EU-jäsenyyden tavoitteet v. 1993 (luottamuksellinen)

Kysymys lukijalle. Oletko ollut tietoinen Suomen valmisteluvaiheista Euroopan Unionin jäsnyysneuvotteluissa, etenkin jäsenyyteen liittyvistä tavoitteista ja ehdoista.

Tässä näyttö eräästä salatusta asiakirjasta.

Jorma Jaakkolan arkistosta:

KPO 20/kv 8.2.1993 LUOTTAMUKSELLINEN

SUOMEN EY-JÄSENYYSNEUVOTTELUTAVOITTEET
* Palveluiden vapaa liikkuminen
* Rahoituspalvelut

1. Direktiivi luottolaitosten vakavaraisuudesta

Tavoitteena saada direktiiviin mukautus, jonka mukaan asunto-osakkeet rinnastetaan vakuuarvoltaan kiinnityksiin. Vastaava mukautus saatiin läpi
ETA-sopimuksessa.

2. Direktiivi luottolaitosten suurten vastuiden seurannasta ja valvonnasta

Sama mukautus kuin edellä. Vaatimus esitetty myös ETA-lisäpöytäkirjaneuvotteluissa.

3. Luottolaitosdirektiivit

Tavoitteena saada direktiiviin mukautus, jonka mukaan Suomen Vienti luotto tai yhtiö, joka jatkaa Suomen Vientiluoton subventoitua luotonantotoimintaa, jätetään luottolaitosdirektiivien soveltamisalan ulkopuolelle, jotta subventoitu luotonantotoiminta
olisi mahdollista. Suomen Vientiluotto siirtyi kokonaan valtion omistamaksi vuonna 1992 ja siksi asia otetaan esille vasta nyt.

4. Kolmas vahinkovakuutusdirektiivi

Tavoitteena saada mukautus, jonka mukaan lakisääteinen työtapaturmavakuutus pidetään kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin soveltamisalan ulkopuolella. Vaatimus esitetään myös ETA:n lisäpöytäkirjaneuvotteluissa.

5. Kolmas henkivakuutusdirektiivi

Tavoitteena saada mukautus, jonka mukaan lakisääteinen työeläkevakuutus pidetään kolmannen henkivakuutusdirektiivin soveltamisalan ulkopuolella. Vastaava mukautus saatu ETA-neuvotteluissa ensimmäisen ja toisen direktiivin osalta ja vastaava vaatimus esitetty uuden, kolmannen direktiivin osalta ETA:n lisäpöytäkirjaneuvotteluissa.

* Uudet teknologiat ja palvelut
* Televisiotoimintaa koskeva direktiivi

Mahdollisuus vaatia kaapelilähetystoiminnan harjoittajilta alkoholimainonnan poistamista satelliittiohjelmista. EFTA-maat saivat asian läpi ETA-sopimuksessa.

* Pääoman vapaa liikkuminen
* Direktiivi perustamissopimuksen 67 artiklan täytäntöönpanosta

Tavoitteena saada mukautus, jonka mukaan Suomi soveltaa 1.1.1996 asti ulkomaista omistusta koskevaa kansallista lainsäädäntöä kansalliselle alueelle tehtävien suorien sijoitusten ja kiinteistösijoitusten osalta. Vastaava mukautus saatu ETA-sopimuksessa.

Toisena tavoitteena on saada mukautus, jonka mukaan on mahdollista edelleen rajoittaa ulkomailla asuvien oikeutta hankkia vapaa-ajan asunnon omistus- tai hallintaoikeus Suomesta. Vastaava mukautus saatu ETA-sopimuksessa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top

Jaa:

Jaa facebookissa
Jaa X palvelussa