Omaisten edunvalvontavaltuutus

Nyt kannattaa kaikkien huolehtia siitä, että heidän omaisillaan ja läheisillään on edunvalvontavaltuutus.

Liisa Mariapori kirjoittaa:

Tämä sen vuoksi, että läheisenne ei joudu julkisen edunvalvonnan piiriin sairastuessaan vakavasti. Kun edunvalvontavaltuutus annetaan riittävän ajoissa, niin vanhus valtuuttaa haluamansa henkilön tai läheisen hoitamaan asioitaan ja näin julkiset edunvalvojat jäävät nuolemaan näppejään. Tässä ohjeet edunvalvontavaltuutuksen tekemiseksi.

Miten edunvalvontavaltuutus tehdään?

Edunvalvontavaltuutus tehdään kirjallisesti testamentin tapaan. Edunvalvontavaltuutusta koskevassa valtakirjassa valtuuttaja nimeää valtuutetun, joka on suostunut tehtävään, sekä määrittelee asiat, jotka valtuutus kattaa.

Hän voi oikeuttaa valtuuttamansa henkilön huolehtimaan omaisuutensa hoidosta ja muista taloudellisista asioistaan sekä, niin halutessaan, häntä itseään koskevista asioista, kuten terveyden- ja sairaanhoidosta.

Kahden esteettömän todistajan on oltava samanaikaisesti läsnä, kun valtuuttaja allekirjoittaa valtakirjan tai tunnustaa siinä olevan allekirjoituksensa. Tämän jälkeen todistajien on todistettava valtakirja allekirjoituksillaan. Lähiomainen ei voi toimia todistajana. Allekirjoitettu valtakirja luovutetaan valtuutetun haltuun tai siitä ilmoitetaan muutoin valtuutetulle.

Valtakirjan laatimisessa voi olla hyvä pyytää oikeudellista apua oikeusaputoimistosta tai asianajajalta. Valtakirjan voi luonnollisesti myös peruuttaa tai sitä voi muuttaa.