ARSENAL-SOPIMUS AVATTAVA

 

Hilkka Laikko

 
ARSENAL SOPIMUS AVATTAVA – ERITYISVEROTARKASTUS PERINTÄTOIMISTOIHIN JA OP- RYHMÄN PAIKALLISKONTTOREIHIN KIIREELLISESTI

 

TALOUSVALIOKUNNALLE JA OIKEUSMINISTERILLE

 

Velallisten Tuki ry vaatii perinnän keskeyttämistä välittömästi kaikilta ns, Arsenal sopimuksen piirissä olevilta.

laikkohilkkaVelallisten Tuki ry:n johtoryhmä on tutkinut nyt useita satoja tapauksia, joissa on tullut esiin vanhojen ja vanhentuneiden velkojen käyttäminen perintätyhtiön omasta tuloksesta tehtävänä luottotappioiden tai luottotappioiden korkojen vähennyksenä.PRA Suomi Oy:ltä, Lindorff OY:ltä, Intrum Justitialta ja OK perinnältä ja LSOP:ltä ei saada tilityksiä maksuista ja suorituksista, jotka ovat kohdistuneet samaan velkaan. Tämä on suoraan Rikoslain 28 luvun 4§ 3mom. vastaista toimintaa ja epäiltävissä on, että kyse on puhtaasti ahneudesta, koska yhtä ja samaa velkaa voidaan kierrättää yhtiöltä toiselle ja joka välissä kuitata luottotappiot, jotta perintäyhtiön omasta toiminnasta maksettava valtionvero jää pienemmäksi.
 

Tämä on laajamittaista perintätoimistoilla, jossa olemattomia ja vanhentuneita velkoja (usein vielä ilman saamistodisteita) ylläpidetään, jotta voidaan näiden ilman todellista saantoa olevilla, keksityillä veloilla kiertää veroja.

 
Valtio menettää miljardeja velkabisneksen takia ja tämän takia valtio joutuu ottamaan lisää velkaa, jotta veroparatiisiyhtiöt saavat viedä varojaan mm. Jersyyn.

 

ESIMERKKITAPAUS HOIKKALA/ OY ST-LINE LTD – VASTAAVIA ON TUHANSIA – kyse tilitysvelvollisuudesta

 
Mitä oikeusministeri aikoo tehdä, jotta pankit ja perintätoimistot pakotetaan tekemään tilitys asiakkaan varoista ja suorituksista. Nykyisellään tilanne on se, että jopa lähes täysin maksettu velka, voidaan alkaa perimään alusta asti uudelleen, vaikka asiakkaan realisoitu omaisuus ja suoritukset ovat riittäneet velkaan ja korkoihin. Tämä kohtuuton käytäntö luotiin 90-luvulla.

 
Tapauksia on kymmeniätuhansia ja tämä heikentää yritystoiminnan syntymisen Suomessa, koska yrittäjän vakuudeksi antamalla omaisuudella ei ole todellisuudessa Perustuslain takaamaa ”omaisuuden suojaa”. Yrittäjän oikeusturva on erittäin heikko heti, kun tulee pieniäkin vaikeuksia. Velasta tulee helposti ikuinen, koska omaisuus myydään usein ulosotossa karkeaan alihintaan, huolimatta siitä, että velkaa otettaessa vakuuden arvo on arvioitu käypään hintaan. Käräjäoikeudet tuntevat huonosti Kauppakaaren 18§ ja Rikoslain tilityksen pakottavuutta koskevan Rikoslain 28 luku 4§ 3mom ja 5§.

 
Esim: Pankki myöntää yritykselle investointivelan 1,500 000 miljoonaa markkaa 1988, yritys suorittaa normaalisti velkaa, mutta ajautuu vaikeuksiin pankin vaatiessa elinkelpoisen yrityksen (Valtion Takaus pankin saatavalle) konkurssiin valuuttavelalla. Finvera ja yhtiö taistelevat yrityksen velkajärjestelyyn. Suoritukset ja realisoinnit ovat yhteensä 5 500 000 milj.mk vuosien 1989-1994. 1994 toimenpidekiellon aikana pankki saa yhtiön miljoonaomaisuuden 0 markalla haltuunsa (voudin avustaessa) ja myy sen etukäteen tietämälleen ostajalle 2,400 000 miljoonalla markalla – pitäen asiakkaan varat itsellään.

 
Hovioikeus on todennut pankin rikkoneen lojaliteettivelvollisuutensa asiakasta kohtaan ja aiheuttaneen vähintää 2 miljoonan markan vahingon.

 
Nyt 2016 pankki vaatii, että edelleen yhtiö ja sen takaaja on velkaa heille 10 miljoonaa markkaa eli 1,6 milj euroa. Pankki ilmoittaa velkojen olevan heidän kirjanpidossaan ja taseissaan, joka merkitsee sitä, että ilman tilitystä he voivat vuosikymmeniä kasvattaa velan määrää 18% koroilla – koska he välttelevät vaaditun tilityksen tekemistä. Tosiasiassa pankin motiivi tälle toiminnalle löytyy luottotappioiden ja niiden korkojen vähennysoikeudesta.

 
MItä oikeusministeri aikoo tehdä, jotta pankkien ja perintätoimistojen valvontainstanssi eli Finanssivalvonta tekee sille määrätyt tehtävät? Tilitysvelvollisuuden välttelylle on selvä syy yhteys laajamittaiseen veronkiertoon ja edellyttäisi erityistilintarkastuksia jokaisessa pankissa ja perintätoimistossa, jossa epäillään edellä kerrottua toimintaa.

 
Miten valtiovarainministeri näkee sen, että meillä leikataan kansalaisten perustoimeentulosta ja joudutaan ottamaan lisää velkaa, mutta samaan aikaan meillä on varaa antaa suurien instanssien kiertää valtionveroja miljardeilla

 
ESIMERKKITAPAUS 2 KOSKEE 56 000 henkilöä – Arsenal sotkussa myytyä velallista

 
Ossi Vallamo oli takaajana velalle, josta SYP:lle oli vastuussa kaikkiaan 3 ihmistä. Käräjäoikeuden tuomio tuli 1994 sekä velallista, että molempia takaajia vastaan.

 
Arsenal sopimus, on hyvin kyseenalainen, koska siinä ei huomioitu ollenkaan velan vanhentumista, ei sitä, että osa oli jo maksanut velkansa -eikä tähän sopimukseen velan todellisesta, jäljellä olevasta määrästä liittynyt ainuttakaan tilitystä eikä oikeuden päätöstä. Myytiin siis kansalaiset velkavangeiksi perintäyhtiöille ja sen lisäksi vietiin 10 vuodeksi lainsäädäntövalta Suomen eduskunnalta velkaa koskevissa asioissa.
 

1.6.2001 Vallamo määrättiin velkajärjestelyyn – hakijana Aktiv Hansa Oy

 
25.10.2006 Vallamolle määrättiin velkajäjestelyn lisäsuoritusvelvollisuus – Hakijana Aktiv Kapital Oy

 
31.07.2008 Vallamolle määrätään lisäsuoritusten vahvistamispäätöksen nojalla lisäsuoritusta – Hakija C & A Finland Oy

 

15.09.2008 C&A Finland Oy (omistaa saatavat) = on nyt Aktiv Kapital Portfolio Oy;ksi

 

15.09.2008 Aktiv Hansa Oy (saatavia hoitava) on muuttunut Aktiv Kapital Oy:ksi

 
(Tiliyhteydet ennallaan)

 

30.07.2016 Maksukehotus PRA Suomi Oy 06/1250 – edelleen sama velka kyseessä

 

Kun olemme kysyneet tilitystä PRA:lta – he ilmoittavat, että Vallamon pitää hakeutua velkajärjestelyyn. Tässäkin tapauksessa on epäiltävissä veronkierto.

 

Missään vaiheessa ei ole tehty tilitystä – ei siitä paljonko muut ovat samaan velkaan maksaneet, -ei siitä, miten suoritukset on kohdistettu eli ihminen vaan maksaa ja maksaa, mutta 90 -luvun velka ei lopu koskaan

 

Mitä siis oikeusministeri aikoo tehdä, että 90-luvun uhrien tilanteeseen puututaan ja velkavankeudessa olevat ihmiset vapautetaan ikuisesta velkavankeudesta – käsittääkseni kielletty Suomessa ja kaikkialla maailmassa?

 

Mitä oikeusministeri aikoo tehdä, jotta selvitetään C&A Finland Oy, Aktiv Kapital Oy, Aktiv Hansa Oy, Hansa Perintä Oy, Aktiv Kapital Portfolio Oy ja PRA Suomi Oy välisen yrityshimmelin taustat ja toiminta?

 

ULOSOTON ALIHINTAISET KAUPAT

 

Arvoisa oikeusministeri ja arvoisat talousvaliokunnan jäsenet ja virkamiehet. montako Korkeimman Oikeuden ennakkopäätöstä pitää mielestänne vielä tulla alihintaisista omaisuuksien realisoinneista, ennen kuin saadaan ulosottojärjestelmä toimimaan tasapuolisesti myös velallisen oikeusturva huomioiden?

 

Mitä aiotte tehdä asian korjaamiseksi?

 

KKO 18.5.2016

One thought on “ARSENAL-SOPIMUS AVATTAVA”

Kommentointi on suljettu.