Kansakunnan pettäjät, onko heitä?

Mikä ”valtiomahdeista” on pahimmin pettänyt oman kansan?

Eduskunta, jonka kansalaiset ovat valinneet…

Valtioneuvostot (hallitukset)

Presisdentit

Tuomiovalta (tuomarikunta)

Rahoituslaitokset (pankkijärjestelmä)

Laman ja Rahan Pdlurit

…/…

Vastaa