”Graniittiin hakattu valintasysteemi”

eituomioistuin

Tämä HAISEE ja pitkälle !
.
Vielä muutama kuukausi sitten ehdokkaita oli useampi ? Nyt KKO:n presidentti oli AINOA hakija EIT:n suomalaistuomarin SUOJATYÖVIRKAAN ! Perustelen tuon suojatyöpaikan JULKISILLA asiakirjoilla; Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan raportti eduskunnalle ( julkinen syksy 2013 ); EIT siirtyy 1.1. 2014 ( jutturuuhkia purkaakseen) YHDEN suomalaistuomarin seulontajärjestelmään; oikeudella seuloa pois käsittelystä ”selvästi” aiheettomat valitukset. KKO:n töppäilyjä EIT siis ei tulevaisuudessa VARMASTI KÄSITTELE
.
Seulontaprosentti tulee olemaan 99 % kieppeillä. Tämä perustuu Eduskunnan oikeusasiamiehen raporttiin eduskunnalle vuoden 2013 SEULONTAMÄÄRISTÄ ”ihmisoikeustuomioistuimessa” … seulontamäärä oli 95 % ! Ja sitä siis NOSTETTIIN 1.1. 2014 jutturuuhkien HOITAMISEKSI ! Tämä kaikki kertoo; ( jutturuuhka ) että Suomen ”oikeusjärjestelmä” EI TOIMI ! Miten EIT sitten tulee ”toimimaan” ? Sen kertoo JULKINEN EOA kansliapäätös 1350/4/08 …jääviyksiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ,”ei voida tutkia, vaikka kysymyksessä olisi Suomen valtion valitsema henkilö” ! Jo 1/2 vuotta sitten kirjoitin; että Koskeloa ollaan kampeamassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ! KKO:n entisen presidentin TEHTÄVÄ on pitää poissa EIT käsiteltävien listoilta ne tapaukset; joissa SUOMEN PERUSTUSLAIN mukaan kaikki oikeusturvakeinot on käytetty ILMAN Suomen ”oikeusjärjestelmää” ! PL 118 § luo tällaisen mahdollisuuden Suomeen ! ( ”kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset …syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä valtakunnanoikeudessa.” Laki 444/2012 ( todisteet kimmoleaksi.fi ) on TÄLLAINEN tapaus, johon EIT pitäisi ILMAN Suomen ”oikeusjärjestelmän” koskematta OLLA TOIMIVALTAINEN ! Hirvela ja Koskelo ovat ainoita, jotka pystyvät ESTÄMÄÄN tämän asian käsittelemisen
.
Euroopan ”ihmisoikeustuomioistuimessa” ja pitämään Suomen ”DEMOKRATIAVAPAANA” valtiona ! Haluaisin, että joku KAIVAA perustuslakivaliokunnan ”perustelut” sille MIKSI PL 118 § TARVITAAN Suomen ”perustuslakiin” ? Kun kuulin Koskelon ”ehdokkudesta” tajusin, että PL 118 § on tehnyt ISON HÄDÄN Suomen valtionherroille ihmisoikeustuomioistuimen suhteen … sen PITÄISI olla TOIMIVALTAINE; kun KAIKKI kansalliset oikeusuojakeinot on käytetty ! Eoa päätös 876/2/05 ja PL 118 § TODISTAVAT; että ”lain 444/2012” eli MILJARDIVARKAUDEN uhreilla EI ole käytettävissä kansallisia oikeus-suojakeinoja ! Mutta MITEN ihmeessä Hirvelä ja Koskelo JÄÄVÄTÄÄN EOA kansliapäätöksen 1350/4/08 valossa ? ( jääviyksiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa EI voida käsitellä ) ? Nyt tarvitaan aivoriihi MITEN jääväys suoritetaan; jotta VARASTETUT miljardit voidaan joskus palauttaa omistajille ?
.
Toivottavasti serverin ylläpitäjä ( jossa kimmoleaks.fi-sivusto sijaitsee ) on saanut sivuston taas auki ( on ollut 2 otteeseen suljettuna ) ! Hirvelällä ja Koskelolla on TÄYSI harkintavalta ”seulonnan” suhteen 1.1. 2014 voimaan astuneen ”organisaatiomuutoksen” takia
,
Euroopan ”ihmisoikeustuomioistuimessa” . Tosin voisimme hyvällä omallatunnolla nimetä sen PROSENTTITUOMIOISTUIMEKSI ; mitenkään mollaamatta prosentti-kerholaisia. Miten KAIKKI edellämanittu JULKINEN ja eduskunnassa käynyt materiaali YHÄ on saatu salattua kansalta ? OnKO ENÄÄ laillista keinoa olemassa PALAUTTAA Suomen demokratia ?

Vastaa