1991 -1993 LAMAN SYYT ja “NOUSU”

Suomen Pankki -dokumentti (osa 2) nähtiin MTV3:lla sunnuntaina 23.10.2011 kello 17.40.
 
Suomen vuosien 1990–1993 laman katsotaan olleen etenkin 1980-luvun talouspoliittisten virheiden seurausta.
 
Esimerkiksi Suomen Akatemian lamaselvityksessä on todettu, että tällaisina virheinä voidaan pitää muun muassa säästöpankkilainsäädännön liberalisointia, luottomarkkinoiden vapauttamista säätelystä (mikä johti suomalaisyritysten velkaantumiseen ja kotimaan hintojen nousuun) sekä vakaan/vahvan markan linjan viemistä liian pitkälle.