Perustuslaki, valtioneuvosto ja eduskunnan luottamus

Ajankohdan hallituskriisissä pitää huomioida, ettei hallituksen luottamus ole pelkästään presidentin ja puolueiden asia.
 
Perustuslain 3 §
 
Valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi
 
Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta.
 

Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.

 
Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.
 
EDUSKUNTA on kutsuttava koolle kesälomaltaan…
 

3 thoughts on “Perustuslaki, valtioneuvosto ja eduskunnan luottamus”

 1. HALLITUSDOHJELMA EDUKUNNASSA 19.6.2017

  Valtioneuvoston tiedonanto hallitusohjelmasta annetaan maanantaina kello 12 eduskunnan ylimääräisessä täysistunnossa.

  Asiasta äänestetään tiistain täysistunnossa kello 14.
  Asiasta kerrotaan eduskunnasta.

 2. Valtioneuvoston jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.
  Eduskunnassa ei ole äänestetty hallituksen jäsenten luottamuksesta nyt kyseessä olevassa hallituskriisissä. Miten valtioneuvosto voi erota, kun se nauttii eduskunnan luottamusta niin kauan kunnes valtioneuvoston jäsenten kohdalla suoritetaan eduskunnassa luottamusäänestys, jossa päädyttäisiin tulokseen missä jäsenet ei enää nauti eduskunnan luottamusta!

  PL 64 § Tasavallan presidentti myöntää pyynnöstä eron valtioneuvostolle tai ministerille.
  Valtioneuvosto hakee eroa, siis valtioneuvosto mainitaan eron hakijana, kun koko valtioneuvosto eroaa. Koko valtioneuvoston eroa koskevan asian esittelisi kuitenkin 58 §:n 4 momentin mukaisesti valtioneuvoston asianomainen esittelijä, kun näin hallituksen esityksessä mainitaan.
  Vaisiko näinollen pelkkä pääministerin kanta hallituspuolueiden arvomaailmoiden suuresta erosta olla peruste valtioneuvoston erosta?
  Aika kevyin perustein silloin ollaan kävelemässä eduskunnan tahdon yli, kun valtioneuvoston jäsenet nauttivat eduskunnan luottamusta, kunnes eduskunta on epäluottamuksensa ilmaissut!

  Hallituksen esitys laiksi otteita:
  PL 3 pykälä
  Suomen valtiojärjestyksen keskeisiin periaatteisiin kuuluva parlamentarismin periaate ehdotetaan valtiosääntöisen merkittävyytensä vuoksi kirjattavaksi nykyisestä poiketen jo hallitusmuodon 1 lukuun. Ehdotettu 2 momentti edellyttäisi, että valtioneuvoston jäsenten tulisi nauttia eduskunnan luottamusta. Säännös vastaisi nykyisen hallitusmuodon 36 §:n 1 momenttia. Ehdotetulla 61 §:llä pyritään varmistamaan jo valtioneuvoston muodostamismenettelyssä, että ministereillä on eduskunnan luottamus heidän tullessaan nimitetyksi tehtäväänsä. Valtioneuvoston tulisi 62 §:n mukaan antaa viivytyksettä ohjelmansa tiedonantona eduskunnalle, jolloin myös ministeristön eduskunnassa nauttima luottamus tulee punnittavaksi heti valtioneuvoston nimittämisen jälkeen. Eduskunta voi myös milloin tahansa lukuun ottamatta valtioneuvoston selonteon käsittelyä ilmaista epäluottamuksensa joko koko valtioneuvostoa tai yksittäistä ministeriä kohtaan. Tämän ohella välikysymysmenettely (43 §) ja valtioneuvoston tiedonanto (44 §) tarjoavat eduskunnalle nimenomaisen tilaisuuden päättää valtioneuvoston eduskunnassa nauttimasta luottamuksesta. Presidentin tulee ilman esitettyä pyyntöäkin myöntää ero eduskunnalta epäluottamuslauseen saaneelle valtioneuvostolle tai yksittäiselle ministerille (64 § 2 mom.).

  PL 64 pykälä
  Pääsääntönä olisi, että valtioneuvoston ja ministerin vapauttaminen tehtävästään tapahtuisi asianomaisen itsensä pyynnöstä. Koko valtioneuvoston puolesta pyynnön esittäisi pääministeri.
  Presidentti päättäisi eron myöntämisestä valtioneuvostolle ja sen jäsenille 58 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta. Yksittäisten ministerien eroa koskevan asian esittelisi pääministeri. Koko valtioneuvoston eroa koskevan asian esittelisi kuitenkin 58 §:n 4 momentin mukaisesti valtioneuvoston asianomainen esittelijä.

  PL 58 4 momentti
  Koko valtioneuvostoa koskevan valtioneuvoston kokoonpanon muutoksen eli käytännössä koko valtioneuvoston vapauttamisen tehtävästään ja uuden valtioneuvoston nimittämisen esittelisi ministerin sijasta valtioneuvoston asianomainen esittelijä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *