Yrjö Saraste; ”Darwinismia” on kaikkialla.

Käsite ”Darwinismi” ilmestyi suomalaiseen poliittiseen keskusteluun pari viikkoa sitten, kun Eurooppaministeri Alexander Stubb jakoi euromaita vuohiin ja lampaisiin luottoluokituksen perusteella.

Stubb luonnehtii euroa perimmältään darwinistiseksi järjestelmäksi, jossa vahvimmat pärjäävät. Hän kiteytti, että ”Minä näen euron oleellisesti darwinistisena valuuttana. Siinä on kysymys eloonjäämistaistelusta. Ja siten kysymys kuuluu pitäisikö poliitikkojen vai markkinoiden määrätä vahvimmat. Minä haluaisin sanoa, että markkinoiden pitäisi.”

Seis! Nähdessämme nyt mihin talouselämämme on ajautunut luulisi kaikkien tajuavan että markkinavoimien eli kansainvälisten keinottelijoiden toimintaa on rajoitettava.

Tuntuu kuin nykyisin vahvimman oikeuteen nojaava ”sosiaalidarwinismi” olisi käytössä kaikilla elämänaloilla. Oppositiojohtaja Mari Kiviniemikin kytki ”darwinismi” – määritelmän osuvasti myös kuntauudistusehdotuksiin.

Toimen ajankohtainen suuntaus on ”keskittäminen.”

Nykyisin kaikki pyritään keskittämään oli sitten kyseessä koulutus, terveydenhoito, hätäkeskus taikka maanpuolustus. Teollisuus ja muutkin yritykset keskittävät osittain niinkin tehokkaasti, että siirtyvät kokomaan ulkomaille. Pienet kunnat pyritään väkisin yhdistämään suurkunniksi. Erityisesti valta pyritään niin Suomessa kuin EU:kin tasolla keskittämään ”vahvimmille” eli ”eloonjääville.”

Haavisto haluaa puuttua Venäjän sisäpolitiikkaan ?

Lainaus Ilkka –lehdestä 27.11.

Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto on harmistunut eräiden toisten ehdokkaiden tavasta puhua Venäjästä. Haavistoa vaivaavat sellaiset kommentit, joissa Venäjästä puhutaan nyt presidentinvaalien alla ”omanlaisenaan demokratiana” tai ”jonkinlaisena demokratiana.”

Haavisto valitti vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa miten Myös jotkut ehdokaskollegoistani ovat syyllistyneet tällaiseen Venäjän ja demokratian vähättelyyn.

Haaviston mielestä Suomessa pitäisi ”ilman ylemmyydentuntoa ja pilkkaa” katsoa, missä asioissa Venäjällä rikotaan demokratian tai sananvapauden pelisääntöjä.

Koska Venäjä on perustuslakinsa ja lainsäädäntönsä mukaisesti monipuoluedemokratia, pitää Haaviston mielestä puuttua kansalaisvapauksien tai demokratian rikkomuksiin siellä.

Mikäli Pekka Haavisto on mies – niin tulisi hänen heti julkisesti ilmoittaa mihin toimiin Suonen hänen mielestään olisi ryhdyttävä.

Yrjö Saraste

Vastaa