Kehitysministeri Heidi Hautala ym.

Kehtiysministeri Heidi Hautala olette arvostellut Iltalehden mukaan Venäjän oikeuslaitosta sanomalla, että Venäjän oikeuslaitoksella on vielä pitkä matka, jotta se olisi riippumaton valtiovallasta. Samalla kun olette silmänne levällään arvostellut Venäjän oikeuslaitosta, olette ummistanut silmänne ja kääntänyt katseenne pois Suomen oikeuslaitoksesta.

 
Mielestäni Venäjän oikeuslaitoksella ei voi olla edessään yhtään pidempi matka ulkopuolisista tahoista riippumattomaksi oikeuslaitokseksi kuin Suomen oikeuslaitoksellakaan. Pyydän Teitä rouva ministeri tutustumaan alla olevaan oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille ym. ja liitetiedostona olevaan Itä-Suomen hovioikeudelle toimitettuihin teksteihin, jotka osoittavat sen, miten Suomen oikeuslaitos on toiminut, kun rötöstelijänä on asianajajaliiton valvontalautakunnan ja oikeuskanslerin suojelema asianajaja. Lisäksi Suomessa on tapana viimeistellä valkokaulusrikollisten puhdistus kunnianloukkausoikeudenkäynneillä kovine rangaistuksineen ja korvauksineen. Kyse ei ole mistään yksittäisestä tapauksesta.
 
Luulenpa, että monellakaan Suomen poliitikolla ei ole juurikaan tietoa, miten Suomen oikeuslaitoksissa toimitaan. Suomessa ei ole myöskään puolueetonta laillisuusvalvontaa. Valvonnasta annettavat ratkaisut perustuvat uskomuksiin eli siihen, mitä valvoja haluaa uskoa. Tosiasioilla ei ole mitään merkitystä.
 
Oikeuskansleri Jonkan mukaan: ”Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan oikeuskansleri tutkiin kantelun, jos on aihetta epäillä oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan henkilön, viranomaisen tai muun yhteisön menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä taikka jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta”.
 
Miltäpä tuntuu, kun laatisitte kantelun mahdollisimman tarkasti kokemistanne oikeudenloukkauksista, niin laillisuusvalvoja yllä mainittuun lakipykälään nojautuen, asiaan perehtymättä ja kantelun kohdetta edes kuulematta vastaisi Teille, että minulla ei ole kirjoituksenne perusteella aihetta epäillä, että nimeämänne kantelunkohde olisi menetellyt lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä, kuten oikeuskansleri Jaakko Jonkka on vastannut minulle ja läheisilleni. Olisitteko tyytyväinen? Tuntuisiko laillisuusvalvojan ratkaisu oikeudenmukaiselta ja puolueettomalta?
 
Terveisin
Aino Jääskeläinen