Korfu_9

Suomen liittymissopimuksen sisällysluettelo

Pääotsikot on nimetty kirjaimin ”Ensimmänen osa” jne. Minkä otsikon alla ovat ”Kansallisia tukia koskevat määräykset” eli artiklat 138-144?

Vastaa