Perintäbisnes 2/2

Matka perintäbisneksen syövereihin jatkuu.

Jatkan nyt siitä mihin viime kirjoituksessa jäin. Eli perintälain 10 pykälä. 10 pykälässä sanotaan ”velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut.”

Käytännössä velallinen ei ole velvollinen korvaamaan perintäyhtiölle perintäkuluja vaan velkojalle. Tämä on toisaalta hankalaa tietää mikä on oikeaa perintäkulua, koska perintäyhtiöt eivät siitä tietoa anna, mitkä ne todelliset kulut ovat. Mutta myös toimeksiantaja voi joutua maksamaan korvauksia perintäyhtiön laittomasta toiminnasta, perintälain 15 § mukaan.
15 § (18.1.2013/31)

Korvausvastuu
Velkoja on velvollinen korvaamaan vahingon, joka velkojan tai perintää velkojan toimeksiannosta suorittaneen toimeksisaajan tämän lain vastaisesta tai muutoin virheellisestä menettelystä on aiheutunut sille, johon perintä on kohdistettu.

Jos vahinko on aiheutunut toimeksisaajan virheellisestä menettelystä, myös toimeksisaaja on vastuussa sen korvaamisesta vahinkoa kärsineelle.

Velkojalla, joka on joutunut maksamaan vahingonkorvausta toimeksisaajan virheellisen menettelyn vuoksi, on oikeus saada maksamansa korvaus takaisin toimeksisaajalta.(lähde, FINLEX)

Tässä yhtiöiden pitää myös olla hereillä, kenelle sen toimeksiannon antaa tai ulkoistaa laskutuksensa. Sähköyhtiöt ovat sen jo tehneet lähes huomaamatta. Luulet soittavasi sähköyhtiön asiakaspalveluun mutta puhutkin perintäyhtiön kanssa. Tällä laki pykälällä, vastuu on sekä yrityksellä että perintäyhtiöllä.

Pelkästä väitteestä velasta, jolle todisteita ei löydy on semmoinen tapaus, josta voi perintäyhtiö joutua maksamaan velalliselle korvauksia, jolloin perintäyhtiö voi periä maksua vastaavasti toimeksiantajalta. Perintäyhtiöiden toiminta on vähintäänkin kyseenalainen, varsinkin kun poljetaan velallisen oikeuksia törkeästi eikä välitetä laista.

Aki Rintakangas

One thought on “Perintäbisnes 2/2”

Vastaa