Kysymys 20, erittäin salaisia arkistoja avaamattomina? (Stalin, Churchill, Roosevelt)

Miksi Liittoutuneet vallat yhä 2000-luvullakin pitävät 2.maailmansotaan liittyviä usein henkilökohtaisia ja erittäin salaisia arkistoja avaamattomina? (Stalin, Churchill, Roosevelt)

Miksi näiden suurvalta johtajien alaisten antamat lausunnot 30-luvulta lähtien ovat myös jääneet huomiotta ja johtopäätökset tekemättä?  Frankfurter, Hull, Biddle, T.Kent, Bullit, Lipski, Beck, N.Chamberlain, Vansittart, Eden, Morgenthau, Hopkins, Vyshinski,jne , jne?

… jääneet huomiotta ja johtopäätökset tekemättä? Frankfurter, Hull, Biddle, T.Kent, Bullit, Lipski, Beck, N.Chamberlain, Vansittart, Eden, Morgenthau, Hopkins, Vyshinski,jne , jne?”
Luultavasti siksi, että nämä lausunnot todistavat, että suurvaltojen todelliset valtapyrkimykset eivät ole olleet ollenkaan niin viattomia, kuin suurvallat ovat oman valtansa turvaamiseksi antaneet ymmärtää.

<a href=”http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument”>Esimerkki tästä on mm. Morgenthau-suunnitelma:
Entä mitä olivat liittoutuneiden Dresdenin siviilikohteen pommitus tai Rheinwiesenlagerit tai venäläisten Saksassa jatkamat keskitysleirit vain vaihtamalla keskitysleirien nimi Speziallagereiksi.
Mitä oli se, että Euroopan sodasta kärsineiden lasten auttamiseksi perustetun YK:n lasten avustusjärjestön Unicefin ohjelmaan eivät kuuluneet saksalaiset lapset, jotka kuolivat sodan jälkeen nälkään näiden ”humanististen” suurvaltojen ratkaisujen vuoksi?

Juhani Putkinen
27.7.2012 11:22
Jonkun ihmisen henkilökohtaisen arkiston ei välttämättä tarvitsekaan olla julkinen. Ei meilläkään ole edelleenkään tutkijoilla vapaata pääsyä vaikkapa Urho Kekkosen arkistoon.
Se on sitten taas ihan eri asia että kannattaa kysyä miksi lukuisat Venäjän valtiolliset arkistot koskien Toista Maailmansotaa ovat edelleen suljettuja puolueettomilta tutkijoilta. Mainittakoon vaikka ”presidentinarkisto”, KGB-arkisto, Venäjän Saksasta ryöstämät Saksan johdon arkistot, jne., jne.
Nähdäkseni USAn vastaavat arkistot ovat jo julkisia.

Olli Pusa
27.7.2012 12:21
Ne ovat salaisia, koska niistä paljastuisi ikäviä asioita. Esimerkiksi Katyninin murhaa Venäjä ei kiistä. Miksi ei? Koska Jeltsin kaivatutti arkistosta Stalinin alkuperäisen tappomääräyksen ja luovutti sen sovinnon eleenä puolalaisille. Silloin kiistäminen on hieman hankalampaa…

Juhani Putkinen
27.7.2012 14:10
Gorban aikana Venäjä kiisti syyllisyytensä Katynin kansanmurhaan.
Jeltsinin aikana myönsi syyllisyytensä (myönsi muuten myös Molotov-Ribbentrop-sopimuksen salaisen lisäpöytäkirjan, jota sitäkään Gorba ei myöntänyt).
Putinin päästyä valtaan Jeltsinin jälkeen Venäjä taas kiisti syyllisyytensä Katynin kansanmurhaan, väittäen tapettujen määränkin olleen vain murto-osan todellisista.
Jaakko Anttila
30.7.2012 11:58
Suomi ja muut pohjoismaat ovat edelläkävijöitä asiakirjojen julkisuudessa.
Suomen arkistolaki: ”Samoin lakia sovelletaan myös julkista tehtävää hoitaviin yhteisöihin, toimielimiin ja yksityisiin henkilöihin siltä osin, kuin niille tämän johdosta kertyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitettuja asiakirjoja. Tällaisia organisaatioita ja henkilöitä ovat esim. riistanhoitoyhdistykset, kalastuksenvalvojat, Keskuskauppakamari, Suomen Asianajajaliitto sekä julkiset kaupanvahvistajat.”
”Tasavallan presidentin arkistosta on säädetty erikseen asetuksella (1521/1995). Presidentin viran hoidossa muodostunut arkisto siirretään aikanaan Kansallisarkistoon, jossa sen käyttöön antamisesta päättää arkistolaitoksen pääjohtaja. Myös presidentin yksityisarkisto voidaan siirtää Kansallisarkistoon ja liittää siellä hänen virka-arkistonsa yhteyteen.”
..”voidaan siirtää kansallisarkistoon” !
Kun J.K. Paasikiven arkisto siirrettiin silloiseen Valtionarkistoon 1980-luvulla, gradunkin tekijä sai käyttönsä vain kolme arkistoluettelosta valittua yksittäistä umpimähkäistä asiakirjaa päivässä ja Paasikiven päiväkirjojen (1944-1956) toimittaminen julkisuuteen oli professori Yrjö Blomstedtin ja professori Matti Kligen yksinoikeutena.
Pohjoismainen asiakirjojen julkisuus ei koske ”Frankfurterin, Hullin, Biddlen, T.Kentin, Bullitin, Lipskin, Beckin, N.Chamberlainin, Vansittartin, Edenin, Morgenthaun, Hopkinsin, Vyshinski,jne jne” yksityisarkiston asiakirjoja.
”Sanasota avoimuudesta. Kiistaa asiakirjajulkisuudesta Euroopan komission puheenjohtajan Prodin ja EU:n oikeusasiamies Södermanin välillä”. Saara Latvakoski. Valtio-opin gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto


Hornborgin komitean mietintö 1945 E-kirjana heti luettavaksi
MAKSUTTA
https://kirja.elisa.fi/search_results/promerit/a>

KTS kommentit US-blogissa v.lta 2012

2 thoughts on “Kysymys 20, erittäin salaisia arkistoja avaamattomina? (Stalin, Churchill, Roosevelt)”

    1. Näin on, mutta syy salailuun on sodan lopulla kehitetty atomipommi, jonka räjäytys sulki arkistoja. USA:ssa on osa papereista siirretty yksityisiin arkistoihin, joissa omistaja määrää salauksen jatkuvuuden. Esimerkiksi setä Samin arkistot on jo julkaistu, mutta niistä puuttuu yksityisarkistojen osuus. Itse olin valtion hommissa ja lopetin 1987. Omat muistiinpanoni jäi valtion jemmaan kas, kun Tsernobyl oli v.1986 ja selvittelin asiaa.

Vastaa