityksen ja jatkavat laitonta perintää Suomessa sen jälkeen, kun omistajien tai johtohenkilöiden edellinen yritys on menettänyt toimiluvan laittoman perinnän harjoittamisen vuoksi,
mitä ministeri aikoo tehdä sille, ettei käräjäoikeuksissa summaarisessa menettelyssä mene enää jatkossa läpi lainvastaisia perintätoimia,
aikooko ministeri esittää lisättäväksi valvontaa ja kovennettavaksi rangaistuksia, uhkasakkoja ym. toimenpiteitä, joilla perintäyhtiöiden harjoittamaa laitonta perintää saadaan poistettua Suomesta,
miten ministeri aikoo varmistaa sen, että oikeudelle toimitettavien asiakirjojen mukana vaaditaan aina tosite alkuperäisestä velasta alkuperäiseltä velkojalta (ei perintäyhtiöltä) sekä tosite velkaan kohdistuneista tilityksistä ja koroista,
aikooko ministeri muuttaa perintätoimen toimintatapoja Suomessa niin, että ennen kuin perintäyhtiöt ja/tai ulosottomies voivat ryhtyä perimään velkaa, niiden tulee kirjallisesti esittää laskelma lainojen pääomista ja niille kertyneistä koroista, tilityksistä sekä jäljennökset lainojen alkuperäisistä velkakirjoista tai muista saamistodisteista?

Helsingissä 17.1.2019
SatuTaavitsainen – sd

Ministeri Antti Häkkäsen vastaus

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_567+2018.pdf

Ulosoton perintätulos ylittänyt miljardi euroa

Ulosoton asiakasmäärät ja perintätulot kasvoivat viime vuonna, kertoo Valtakunnanvoudinvirasto. Perintätulos oli nyt kaikkien aikojen korkein.

https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/kotimaa/ulosotossa-kaikkien-aikojen-suurin-perintäpotti-–-nyt-näkyy-ikävä-ilmiö-”johtuu-kulutusluottojen-ja-pikalainojen-yleistymisestä”/ar-BBV5Gkn?ocid=spartanntp

Ulosottoon saapui vuonna 2018 noin 3,4 miljoonaa asiaa, mikä on noin 2,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Eri velallisia ulosotossa oli vuonna 2018 noin 577 000, missä on lisäystä edellisvuoteen 3,4 prosenttia.
Ulosoton perintätulos kasvoi vuodesta 2017 lähes viisi prosenttia ollen nyt yli 1,1 miljardia euroa. Valtakunnanvoudinviraston raportin mukaan perintätulos oli nyt kaikkien aikojen korkein. Vuosi 2018 oli seitsemäs peräkkäinen vuosi, jolloin perintätulos ylitti miljardi euroa.

Perintätulos kuvaa rahamäärää, jonka ulosottovirastot ovat saaneet tilitettyä velkojille vuoden aikana.
Velallisista valtaosa, noin 519 000 velallista, oli luonnollisia henkilöitä, ja yrityksiä ja yhteisöjä noin 58 000. Luonnollisten henkilövelallisten määrä kasvoi viime vuonna 3,5 prosenttia, oikeushenkilövelallisten määrä puolestaan 2,5 prosenttia.

Mitä on verovelallisen elämä Suomen oikeusvaltiossa?

Eija Kuusla 36.03 kohdalta tänään MTV-3:n Huomenta Suomessa yhdessä Kuluttajaliiton Juha Beurlingin kanssa.

Mitä on verovelallisen elämä Suomen oikeusvaltiossa?

https://www.mtv.fi/sarja/huomenta-suomi-33001003011/huomenta-suomi-1047746

* * *

Kommentointi; ilmoita oma sähköpostisi …> kalevi.kannus@promerit.net
Lähetän tunnuksen ja salasanan, jonka voit itse vaihtaa.
Hakukone-roskapostien estämiseksi kirjautuminen on välttämätöntä.
KKs, toimitus

Pikavippien korkokatto: hallitus 30%, talousvaliokunta 20%.

Pikavippejä aiotaan hillitä laskemalla enimmäiskorkoa 20 prosenttiin.

Valiokunnan ehdotus on tiukempi kuin hallituksen alkuperäinen esitys, jossa ehdotettiin 30 prosentin ylärajaa korolle.

Lisäksi esitetään, että eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto laatii perusteellisen selvityksen siitä, onko pikavippijärjestelmä lainkaan tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen, ja ryhtyy selvityksen pohjalta tarvittaviin lainsäädännöllisiin ja muihin asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Perintäyhtiöiltä vanhentuneita velkomuksia…


Hilkka Laikko, aikakauslehti Demokraatin haastattelussa 21.2.2019. kahdeksan sivua käsittävässä artikkelikoosteessa.

Velallisten Tuki ry:n edustajat, Hilkka, Eija, Sanna, Aki ja Tatu – Kilpailu- ja Kuluttajavirastossa.

JÄSENISTÖLLE KIITOKSET, että olette mukana hakemassa oikeutta velallisiksi väitetyille. Käytän tällaista termiä, siksi, että tuhansia laittomia perintätapauksia on tullut tutkinnassa esiin. Saimme kiitosta siitä, että ry on virallinen elin, joka edustaa Teitä kaikkia ja vie törkeimmät laittomista tapauksista viranomaisten tietoon. Teemme nyt kaikkien viranomaisten kanssa tiivistä yhteistyötä.

VAROITUS:
Perintäyhtiöt lähestyvät nyt Teitä kiihtyvällä vauhdilla jo ajat sitten vanhentuneiden velkomusten kanssa, joista väitetään, että on muistutettu 18-20 kertaa. Höpö, höpö. jos se olisi totta, niiden ei edes kannattaisi lähettää sitä 20 euron laskua. Katsokaa ne laskut tarkkaan ja jos tiedätte ettei lasku ole aiheellinen tai että se on erityisvanhentumisen kautta vanhentunut (3 vuotta) tai lopullisesti vanhentunut tai perintää on laittomasti pitkitetty jne….

ÄLKÄÄ ENÄÄ TOIMIKO YKSIN

– VAAN KAIKKI TÄLLAISET LASKUT vt.faktat@gmail.com Tulevasta kerromme vain yksityisesti Teille case by case.

Jos tiedätte kaverinne olevan pulassa, vetäkää hänet mukaan porukkaan. Erityisesti, jos tiedätte nuorien tai iäkkäiden ihmisten olevan pulassa perintäyhtiöiden kanssa, ehdottomasti, nyt on aika pitää huolta myös ystävistä ja lähimmäisistä.

Hilkka Laikko

Valtiokonttorin virkavastuu?

Missä on valtion virkahenkilöiden korvausvastuu virka tehtävissä tehdyissä virheissä.


Toimiiko Suomessa Hyväveli järjestelmä jolla saadaan virkahenkilön korvausvastuu kumottua jättämällä noudattamatta ihmisoikeus lainsäädäntöä vahingokorvauksissa ?

Turun Hovioikeuden päätöksellä minut on vapautettu kaikista syytteistä ja vahingonkorvauksista lainvoimaisella tuomiolla 27.8.2008.

Miksei kukaan kiinnosta ottaa kantaa vahingonkorvaus asiaan ? 36 vuotiaan elämä on tuhottu pitkäksi aikaa valtionvirkahenkilöiden virheiden toimesta. Oma vastuu valtionvirkahenkilöiden tehdyistä virheistä on 186 916,56 Eur + Korot

Pohjustusta asialle. ( NÄINKÖ ASIAT HOIDETAAN OIKEUSAVUSTAJIEN TOIMESTA ?? )

Valtion oikeusavustajat ovat tehneet huomattavan määrän virheitä yksipuolisten tuomioiden purku hakemuksessa korkeimmalle oikeudelle. Korkeimman oikeuden hakemuksesta oli jätetty lainvoimaisuustodistus pois jonka vuoksi korkein oikeus eivät purkaneet yksipuoleisia velkomus tuomioita. Oikeusavustajat olivat jättäneet hakemuksen määrä ajan viimeisenä päivänä Korkeimpaan oikeuteen jonka vuoksi hakemusta ei voitu enää täydentää korkeimmalle oikeudelle.

A oikeusavusta ei ottanut asiaa hoidettavakseen asian laajuuden vuoksi koska hän oli jäämässä eläkkeelle seuraavan vuoden Tammikuussa.

Ketään ei ottanut asiaa hoidettavakseen syyskuun 2008 ja 2009 maaliskuun välisenä aikana.

B oikeusavustaja otti asian hoidettavakseen 23.4.2009 Asianomistajien saatavien perinnän päättäminen. B oikeusavusta jätti korkeimmalle oikeudelle tuomionpurkua koskevan hakemuksen 27.8.2009 eli tuomionpurun määräajan viimeisenä päivänä. Korkein oikeus antoi päätöksen 15.12. 2009 jolla se osittain jätti tutkimatta hakemuksen ja osittain hylkäsi hakemuksen. Hakemuksesta puuttui lainvoimaisuus todistus.

C Oikeusavustaja alkoi hoitaa asiaa uudelleen 9.3.2010. Hän teki uuden tuomionpurkuhakemuksen korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus hylkäsi hakemuksen koska sitä ei ollut jätetty määrä ajassa. Määrä aika oli umpeutunut.

D oikeusavustajan kanssa asiana oli vapaudenmenetyksestä korvauksen hakeminen. Koska syytteet ja korvausvastuu olivat kumottuja Turun hovioikeuden päätöksellä.
Vapauden menetyksestä maksettavan korvauksen hakemisen määräaika oli umpeutunut.
D oikeusavusta ohjasi minut toiselle oikeusavustajalle joka teki kantelun oikeusministeriölle jonka päätöksellä maksettavaksi minulle vapauden menetyksestä vahingonkorvauksia.

Tein asiasta Asianajajaliiton valvontalautakunnalle kantelun oikeusavustajista. B oikeusavustajan osalta lautakunta totesi ettei sen valvonta voi enään kohdistua häneen sillä B oikeusavustaja oli siirtynyt pois palveluksesta.

C oikeusavustaja olisi saanut huomautuksen ilman menestymismahdollisuutta tekemästään purkuhakemuksesta. Jos C oikeusavustaja olisi vielä toiminut yhtiön palveluksessa.
D oikeusavustajan katsottiin rikkoneen hyvää asianajotapaa luopuessaan kaikkien toimeksiantojen hoitamisesta.

Minä olen tuomion purkamisen varatun määrä ajan umpeen kulumisen vuoksi vastuussa sellaisista velvotteista jotka eivät minun vastuulleni kuulu Turun Hovioikeuden päätöksellä 27.8.2008. Tämän vuoksi minulle on tullut huomattavaa taloudellista vahinkoa.
Taloudellinen vahinko yhteensä 186 916 ,56 eur + korot.

Minä katson että perusteeton velkataakka johtuu oikeusavustajan purkuhakemuksessa tekemistä virheistä jättää lainvoimaisuustodistus liittämättä korkeimalle oikeudelle tehtyyn purkuhakemukseen. Oikeusavustajat ovat laatineet purkuhakemuksen huolimattomasti ja aiheuttanut minulle oikeuden menetyksiä. Purkuhakemusta ei ollut mahdollista täydentää koska purkuhakemus oli jätetty määräajan viimeisenä päivänä korkeimalle oikeudelle.

Oikeusministeriö 15.9.2015 on siirtänyt korvausvaatimuksen käsittelyn Valtionkonttorille.

Lausunto Oikeusaputoimisto:

Lausunnossaan oikeusaputoimisto katsoo että vahingonkorvausvaatimus on vanhentunut ja perusteeton , minkä lisäksi minä en ole myöskään määrällisesti osoitanut aiheutuneen mitään vahinkoa.

Oikeusaputoimisto perustelee myös asiaa sillä että tuomionpurku hakemuksen läpimenomahdollisuudet olivat olemattomat koska lainmukaisia perusteita purulle ei ollut.
Mikäli tuomioiden lainvoimaisuudella olisi ollut merkitystä korkein oikeus olisi pyytänyt täydentämään purkuhakemusta jos purkuperusteita olisi joltain osalta ollut.

Oikeusaputoimisto katsoo että minun vaatimukseni asiassa on sangen erikoisia. Oikeusaputoimisto katsoo ettei hakemuksessa ilmene että syy yhteys väitetyn virheen ja velkojen välillä olisi katkennut , vaan oikeusaputoimiston vastuulle luetaan ilmeisesti edelleen kaikki elinkeinotoiminassa syntyneet velat ja minä en ole arvioinut oman tuottamuksen merkitystä lisävelkaantumisen suhteen.

Valtionkonttori toteaa minun vaatiman vahingonkorvauksen vanhentuneeksi perusteettomaksi.

Oma kanta tälle:

Mielestäni se osoittaa jo jutun hoitamisen välinpitämättömyyttä että juttua ei hoidettu 6 kk aikana olenkaan. Ja mielestäni oikeusavustaja A :n kieltäytyminen jutun hoitamisesta asian laajuuden vuoksi niin osoittaa kanssa välinpitämättömyyttä asiaa kohtaan. Mielestäni Oikeusaputoimistolla täytyy olla jonkinlainen vastuu siitä että juttu makaa 6 kk heillä A oikeusavustajan kieltäytymisen johdosta ja kukaan ei juttua hoida eteen päin sinä aikana. Eikö oikeusaputoimistolla ole velvollisuutta lähettää ilmoitusta minulle etteivät pysty asiaa hoitamaan asian mukaisella tavalla määrä ajan kuluessa. Oikeusaputoimiston olisi mielestäni tarvinnut ohjata minut toiseen oikeusaputoimistoon tai yksityiselle asianajajalle kuka olisi pystynyt hoitamaan jutun asian mukaisella tavalla ja määrä ajan kuluessa.
Jo pelkästään jutun hoitamisen kieltäytyminen ja 6 kk hoitamattomana oikeusaputoimistolla osoittaa jo selvää tahallista valtion virkahenkilön laiminlyöntiä ja välinpitämättömyyttä juttua kohtaan.

Laki vahingonkorvauksesta Virheestä tai laiminlyönnistä:

Vahingosta, jonka työntekijä työssään virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa työtoverilleen tai sivulliselle, hän on velvollinen korvaamaan määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet. Jos työntekijän viaksi jää vain lievä tuottamus, ei vahingonkorvausta ole tuomittava. Laki on sama, jos vahingon aiheuttaa 3 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu itsenäinen yrittäjä
Jos vahinko on aiheutettu tahallisesti, on täysi korvaus tuomittava, jollei erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi alentaa korvausta.

Virkamies vastaa virassaan virheellään tai laiminlyönnillään sivulliselle aiheuttamastaan vahingosta tämän luvun 1 §:ssä mainittujen perusteiden mukaisesti. Samoja perusteita on sovellettava virkamiehen virassaan julkisyhteisölle tuottaman vahingon korvaamiseen.

Tässä luvussa tarkoitettu korvausvelvollinen voidaan velvoittaa suorittamaan työnantajalle, mitä tämä on 3 luvun ja 6 luvun 2 §:n mukaan maksanut vahingon kärsineelle, kuitenkin vain tämän luvun 1 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaisesti.

Perustelut: Jokainen Elinkeinoharjoittaja / yrittäjä on aina vastuussa Laiminlyönneistään ja virheistään joko rikos perusteisesti tai vahingonkorvaus vastuussa. Eikä yrittäjä toiminnassa vahingonkorvaus vastuuta sovelleta 3 vuoden määrä ajan umpeutumisella. Laki on laki ja mielestäni se ei anna eri vapauksia vahingonkorvaus asiassa oli se sitten yrittäjä tai valtion virkahenkilö ketä tekee virheen tai laiminlyönnin asioiden hoidossa. Ja yrittäjä on vielä vastuussa ainakin 15-25 vuotta jos riittää.

Kuulostaa varsin hullulta että saa vapauttavan tuomion Hovioikeudelta mutta tuomionpurku asian mahdollisuudet olisivat olleet heikot korkeimmassa oikeudessa. Kuulostaa jo senkin vuoksi hullulta että samat asiat mistä haettu tuomionpurkua korkeimmalta oikeudelta ovat myös käräjäoikeuden päätöksessä yhteisvastuulliset vahingonkorvaus osiossa. Ja samoista yhteisvastuulliset vahingonkorvaus asioista Hovioikeus on minut vapauttanut. Sitten vielä kehdataan vedota että laillisia perusteita ei olisi ollut tuomionpuruille. Vaikka Hovioikeuden vapauttava päätös on aivan selvä siltä osin. Eikö Hovioikeuden päätös ole tarpeeksi laillinen peruste tuomionpuruille ??
Valtionkonttori on suoranaisesti kopioinut alaistensa lausunnon päätöksen perusteeksi. Hieman sanamuotoja muutellen. Valtionkonttori on päätöksessään todennut vaatimuksen vanhentuneeksi ja perusteettomaksi. Perusteluissa on myös että tuomionpurun menestys mahdollisuudet olisivat olleet korkeimmassa oikeudessa heikot.
Millä lailla oikeusaputoimisto ja valtionkonttori pystyy tuomionpurun menestymisen mahdollisuuksista sanomaan että menetys mahdollisuudet olisivat olleet heikot korkeimmassa oikeudessa. Sitä ei pysty ketään arvioimaan mitkä menestymisen mahdollisuudet olisivat olleet jos asia olisi hoidettu niin kuin olisi kuulunut. Käsittääkseni korkeimmalla oikeudella ei olisi ollut muuta mahdollisuutta kuin tehdä tuomionpurku jos asiat olisi hoidettu oikein.

Herätys Valtionkonttori ja päättäjät:
1. Suomessa on laki / perustuslaki joka tiettävästi on yhdenvertainen ja kohtelee kaikkia tasa vertaisesti oikeuden mukaisesti.
2. Suomea koskee myös kansainväliset Ihmisoikeus lainsäädäntö joka kohtelee kaikkia tasa vertaisesti oikeuden mukaisesti.
Mutta Suomessa yllä olevat kohdat 1 ja 2 eivät toteudu millään tavalla tai niitä ei noudateta ainakaan kun on Valtion virkahenkilöistä kyse ja heidän laiminlyönneistä / virheistä.

Missä on minun oikeusturvani vahingonkorvauksissa ja oikeuden menetyksissä valtion virkahenkilöiden tekemien virheiden johdosta. Vai eikö Suomen valtio piittaa ihmisoikeus lainsäädännöstä tässä asiassa ja suojelee vain omia alaisiaan ongelmilta.

Thomas

Tosi on!

Näin meitä suomalaisia on huijattu omien poliittisten päättäjiemme toimesta ja suomalaisten omaisuudet ovat siten vuodesta 1991 lähtien vaihtaneet omistajaa pilkkahinnalla ja laittomasti.

Pankit ovat yksipuolisesti sanoneet irti lainat ja HE 15/1990 koskien alioikeusuudistusta ja sinne piilotettua yksipuolista tuomiota eli summaarista menettelyä ja sen perusteella tehtyä Venäjän keisari Aleksanteri II:n 1868 antamaan asetukseen vuonna 1991 tehtyä 15 §:n lisäystä. Näin pankit ja perintätoimistot ovat saaneet Suomeen 1.250.000 köyhää ja lisää köyhiä tulee koko ajan.

Hallituksen esityksen on tehnyt Harri Holkerin hallitus ja muutoksen vei läpi Esko Aho pääministerinä ja Hannele Pokka oikeusministerinä. Kokoomus ja keskusta ja SDP ja tietenkin presidentti Mauno Koivisto ovat olleet asialla

Tämä kannattaa kaikkien huomioida seuraavissa vaaleissa.

Amerikassa velkaongelma paisumassa

Kupla puhkeamassa? Miljoonat amerikkalaiset lopettaneet autolainojensa maksamisen New Yorkin keskuspankin selvityksen mukaan monet maksuaikataulustaan jäljessä olevista ovat alle 30-vuotiaita.

Lähde: https://www.msn.com/fi-fi/talous/uutiset/kupla-puhkeamassa-miljoonat-amerikkalaiset-lopettaneet-autolainojensa-maksamisen/ar-BBTHA1Y?ocid=spartanntp

Keskuspankin ekonomistien mukaan ilmiö on yllättävä, ottaen huomioon hyvän työllisyystilanteen ja vahvan talouskasvun.
Ekonomistit huomauttivat, etteivät kaikki yhdysvaltalaiset ole päässeet hyötymään paranevasta työmarkkinatilanteesta, mikä ilmenee maksuvaikeuksissa olevien henkilöiden kasvavana määränä.

Selvityksessä kävi myös ilmi, että yli miljoona ihmistä enemmän on jäljessä autolainansa maksuaikataulusta verrattuna vuoteen 2010. Heitä on kaikkiaan noin seitsemän miljoonaa.

Yhä useammalla yhdysvaltalaisella on autolainaa. Joten vaikka maksuvaikeuksissa olevien suhteellinen osuus on laskenut, on kyseessä suurempi määrä ihmisiä kuin vuonna 2010.

Kuka muistaa tämän erikoisuuden? Vielä 1980-luvulla Suomessa toimi drive in -pankki
Suurin osa maksuvaikeuksissa olevista on nostanut autolainansa pankkien sijaan autorahoitukseen erikoistuneilta yhtiöiltä. Yli kuusi prosenttia autorahoitusyhtiöiltä nostetuista lainoista ovat yli yhdeksänkymmentä päivää jäljessä maksuaikataulusta.
Yhdysvaltojen keskuspankki on varoittanut aikaisemminkin autolainoihin liittyvien maksuvaikeuksien yleistymisestä.
Viimeksi vuonna 2017 keskuspankki varoitti juuri autorahoitusyhtiöiltä nostettuihin lainoihin kohdistuvien maksuvaikeuksien kaksinkertaistumisesta vuoteen 2011 verrattuna.

Käräjätuomarit, sihteerit, notaarit n – perintätoimistojen kanteet puutteellisia

Arvoisat notaarit, sihteerit, tuomarit ja laamannit

Summaarisia, yksipuolisia tuomioita meni käräjäoikeuksissa läpi 372 000 vuonna 2017. Velallisten Tuki ry:n ja vertaistukiryhmän tietoon on saatettu tuhansia tapauksia, joissa haaste on kantajan toimesta niin epäselvä, ettei sen perusteella voi ketään vastaajaa tuomita maksamaan velkaa. Lainaus Oikeudenkäymiskaaren tekstistä:

Haastehakemuksen täydentäminen
5 § (30.8.2002/768)
Jos haastehakemus on puutteellinen, epäselvä tai sekava, kantajaa on kehotettava määräajassa korjaamaan hakemustaan, jos se on oikeudenkäynnin jatkamiseksi tai vastauksen antamista varten välttämätöntä. Kantajalle on samalla ilmoitettava, millä tavalla hakemus on puutteellinen, epäselvä tai sekava, ja että kanne voidaan jättää tutkimatta tai hylätä, jos kantaja ei noudata kehotusta. (1.6.2018/422)

Tuomioistuin voi erityisestä syystä pidentää 1 momentissa tarkoitettua määräaikaa.

Haastehakemuksen täydentämistä voidaan pyytää ja täydentämiselle asetettua määräaikaa pidentää myös puhelinta tai muuta soveltuvaa tiedonvälitystapaa käyttäen. Kannetta ei kuitenkaan saa jättää 6 §:n 1 momentin nojalla tutkimatta, vaikka kantaja ei noudata hänelle näin annettua täydennyskehotusta.

Kanteen tutkimatta jättäminen ja asian ratkaiseminen vastausta pyytämättä
6 § (1.6.2018/422)

Tuomioistuimen on jätettävä kanne tutkimatta, jollei kantaja noudata hänelle annettua 5 §:ssä tarkoitettua kehotusta ja haastehakemus on niin puutteellinen, epäselvä tai sekava, ettei se kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi, taikka jos tuomioistuin ei muusta syystä voi ottaa asiaa tutkittavaksi.

Tuomioistuimen on hylättävä kanne tuomiolla siltä osin kuin se on selvästi perusteeton.

MIKSI SIIS YKSIPUOLISIA TUOMIOITA MENEE LÄPI?

1. Perintäyhtiöiden ja pankkien haasteet eivät sisällä pääoman laskun päivää, ei laskua, ei tilausvahvistusta, ei velkakirjaa. Miten toteat velkaa olevan ylipäätään olemassa? Miten toteat, että velka ei ole jo vanhentunut?
2. Perintäyhtiöiden korkolaskelmassa on vain, mihin asti korot on laskettu – ei sitä olennaista tietoa, mistä alkaen korot on alettu laskea. Miten tällaisen haasteen perusteella ketään voidaan tuomita maksamaan?
3. Jos haasteessa on pääoma nolla, se kertoo, että jotain on maksettu mahdollisesti jo alkuperäiselle velkojalle. Miten tallaisen haasteen perusteella voidaan ketään tuomita maksamaan lisää, ennen kuin kantaja on tehnyt laillisen tilityksen hallussaan olevista varoista?
Jos Te, arvoisat sihteerit, notaarit, käräjätuomarit ja laamannit puuttuisitte hanakammin perintäyhtiöiden ja pankkien vaillinaisten haasteiden sisältöön, tässä maassa ei olisi lähes 600 000 ulosottovelallista, 700 000 köyhää ja lähes 400 000 maksuhäiriömerkintää.

Teillä on laki puolellanne, vaikka se tavallinen kansalainen ei ymmärtäisikään puuttua vastaajana ja laista tietämättömänä haasteen sisältöön. Tällä hetkellä meillä on 28 vuotta tehtailtu määrällisesti ja sisällöltään vääriä tuomioita, jotka köyhdyttävät koko Suomen taloutta ja ajaa kansalaiset velkaorjuuteen ja on tehnyt Suomesta yhden ison velkavankilan – kiitos Teidän.

Mitäs mieltä olette esimerkiksi tapauksesta, jossa takaaja, velallinen ja kaksi muuta takaajaa tuomittiin yhteisvastuullisesti maksamaan yksi ainoa SYP velka vuonna 1994…..sitä peri ensin C&A Finland, sitten Aktiv Hansa, Aktiv Kapital, PRA Suomi ja nyt PRA Group……Tämä yksi takaaja ei ole saanut selvitystä, mitä muut ovat velkaan suorittaneet, mutta hänet tuomittiin taas maksamaan tätä velkaa aina vuoteen 2032 – eli hänen velkavankeutensa kestää siis 38 vuotta eli yli kaksinkertaisesti enemmän kuin murhasta kärsitään keskimäärin. Sivumennen todeten, että emoyhtiö on saanut tästä kierrätystoiminnasta Yhdysvalloissa 80 miljoonan dollarin sakot ja korvausvastuun uhreille.

Mitäs mieltä olette esimerkiksi tapauksesta, jossa OP ilmoittaa 1988 otetusta markkavelasta 1,5 miljoonaa markkaa, 5,5 miljoonan suorituksilla vuoteen 1994 mennessä., joista rahoista pankki ei tee tilitystä, vaan vaatii valuuttavelan perusteella 1 744 000 EUROA 16% koroilla alkaen 8.6.2014 ( lähes 11 miljoonaa markkaa). Valuuttavelkaa yhtiöllä ei ole koskaan ollut ja pankilla ole ainuttakaan velkakirjaa. 2006 Hovioikeuden päätöksillä ei ole mitään vaikutusta, vaikka niissä todettiin pankin olevan velvollinen maksamaan ja toisessa todettiin heidän aiheuttaneen vähintään 2 miljoona markan vahingon yhtiölle ja takaajalle. Kysyn Teiltä; Toteutuuko oikeus? – maksaisitteko itse takaajana?

Hyvät oikeusoppineet – nyt toivoisin kommentointia.

Hilkka Laikko
Varapuheenjohtaja, tiedottaja
Velallisten Tuki ry

Kun verottaja tekee rikoksen?

Tämä kannattaa kaikkien velallisten katsoa MOT-ohjelma. https://areena.yle.fi/1-4530613?autoplay=true <.. Siinä Turkka Rautajuuri kertoo taistelustaan verottajaa vastaan.  Hän voitti vuosia kestäneen taistelun, mutta menetti samalla koko omaisuutensa. Nyt Verohallinto ei suostu korvaamaan aiheuttamiaan vahinkoja, vaikka yleisen elämänkäsityksen mukaan, se, joka aiheuttaa vahingot, myös korvaa ne. Verohallinnon virkamiehet ovat kuitenkin Valtionhallinnon erityissuojelussa, joten he eivät joudu virkavastuuseen tekemistään rikoksista eikä valtio itse maksa virkamiestensä aiheuttamia vahinkoja. Näin ei oikeusvaltio toimi. Koko virkakoneisto ja poliitikot pitää saada vastuuseen tästä kansan ryöstämisestä. Vai mitä mieltä olette? Kuinka moni teistä on menettänyt koko omaisuutensa verotarkastajien tekemisen virheellisten verotarkastuskertomuksien takia?MOT -ohjelma..> https://areena.yle.fi/1-4530613?autoplay=true

Vanhentuneen tai olemattoman perintälaskun saaneen kannattaa lukea ja sisäistää:

HILKKA LAIKKO
Tässä Käräjäoikeuden päätös, joka jokaisen laittoman, vanhentuneen tai olemattoman perintälaskun saaneen kannattaa lukea ja sisäistää:

Teillä on oikeusturva, vaikka se heikko onkin …vielä.

Muistakaa, että myös Kauppakaari 9 luku 11§ ottaa tähän kantaa, eli ”joka vaatii velkaa, jonka tietää maksetuksi, maksakoon sakkoa puolet vaatimastaan summasta asianomistajalle yksinänsä”. Tuo Oikeudenkäymiskaari alla ja Kauppakaari edellä, sitä jokainen vaatimaan oikeudessa, jos tiedät, että velkavaatimus on perusteeton.

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU


Perustelut Kantaja on peruuttanut kanteensa eikä vastaaja ole vaatinut asian ratkaisemista tuomiolla.
Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan, jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että asianosainen on peruuttanut kanteensa, hänen on korvattava vastapuolensa kulut, jollei ole erityistä syytä määrätä korvausvelvollisuudesta toisin.

Luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kantaja on velvollinen korvaamaan kaikki tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Näitä korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat luvun 8 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

Käräjäoikeus on kehottanut oikeudenkäyntilukujensa korvaamista vaatinutta Viivi Velallista ilmoittamaan oikeudenkäyntikulujensa rahamäärän ja ilmoittanut hänelle samalla edellä mainituista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun säännöksistä.

Lausumassaan Viivi Velallinen on ilmoittanut käyttäneensä asian selvittelyyn 20 – 25 tuntia, josta hän vaatii korvausta 15 euroa tunnilta. Lisäksi hän on vaatinut oikeudenkäyntikuluinaan puolet siitä määrästä, jonka kantaja olisi saanut kanteen menestyessä. Edelleen Viivi Velallinen on vaatinut kantajalle jonkinlaista sanktiota vanhentuneiden laskujen perimisestä oikeudessa.

2 Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevien lain säännösten perusteella Viivi Velallinen on oikeutettu saamaan korvauksena asian selvittelykuluista vaatimansa määrän 375 euroa. Muilta osin vaatimus on nämä säännökset huomioon ottaen perusteeton. Käräjäoikeudella ei ole myöskään toimivaltaa määrätä kantajalle Niemen tarkoittamaa sanktioita.

Päätöslauselma:
Kanne jätetään sillänsä. OK – Perintä Oy velvoitetaan korvaamaan Viivi Velallisen oikeudenkäyntikulut 375 euroa.
Muutoksenhaku Päätöksestä saa valittaa hovioikeuteen. Tyytymättömyys on ilmoitettava.

”Esperi Caren tilanne on vain jäävuoren huippu”

Jäävuoren, joka uhmaa ilmastonmuutostakin.


Eikö ylikansallisen hoiva-liiketoiminnan käytännön moraali jo kerro mihin SOTE-palvelujen tasoa, sekä velallisten ja ulosotto-ahdingossa olevia, varoituksista huolimatta, Titanicin tavoin ohjataan?


Kuvaleike Ilta-Sanomat 28.1.2019

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL vaatii ottamaan laatukriteerit ja hoivamitoituksen etusijalle sote-palveluiden kilpailutuksissa. Liiton mukaan kuntien rahoitus on varmistettava, jotta niillä on aito mahdollisuus hankkia laadukasta ja turvallista palvelua.

Kunnat ovat JHL:n mukaan joutuneet Juha Sipilän hallituksen aikana ahtaalle valtionosuusleikkausten ja kilpailukykysopimuksen aiheuttamien verotuloheikennysten vuoksi.

”Valitettavasti tämä konkretisoitui karmaisevalla tavalla vanhuspalveluissa, kuten julkisuuteen tulleet vakavat ongelmat Esperi Caren hoitokodeissa osoittavat. Kunnat ovat kireässä taloustilanteessa ostaneet palveluja sellaisilta yhtiöiltä, joiden markkinoinnissa on luvattu yhtä ja toista. Todellisuus on kuitenkin paljastunut erittäin karuksi”, JHL sanoo tiedotteessaan.

SAMA valvomattomuuden sekasotku vallitsee perintätoimistojen osalla.

Etenkin silloin kun perintäliiketoiminta on yhdistetty vippipankkitoimintaan. VALVONTAA EI OLE…
Alektumia lukuunottamatta. KTS. https://www.avi.fi/web/avi/-/aluehallintovirasto-on-peruuttanut-perintayhtio-alektum-oy-n-toimiluvan?fbclid=IwAR3BXa9_RWXtlr1UFPdpxRyilkSHS-tIGSJHS3k1pWjgZ0W1kylu0ceEkFA

Perintätoimistot rahoittavat, hallinnoivat ja hoitavat laajasti osamaksukaupan perintää.

Tämän voi jakaan, napit alla…