Kaikki kirjoittajan Kalevi Kannus artikkelit

Veikko Saksi; Sisäinen turvallisuus vai lähialuerahoitus?

Lähde: ProKarelia tiedote.

* Sisäinen turvallisuus pahasti heikkenemässä
* Rahaa riittää jaettavaksi korruptiomaille
* Suurimmat lahjoitukset EU-kuiluun
* Keistä hallinnon ensisijaisesti huolehdittava?

Sisäinen turvallisuus pahasti heikkenemässä
Suomen sisäinen turvallisuus heikkenee poliisiylijohdon mukaan koko aika ja poliisin tehtäviä tulisi karsia, jotta budjettiraameissa pysyttäisiin. Poliisi tarvitsisi poliisiylijohtaja Mikko Paateron mukaan 20 milj. euroa lisärahaa vuonna 2012.

Valtakunnan turvallisuus heikkenee, kun lapsiin ja nuoriin ei kiinnitetä huomiota, eikä heidän ongelmiaan hoideta. Mitä laajemmalle tämän ongelman annetaan kasvaa, sitä suuremman kriisin se synnyttää.

Valtakunnan turvallisuudesta puolustusvoimien ylipäällikkö ei juuri näytä kantavan huolta. Räikeimpänä esimerkkinä on hänen voimakkaasti ajamansa maamiinojen poisto, vaikka Venäjä ja muut maailman suuret miinamaat eivät liity Ottawan sopimukseen.

Rahaa riittää jaettavaksi korruptiomaille
Rahaa riittää jaettavaksi erittäin avokätisesti ulkomaille. Suomi on vuodesta 1992 alkaen lahjoittanut Venäjälle ja sen korruptoituneille virkamiehille, mafialle ym. tahoille satoja miljoonia euroa. Välillinen ja välitön lähialuerahoitus lienee kokoluokkana 1.3 mrd. euroa. Edelleen Suomi joka vuosi lahjoittaa Venäjälle ilman vastinetta 20 – 40 milj. euroa.

Suomella on joka vuosi varaa lahjoittaa Venäjälle miljoonia Saimaan kanavan vuokrana ja ylläpitona, vaikka suomalaisalusten käyttöosuus on noin 5 % ja jokainen alus maksaa Venäjälle läpikulkumaksua, ei Suomelle.

Nord Stream –kaasuputkipäätöksessä valtiojohto sulki silmänsä kaikelta muulta kuin ympäristökysymykseltä ja lahjoitti 360 km venäläisen Gazpromin tytäryhtiölle suomalaisen maaperän käyttöoikeutta ilmaiseksi.

Suurimmat lahjoitukset EU-kuiluun
Ylivoimaisesti suurimmat lahjoitukset liittyvät rahana ja takauksina korruptoituneiden ja asiansa huonosti hoitaneiden Etelä-Euroopan maiden hoivaamiseen. Tämä summa voi lopulta olla yli 100 mrd. euroa.

Suoran rahoituksen lisäksi on annettu ja annetaan sitoumuksia väliaikaisen ja pysyvän vakausrahaston, EKP:n eli Euroopan Keskuspankin ja IMF:n eli Kansainvälisen Valuuttarahaston kautta.

Perustelut sille, että Suomen Pankin tase kestää EKP:n kautta mahdollisesti syntyvän 3 mrd. euron luottotappion, ovat järkyttäviä. Jokainen Suomen Pankin kautta muualle lahjoitettu raha on pois Suomelta. Aivan sama koskee IMF:n kautta rahoitusta. Jokainen sen kautta hukattu euro on pois suomalaisilta. Tämä halutaan kokonaan unohtaa.

Keistä hallinnon ensisijaisesti huolehdittava?
Yksinkertaisin keino poliisiturvallisuuden pitämiseksi ennallaan on lähialuerahoituksen lopettaminen ja varojen ohjaaminen poliisihallinnon käyttöön. Kysymys on yksinkertainen: lahjoitetaanko rahaa Venäjälle vai käytetäänkö sekin raha kotimaan turvallisuuden ylläpitämiseen.

Lopettamalla pikaisesti kaiken lahjoitustoiminnan takausten ja velkojen muodossa EU-maille, Suomi voi panostaa itselleen tärkeisiin asioihin, kuten turvallisuuteen, lasten ja vanhusten pahoinvoinnin vähentämiseen, innovaatiotoiminnan kehittämiseen ja moneen muuhun suomalaisille elintärkeään asiaan.

Suomen hallituksen ja eduskunnan on aika priorisoida veronmaksajien rahan käyttö, eikä jakaa sitä ulkomaille epämääräisiin kohteisiin, joista tässä oli vain muutama esimerkki. Keistä huolehtiminen on Suomen hallinnon prioriteetti numero yksi: eteläeurooppalaisten, venäläisten vai suomalaisten?

Tupoteatterin 30-vuotisjuhlanäytös

Ensimmäisen kirjani Näin tehdään tuhopolitiikkaa ilmestymisestä tuli näinä päivinä kuluneeksi 30 vuotta. Siitä lähtien tämän ”tupoteatterin” todellisuus on ollut tiedossa, mutta pimitettynä.

Lähes saman ajan työnantajapuoli on pyrkinyt siitä eroon asettaen tavoitteeksi saman kuin kirjakin: sopimisen viemisen liitto- ja yritystasolle. Eri syistä se on kerta toisensa jälkeen joutunut perääntymään.

Vasta neljä vuotta sitten se onnistui teknologiateollisuuden johdolla, mutta tänä syksynä ”imperiumin vastaisku” sai murretuksi rintaman iskemällä sen heikkoihin kohtiin. Koettiin 30 vuoden takapakki.

”Raamiratkaisun” historiallisuutta hehkuttaneet ovat oikeassa. Käänne kohti menneisyyttä, neuvostoaikoja, on todella historiallinen. Se voi olla Suomen kannalta kohtalokas.

OSuVa-lehti haluaa kantaa kortensa kekoon selviämismahdollisuuksien vahvistamiseksi, mistä syystä on tunnettava myös tapahtumien taustat ja historia.

Lehti (liite) on luettavissa pdf-muodossaan osoitteessa Kauko-Kustannus. Paperiversio, myös Jytky-OSuVa, seuraa minkä tahansa näiltä sivuilta tehdyn kirjatilauksen mukana niin kauan kuin lehtiä riittää.

Lehti-liite pdf-versiona – http://kaukokustannus.fi

Lehti-liite pdf-versiona – http://punapresidentti.net/tupoteatteri_30_vuotta.pdf

Kauko Parkkinen
Oikeust. kand, valtiot.maist, tietokirjailija

Yrjö Saraste; ”Darwinismia” on kaikkialla.

Käsite ”Darwinismi” ilmestyi suomalaiseen poliittiseen keskusteluun pari viikkoa sitten, kun Eurooppaministeri Alexander Stubb jakoi euromaita vuohiin ja lampaisiin luottoluokituksen perusteella.

Stubb luonnehtii euroa perimmältään darwinistiseksi järjestelmäksi, jossa vahvimmat pärjäävät. Hän kiteytti, että ”Minä näen euron oleellisesti darwinistisena valuuttana. Siinä on kysymys eloonjäämistaistelusta. Ja siten kysymys kuuluu pitäisikö poliitikkojen vai markkinoiden määrätä vahvimmat. Minä haluaisin sanoa, että markkinoiden pitäisi.”

Seis! Nähdessämme nyt mihin talouselämämme on ajautunut luulisi kaikkien tajuavan että markkinavoimien eli kansainvälisten keinottelijoiden toimintaa on rajoitettava.

Tuntuu kuin nykyisin vahvimman oikeuteen nojaava ”sosiaalidarwinismi” olisi käytössä kaikilla elämänaloilla. Oppositiojohtaja Mari Kiviniemikin kytki ”darwinismi” – määritelmän osuvasti myös kuntauudistusehdotuksiin.

Toimen ajankohtainen suuntaus on ”keskittäminen.”

Nykyisin kaikki pyritään keskittämään oli sitten kyseessä koulutus, terveydenhoito, hätäkeskus taikka maanpuolustus. Teollisuus ja muutkin yritykset keskittävät osittain niinkin tehokkaasti, että siirtyvät kokomaan ulkomaille. Pienet kunnat pyritään väkisin yhdistämään suurkunniksi. Erityisesti valta pyritään niin Suomessa kuin EU:kin tasolla keskittämään ”vahvimmille” eli ”eloonjääville.”

Haavisto haluaa puuttua Venäjän sisäpolitiikkaan ?

Lainaus Ilkka –lehdestä 27.11.

Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto on harmistunut eräiden toisten ehdokkaiden tavasta puhua Venäjästä. Haavistoa vaivaavat sellaiset kommentit, joissa Venäjästä puhutaan nyt presidentinvaalien alla ”omanlaisenaan demokratiana” tai ”jonkinlaisena demokratiana.”

Haavisto valitti vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa miten Myös jotkut ehdokaskollegoistani ovat syyllistyneet tällaiseen Venäjän ja demokratian vähättelyyn.

Haaviston mielestä Suomessa pitäisi ”ilman ylemmyydentuntoa ja pilkkaa” katsoa, missä asioissa Venäjällä rikotaan demokratian tai sananvapauden pelisääntöjä.

Koska Venäjä on perustuslakinsa ja lainsäädäntönsä mukaisesti monipuoluedemokratia, pitää Haaviston mielestä puuttua kansalaisvapauksien tai demokratian rikkomuksiin siellä.

Mikäli Pekka Haavisto on mies – niin tulisi hänen heti julkisesti ilmoittaa mihin toimiin Suonen hänen mielestään olisi ryhdyttävä.

Yrjö Saraste

Nato-optio on tyhjääkin tyhjempi

Suurvaltojen välissä.

Hämeen Sanomat (28.11) suosittelee Nato – jäsenyyttä otsikolla: ”Perusteet Suomen Nato-jäsenyydelle löytyvät.”

Kirjoittaja toteaa, että Nato-kysymyksen ongelmallisuus kiertyy aina lopuksi Venäjään. Tämän päivän Venäjä on kaikista ongelmistaan huolimatta vähintään alueellinen suurvalta. Suurvalta käyttäytyy aina suurvallan tavoin: se pyrkii laajenemaan joka suuntaan.

Näin asia todellakin on. Viittaan eiliseen uutiseen: ”Yhdysvaltain ensimmäiseksi Tyynenmeren alueen presidentiksi” julistautunut presidentti Barack Obama ilmoitti viime viikolla, että Yhdysvallat sijoittaa 2 500 sotilasta Australiaan tiivistämään maiden sotilaallista yhteistyötä Tyynen valtameren alueella.”

Kirjoittaja muistuttaa miten Venäjä on selvästi ilmoittanut puolustavansa tarvittavin keinoin ulkomailla asuvia kansalaisiaan. Niin on USA:kin ilmoittanut tekevänsä.

Edelleen: ”Mitä tulee muihin käytännön tason toimiin, niin pidettäköön mielessä myös tuore historia, vuoden 2008 elokuun tapahtumat Kaukasuksen suunnalla.” Kyllähän USA:kin on ylitellyt rajoja ilman t YK:n lupaa.

Kirjoittaja kiteyttää: ”Nato-jäsenyys on yksi turvallisuuspoliittinen ratkaisu, jolle löytyy perusteluita. Monien jäsenyyden vastustajien taas soisi ymmärtävän vähän paremmin ympäröivän maailman kovia lakeja.”

Minä taasen puolestani toivoisin Nato – lobbareiden tajuavan, että pienen kansan on varnibta luottaa vain itseensä, eikä asettua kenenkään puolelle jotakin kolmatta vastaan.

Nato-optio on tyhjääkin tyhjempi.

Nykyisen hallituksen ohjelmassa lukee: Suomi on sotilasliittoihin kuulumaton maa jola harjoittaa yhteistyötä Naton kanssa sekä ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Sauli Niinistö on arvellut, että Nato saattaa ruveta kelpaamaan sitten, kun ei ole varaa pitää sellaista omaa armeijaa, jolla jollekin pärjäisi. On myös esitetty, ettei Suomella ole sellaista sotilaallista uhkaa, joka pystyttäisiin yksin torjumaan millään omalla armeijalla. Siksi monet suosittelevat, että olisi viisainta ruveta hyvän sään aikana hivuttautumaan Naton – jäseneksi. Sananaikaisesti eräät haluaisivat kokonaan luopua kansallisesta armeijasta. Vedotaan siihen, ettei maanpuolustus Euroopassa enää tarkoita jonkun määrätyn maan puolustamista, vaan osallistumista Naton toimintaan.

Koska kansamme enemmistö vastustaa Nato – jäsenyyttä eivät poliitikot yleensä halua paljastaa Nato – kantaansa. Puhutaan tekopyhästi kansanäänestyksestä vaikka asia taatusti pyrittäisiin hoitamaan kansalta kysymättä.

Hämeen Sanomat (22.11) myöntää, että Suomen Nato-optio on tyhjääkin tyhjempi. Lehden mielestä olisi korkea aika määrittää julkisesti, missä olosuhteissa optiota käytettäisiin. Suomi ei hallitusohjelmansa mukaan hae Naton jäsenyyttä lähivuosina, joten ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa mainittu optio ei ole voimassa. Mikäli seuraavaan hallitusohjelmaan sisällytettäisiin päätös jäsenyyden välittömästä anomisesta, se toteutuisi ehkä vasta 2018. Sillä Nato-valmennus sekä ratifiointi jäsenmaissa veisivät ainakin pari vuotta.

Lehti varoittaa, ettei Natoon liittyminen käy nopeasti ja helposti. Olen toista mieltä sillä Suomi on erikoistapaus, jota odotetaan. Maamme muodostaa pahan aukon Naton Venäjän ympärille muodostamassa saartorenkaassa. Lisäksi olemme lähellä Venäjän sydäntä – Pietaria ja myös melko lähellä Barentsinmeren kaasukenttiä.

Nyt halutaan unhoittaa miten maamme johto kaikessa hiljaisuudessa suunnitteli Talvisodan jälkeen Natsi-Saksan kanssa hyökkäystä silloiseen Neuvostoliittoon. Nykyisin eräät tahot vuorostaan haluaisivat Suomen, Venäjän väitetyn ”pullistelun” takia heti liittyvän sotilasliitto Natoon.

Mielestäni maamme tulee pysyttäytyä sotilasliittojen ulkopuolella. Sekä julistaa ettemme itse hyökkää minnekään, emmekä anna kenenkään maamme kautta hyökätä mihinkään suuntaan.

Asiasta olisi heti suoritettava kansanäänestys ja sitten lopetettava jatkuva Nato-kinastelu.

Tietysti mikäli kansan enemmistä haluaisi liittyä Natoon – niin liitytään sitten ja aloitetaan ohjusasemien rakentaminen.

Tukeeko YK islamin levitystä?

Hämeen Sanomat (28.11) kertoo otikolla: ”Uutistausta”, että Islamin laki puhuttaa Libyassa

Libyan väliaikainen johto on tehnyt selväksi, että maan lainsäädäntö pohjataan islamilaiseen lakiin eli shariaan. Se pelottaa varsinkin naisia, mutta moni muukin ihmettelee, valitaanko tiukka vai väljä linja. Tiukka linja vaatisi, että naisten tulisi käyttää huntua, eivätkä he saisi esimerkiksi ajaa autoa. hunnuttautua ja varkailta katkaistaisiin käsi.

Tähänkö YK pyrki kaatamalla Naton pommituksilla Gaddafin suhteellisen nykyaikaisen, vaikkakin kovakouraisen hallituksen ?

Yrjö Saraste

* Kalevi Kannus; Olen ilmeisesti ilonpilaaja

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta finaalin ulkopuolelle jääneen Jutta Heleniuksen pettymys purkautui kyynelinä lehtiuutisten mukaan.
Kilpailun alusta asti ennakkosuosikin asemassa olleet Jani Toivola ja Jutta Helenius putosivat hieman yllättäen.

Eivät tanssien valtion ja kansakunnan asiat klaaraannu. Kansanedustaja Toivolan on enemmän kuin syytä palata parkettien parrasvaloista arkipäivään edustajan tehtävässään, tosin sopivasti ja sattuvasti joululomalle…

* Suomen lyömisen ja miehittämisen tarkoitus aikavälillä 15 – 20. 3. 1940?

Erkki HautamäkiOliko puna-armeijan helmikuun 1940 suurhyökkäyksen jatkosuunnitelmalla, jolla Suomen lyöminen ja miehittäminen oli tarkoitus aikavälillä 15 – 20. 3. 1940 viedä päätökseen, mm. katkaisemalla nyt Suomi kenraali K. A. Meretskovin johtamalla vahvennetulla 9.A:lla, ajallinen ja strateginen koordinaatio myös englantilais – ranskalaisen siirtoarmeijan maihinnousuun Norjassa?

Sivu 239 ”Suomi myrskyn silmässä” I-osasta. Kts. kirjan esittely

* Liitot: Haavoittuneet rauhanturvan veteraanit jätetään yksin

Upseeriliitto ja Aliupseeriliitto ovat Helsingin Sanomien mukaan suivaantuneet siitä, että sotilaallisista kriisinhallintatehtävistä palaavat haavoittuneet ja loukkaantuneet veteraanit jätetään yksin. Afganistanista palaavien perusongelma on se, että he joutuvat paluun jälkeen armeijan huollon ulkopuolelle.

Suomesta on muotoutumassa heittelepano-yhteiskunta. (KKs)

* Näin Turussa vanhusten hoiva hoituu

TS: Vanhainkoti lakkautettiin – 60 vanhusta kuoli

15 kuukautta kestänyt alasajo saattoi johtaa normaalia suurempaan kuolleisuuteen.
Luolavuoren vanhainkodin alasajon aikana kuoli 60 asukasta.

Turun Sanomien mukaan turkulaisen vanhainkodin lakkauttaminen tuotti poikkeuksellisen suuret kuolleisuusluvut.

Länsi-Suomen Aluehallintovirasto (AVI) puuttui asiaan, sillä Luolavuoren vanhainkodin alasajon aikana kuoli 60 asukasta. Kaikkiaan heitä oli Luolavuoressa 142, lehti kertoo.

Turun kaupungin selvitysten mukaan kuolleisuus ei ollut poikkeuksellisen suuri, koska nimenomaan Luolavuoressa kuoli 15 kuukautta kestäneen prosessin aikana vain 21 vanhusta. Siinä ei kuitenkaan huomioitu, että samaan aikaan kuoli 39 vanhusta, jotka oli sijoitettu muualle alasajon vuoksi.

Keskimääräinen kuolleisuus vanhainkodissa on vuosittain noin 30 prosenttia.

AVI:n mukaan siirtojen yhteydessä tehtiin monia virheitä. Turun Sanomat kertoo, että asiaa koskeva selvitys on menossa apulaisoikeusasiamiehelle.

Lähde: Turun Sanomat

* Ei Suomi ole Ruotsia sen puhtaampi

Ruotsin valtio on vihdoin luvannut rahallisia korvauksia sijaisperheissä ja lastenkodeissa huonosti kohdelluille. Iltalehti julkaisee yhden sotalapseksi Ruotsiin lähetetyn tarinan.

Helvetti pääsi öisin irti kun kaksi ruotsalaista hoitajaa oli yövahteina. Veljeni oli kovasti ikävissään ja pelokas ja halusi tulla viereeni nukkumaan. Eihän se passannut. Nukuimme eri makuusaleissa pojat omalla puolella, tytöt omalla, vain iso avoin aula erotti meidät. Kun veljeni alkoi yöllä itkeä ja halusi tulla viereeni sitoivat nämä hoitajat hänet leveillä nahkaremmeillä kiinni sänkyynsä. Mitä enemmän huusi sitä kireämmälle remmit kiskottiin. Jaloissa yksi remmi, lantion kohdalla yksi, kolmas oli kainaloiden alla. Joskus kädetkin sidottiin. Kamalaa.

Ja kun veljeni rupesi pissaamaan sänkyynsä, hänen sänkynsä raahattiin sänkyni viereen. Että ole nyt siskosi vieressä. Ja sain katsella kuinka häntä pahoinpideltiin. Häneltä revittiin kaikki yövaatteet päältä, patja, peitto ja tyyny vietiin pois. Hänet jätettiin paljoille sänkylaudoille alasti makaamaan, sidottiin remmeillä ja siinä hän huusi.

Eikä tämä vielä riittänyt kun hoitajat kyllästyivät kuulemaan huutoa sitoivat veljeäni pottaan kiinni ja tuoliin remmeillä ja raahasivat hänet pimeään komeroon ja ovi kiinni. Siellä meni loppu yö huutaen kunnes väsyi tai meni tajuttomaksi, ruumis sinisenä ja krampissa.”

Iltalehden saama suomalaisen sotalapseksi lähetetyn tytön kertomus kokemuksistaan 5-vuotiaana ruotsalaisessa lastenkodissa.

* Barrosolta kovan luokan uhkaus: ”Euro hajoaa, jos ette nyt tottele”

Joko nyt yskotaan Suomessakin?

Euroopan komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso otti keskiviikkona 23.11.2011 käyttöön uhkailun patistaessaan euromaita ja koko Euroopan unionia tiukempaan talouskuriin. Barroso sanoi suoraan, ettei euroalue pysy kasassa, jos komission julkaisemia ehdotuksia ei oteta todesta ja ryhdytä toteuttamaan ensi tilassa.
» Lähde UusiSuomi

Hallituksen 4G-verkkorajalahjoitus on pelottava

SUOMEN HALLITUS LAAJENTAA VENÄJÄN ETUPIIRIÄ

Talouselämä 21.11.2011 kertoo, että Suomen hallitus on antanut Venäjälle sadan kilometrin etupiirin itärajalle. Samalla lehti puhuu salatusta kartasta, joka liittyy 4G-verkkojen rakentamiseen.

Uutinen on hyytävä. Vanhempi polvi muistaa vielä 23.08.1939 Molotov-Ribbentrop –sopimuksen, jossa Hitlerin Saksa antoi Suomen Stalinin Neuvostoliiton etupiiriin, ja sen jälkeen Neuvostoliitto hyökkäsikin Suomeen tavoitteenaan valloittaa maa.

< - 4G-verkko tarkoittaa uusinta kännykkäverkkoa, jonka rakentamisen hallitus haluaa antaa kilpailutettavaksi. Tätä asiaa on käsitellyt myös Jorma Nordlin Uuden Suomen blogissaan

Talouselämä: etupiirijako

4G-verkon rakentamiseen liittyvään hallituksen tiedotteeseen sisältyy kartta, jossa koko Suomi on sata kilometriä itärajaltaan Venäjän puskurivyöhykettä, paremminkin etupiiriä. Talouselämän käyttämä sana on oikea, koska Suomi on luopunut sille kuuluvista oikeuksistaan ilman mitään vastavuoroisuutta.

Karttaa tutkittaessa huomio kiinnittyy siihen, että pääkaupunki Helsinki on aivan etupiirirajan lähellä. Kun Neuvostoliitto miehitti Porkkalan aluetta, neuvostoarmeija oli vain 20 kilometrin päässä pääkaupungista. Nyt neuvostoarmeija ei ole Helsingin porteilla, mutta sen sijaan Venäjän verkkoylivalta kolkuttelee portteja.

Lehti nostaa Suomen hallituksen lahjoittamien rajoitusten ongelmallisimmaksi kohdaksi Venäjän ”ilmailun radionavigointijärjestelmät asemat”, mikä tarkoittaa sotilasilmailun taajuuksia, todennäköisesti tutkia. Mahdetaanko seuraavaksi kieltää suomalaisten tutkan käyttö 100 km päässä rajasta?

Hallitus antautunut Venäjän edessä

Lehden haastattelussa asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru on hehkuttanut sopimusta suureksi työvoitoksi. Kyseessä näyttää olevan lähinnä Pyrrhoksen voitto. Siitä tulee olemaan moninkertaisesti suurempi ongelma Suomelle kuin ensi alkuun näyttää.

Ratkaisusta, ”voitosta”, koituu todennäköisesti sellainen Damokleen miekka, joka tulee uhkaamaan Suomen suvereniteettia. Hallitus on jälleen antautunut Venäjän vaatimuksiin kehuen antautumista jopa voitoksi. Venäjä ei koskaan ole jättänyt käyttämättä hyväkseen toisen osapuolen hyväuskoisuutta tai tarpeetonta periksiantamista.

Seuraavaksi voinemme odottaa, että Venäjä huomaakin, että etupiirin ja turvarajan pitääkin olla 200 kilometriä. Ja sitten taas Suomen hallitus hehkuttaa suurta neuvotteluvoittoa.

Sama ilmiö kuin kiinteistöostoissa

Tämä Venäjän etupiirin laajentamisen hyväksyminen on Suomen hallitukselta saman tyyppistä Suomea vahingoittavaa toimintaa kuin venäläisten kiinteistöostojen hallitsematon salliminen. Kiinteistökaupoista suurin osa on asiallisia, osa erittäin vaarallisia.

Suomi on antanut venäläisille, kuten kaikille muillekin EU:n ulkopuolisille, kansalaisille oikeuden vapaasti ostaa kiinteistöjä Suomessa. Kun kiinteistö siirtyy esim. yhtiön osakkeiden mukana, ei kenelläkään ole harmainta aavistustakaan, kuka esim. löytyy veroparatiisiyhtiön osakkuuden takaa.

Hallituksen hyväuskoinen toiminta ulottuu siihen saakka, että se on sallinut esim. elintärkeän viestimaston, koelentokentän, laivaväylän ym. vierestä ostaa maata rajoituksetta. Hallitus ei asiassa näe minkäänlaista ongelmaa, tosin KRP tiettävästi tutkii asiaa, mutta kovin on hiljaista silläkin saralla.

Ei edes Suomessa selvästi kriminalisoitua rahan pesua, mikä on ilmeisen selvää useissa suuremmissa kaupoissa, ole nostettu esille. Suomen poliittinen eliitti on vajonnut jälleen ns. hyväuskoisen hölmön tasolle, jossa Venäjän sana painaa paljon enemmän kuin kansalaisten oikeudet.

Venäjä pitää hallussaan 45 000 km2 ja hamuaa lisää

Tämän tyyppisten päätösten jälkeen ei enää tarvitse ihmetellä, miksi Suomen hallitus lahjoittaa asiansa surkeasti hoitaneille eteläisen Euroopan maille suoraan ja epäsuorasti miljardeja, kenties kymmeniä miljardeja, euroja takauksina tai rahana.

On aika herättää kysymys siitä, kenen oikeuksia ja etuja hallitus ajaa. Ja hyväksyykö Suomen Eduskunta juhlavasti nyökytellen tämänkin etupiirilahjoituksen Venäjälle?

Venäjä pitää yhä hallussaan 45 000 km2 suomalaista aluetta, jota hallituksen esittämässä kartassa ei ole lainkaan merkitty. Sen vuoksi ko. kartan vieressä on koko Suomen kartta muistuttamassa siitä, mikä on Suomen suvereeni alue.

Lähde: http://prokarelia.net/fi/?x=artikkeli&article_id=2018&author=10

* IL; Tilattaville sanomalehdille tulee yhdeksän prosentin arvonlisävero.

Kasvaako nyt politiikan pikku buudelista ISO koira?

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 23.11.2011 lopullisesti hallituksen esityksen.

Esitys hyväksyttiin äänin 108-61. Oppositio äänesti esitystä vastaan. Perussuomalaisten Olli Immonen äänesti tyhjää.

Tähän asti tilattavilla lehdillä ei ole ollut veroa. Ensi vuoden alusta kaikista vähintään kuukaudeksi tilattavista sanoma- ja aikakauslehdistä maksetaan vero.

Liittyessään EU:hun Suomi sai poikkeusluvan soveltaa lehtitilauksiin nollaverokantaa. Esityksen hyväksyminen merkitsee sitä, ettei nollaverokantaan ole enää paluuta.

Toivon mukaan suomalaisesta mediasta kasvaa nyt politiikan ”buudelista” vallan vahtikoira; niin kuin näkyy tuokin korruption haarake on leikkautumassa pois.

Pankkikriisin 1991-95 selvitys -karmea totuus julki

Erkki Aho:

Tämä on ehkä tähän saakka mittavin selvitys Suomen 1990-luvun lamasta ja pankkikriisistä. Tämä on samalla myös karu totuus niistä moraalittomista, laittomista ja rikollisista menettelytavoista, joita silloin käytettiin. Poliisi ei ole tutkinut asioita, eikä syyttäjä ole syyttänyt eikä laillisuusvalvoanta ole nähnt asioissa laitonta, rikoksista puhumattakaan. Oikeuslaitos on menetellyt vastoin lakia. Totuus on armoton.

Tästä alkuun…

* Yrjö Saraste; Suuruudenhulluutta?

Oululainen KALEVA julistaa pääkirjoituksessaan (13.11.11) muun muassa, että ”Euroopassa on johtajuusvaje, jonka Suomi kykenee täyttämään.”

Edelleen miten ”Suomen hallituksen on syytä pakottaa euromaista etenkin pahiten kriisiimtyneet maat uskottaviin julkisen talouden leikkauksiin ja saneerausohjelmiin.

Tästä seuraa, että ”Sivutuotteena Suomi saa mahdollisuuden kasvattaa pysyvästi vaikutusvaltaansa EU:n päätöksenteossa.”

Toisaalta kirjoituksessa kyllä mainitaan miten ”vastedes EU-maat, Suomi mukaan lukien, joutuvat lähettämään budjettiehdotuksensa Brysseliin arvioitaviksi.”

Yrjö Saraste