Kaikki kirjoittajan Matti Haverinen artikkelit

SUOMEN TRAGEDIA .. tästä kansan ahdinko alkoi

Matti Haverinen kirjoittaa:

Tapahtumien kulku, 10 teesiä:
 
1. Koiviston vahvan markan politiikka Suomen pankista käsin ja myöhemmin presidentin linnasta käsin ohjattu väärä politiikka johtaa valtion ja tuotteliaimman kansanosan talousvaikeuksiin

2. Finanssipolitiikan suuntaa käännetään 180 astetta. Pankkeja ja suuria vientiyrityksiä aletaan pelastaa. Pankit alkavat arvioida asiakkaitaan selvittääkseen millä asiakkailla on varallisuutta. Vaadittiin lisävakuuksia. Varallisuutta omaavien asiakkaiden lainoja aletaan sanoa irti.

3. Koivisto järjestää presidentin linnaan ns Koiviston konklaavin ja kutsuu tärkeimmät oikeuslaitoksen vaikuttajat koolle 6.5.1992 lobatakseen uudet pelisäännöt jossa yrittäjä (työllistäjä) eli veronmaksaja vastaan pankki asetelmissa eri oikeusasteiden tulisi tehdä päätökset pankkien edun mukaisesti. Oikeuslaitos alkaakin toimia Koiviston esittämällä tavalla ja toimii edelleenkin vuonna 2012.

4. Pankkien äkkiliikkeellä aiheutettiin asiakkaille maksuvaikeudet, josta seurasi maksurästejä. Erääntyneet maksamattomat lainat koottiin yhteen ja myytiin Norjalaiselle perintärevohkalle ja laadittiin ulkomaisen ostajan etuja turvaava laki.

5. Vaikka lainasuoritukset oli saatu saatavien myynnillä, jatkettiin aktiivista perintää velallisilta täysimääräisenä samaan aikaan kun norjalainen perintärevohka alkoi periä ostamiaan saatavia.

6. Omaisuuden kätkentäyhtiö Arsenal alkaa käyttää hyväkseen oikeuslaitoksen muuttunutta käytäntöä ja alkaa periä aktiivisesti ja kiristää vaikeuksiin laitettuja pankin asiakkaita.

7. Lain valmisteluun päästetään pankkeja ja muita finanssimaailman omia etujaan puolustavia tahoja tarkoituksena että massoittain velkomuksia voitaisiin käyttää hyväksi loputtomiin.

8. Kotinsa menettämistä pelkäävät syyttömät velalliset suostuvat kiristykseen ja maksavat mielivaltaisia virtuaalisia velkoja omaisuuden kätkentäyhtiö Arsenalille vain selvitäkseen hengissä ja turvatakseen katon päänsä päälle jossakin. Kiristyksen alla esim. tilanteen vuoksi eronneet maksoivat Arsenalille useimmiten tuplana todelliset velat korkoineen vaikka velat oli maksettu jo Suvi-Anne Siimeksen allekirjoittamalla velkojen massakaupalla. Tämä oli jo toinen (2) kerta samojen velkojen maksusta. Huomioitavaa on että kiristyksen alla olevassa tilanteessa kätkentäyhtiö maksatti tuplaa vastaavalla summalla jo kertaalleen maksetut ”velat”. Siinä oli siis kolmas(3) velanmaksukerta.

9. Kun velkansa kolmeen (3) kertaan korkoineen maksaneet pelastaessaan edes jonkinlaista kotiaan, toinen tai molemmat puolisot joutuivat vielä kerran perinnän kohteeksi. Alkuperäiseen velkaperusteeseen ei saa enää mitään yhteyttä. Mitätöimättä jääneitä velkakirjoja alkoi perintärevohka käyttää hyväksi keskinäisessä ”velkakirjojen” kaupassaan Koiviston 6.5.1992 ohjeistaman oikeuslaitoksen suojeluksessa.
Kun 1980 luvulla tehdyn velkakirjan velallista peritään vielä 2000- luvulla aktiivisesti ulosoton kautta, jotkut ”velalliset” yrittävät hakea oikaisua oikeuden kautta. Oikeuslaitos toimii kuten 6.5.1992 oli ohjeistettu ja tekee edelleen päätökset aina velkojan eduksi kun vastakkain on kätkentäyhtiö Arsenal ja työllistävä veronmaksaja tuottavimmasta kansanosasta.

10. Neljänteen (4) kertaan perintä jatkuu ulosoton kautta, koska valitusprosessin päätöksestä velkojen vanhentumisajat (15v) alkavat alusta, koska Koiviston konklaavi hännystelijöineen olivat päästäneet vaikuttamaan lainvalmisteluun koko tuhoisan perintärevohkan, joka teetti laadittuihin lakeihin täyteen porsaan reikiä monesti itse päättäjien ymmärtämättä asiaa.
Perintä epävirallisine yrityspoimintakieltoineen jatkuu siis täysimääräisenä tätä kirjoitettaessa 2012!!!!

Esimerkiksi ulosottoselvityksen mukaan allekirjoittanut vapautuisi takaisin yrittäjäksi/työllistäjäksi 75 vuotiaana vuonna 2025, 33 vuoden löyhässä hirressä kidutuksen jälkeen.
Tiedostaminen tämän brutaalin toiminnan aiheuttamista seurannaisvaikutuksista koko kansaan lisää terveysongelmia. Tuolloinhan 90-luvun alussa suoraan sanottuna ryöstön kohteena oli nimenomaan rehellisimmin toiminut tuotteliain kansanosa. Tämän ajan hyväosaisetkin maksavat tämän järjettömyyden ylläpidosta kallista hintaa – tietämättään.

Vielä nyt 2012 mitättömäksi leimaamattomilla ja maksun yhteydessä takaisin alkuperäisille velallisille luovuttamattomilla papereilla perintärevohka käy keskenään kauppaa oikeuslaitoksen suojeluksessa pääasiallisena motiivina mahdollisimman suuren ”velallis”massan – ja revohkan veronkiertomahdollisuuden ylläpito.

maaliskuu 2012
kirjoitti

Matti Haverinen
omasta ja tuhansien suomalaisperheiden puolesta
.
 
Laman ja Rahan Pelurit ... E-kirjana
Laman ja Rahan Pelurit … E-kirjana
0.00€ siis maksutta
 
Kuka keksi ”lamaoikeuden”?

LAMAN ja RAHAN PELURIT

Osio…
”Pankkikriisi” ja sen hoitoon liittyvä salainen pankkituen etupiirijako on Suomen taloushistorian suurin, toistaiseksi selvittämätön, oikeuspoliittinen puhallus.

Varsinkin laman seurausten, kuten pankkituen hoitoon – ennalta määrätyn ”oikeuden mukaisesti” – tarvittiin salaiset suunnitelmat, ohjelmat, päätökset, tuomiot ja päätöksentekijät, eli erittäin korkean tahon lainkäytön kartellit? Pankkituet eivät hoituneet itsestään.


Missä ja ketkä tekivät etupiirijaon pelastettavien ja kuopattavien osalta? Se kysymys kiinnostaa talouskriisissä omaisuutensa menettäneitä ”ylivelkaantuneita” Pankkikriisi ja sen hoitoon liittyvä salainen pankkituen etupiirijako on Suomen taloushistorian suurin, toistaiseksi selvittämätön, puhallus.

AVOIN KIRJE PRESIDENTTI MAUNO KOIVISTOLLE


Herra Presidentti,
Te järjestitte Oikeuspoliittisen keskustelutilaisuuden Linnassa 6.5.1992 tuomioistuinlaitoksen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajien kanssa.

.
Tilaisuuden teemoina olivat:
1. tuomioistuinten yhteiskunnallinen vallankäyttö ja riippumattomuus sekä

2. tuomioistuinten toiminnan arviointi ja arvostelu.
Keskustelutilaisuuteen osallistuneille henkilöille on lähetetty 5.6.2002 kysely koskien tilaisuuden luonnetta ja sisältöä sekä mahdollisia päätöksiä.


Eräältä osallistujalta saadun selvityksen mukaan ”tilaisuuden tarkoitus oli tasavallan presidentin ja mukaan kutsuttujen osallistujien arvovallalla painostaa Korkein oikeus tekemään Koiviston mieleinen ratkaisu pankkeja koskevassa asiassa”.


Selvityksessä ilmaistaan edelleen, että ”Koivisto puolsi kantaa, jonka mukaan pankeilla pitäisi olla oikeus yksipuolisesti nostaa lainakorkoa”, ja ”Tilaisuus ymmärtääkseni vahvisti Koiviston asemaa suhteessa juristeihin. Hänen mahdollisia nuhteitaan pelättiin. Koivistoa siis myötäiltiin enemmän pelosta…”


On herännyt epäily siitä, että Teidän linjauksenne, aiheutti oikeuslaitoksen toimintaan kauaskantoiset muutokset: heikomman osapuolen suojaaminen ei ole enää laajemminkaan kuulunut oikeusjärjestelmämme ensisijaisiin tavoitteisiin.


On syntynyt perusteltu epäily siitä, että Teidän puuttumisenne riippumattoman oikeuslaitoksemme päätöksentekoon, Herra presidentti, aloitti oikeudenmukaisen laillisuusvalvontamme alasajon. Miten se on perustuslaillisesti ja ihmisoikeussopimuksellisesti perusteltavissa?


Olemme yrittäneet saada seminaarinne asiakirjoja mm. presidentin kansliasta, mutta turhaan. Asiakirjat on julistettu salaisiksi. Pyydämme myötävaikutustanne asiakirjojen saamiseksi. Haluamme tietää mitä todella keskusteltiin ja mitä päätettiin.
Oikeuspolitiikan ja lainkäytön tutkimusryhmä ../..
 

Mitä tulikaan lausuttua yrittäjyydestä, herra tasavallan presidentti?

Matti Haverinen kirjoittaa:

 
Herra tasavallan presidentti Sauli Niinistö!
 
Olette CNN:n haastattelussa tunnustanut, että 90-luvun alun yrittäjiä kohdeltiin väärin. Sanoitte, että he tarvitsevat hyvitystä.
Olette arvostellut monopolien ja valtionyhtiöiden johtajien ahneutta. Olette pitänyt ihan asiallisia puheita, mm valtiopäivien avajaiset 2016 alussa.
 
Tiedätte varsin hyvin, mitkä mekanismit ovat aiheuttaneet Kansakuntamme häpeällisen tilan.
Tiedätte, että kokonainen yrittäjäsukupolvi ryöstettiin 90-luvun alussa ja uutta kierrosta viritellään.
 
Muistatte hyvin, että osallistuitte ainakio yhteen kokoukseen jossa tuotteliainta kansaa myytiin amerikkalaisten yritysten bulvaaneille 57.000 hengen pakettina 30.3.2000 ikuisuusvelkaorjiksi käytännössä nimelliseen kauppahintaan. Yrittäjien hankkimat omaisuudet pankinjohtajakavereille lähes ilmaiseksi. Vain velat jätettiin elämään omaa virtuaalista elämää ja on estetty siitä alkaen uusi yrittäjyys ulosotoilla ja ns ”luottotietorekistereillä”.
 
Tämä ja sen jälkeen pari muuta asiaa on johtanut massatyöttömyyteen, valtion velkaantumiseen, virkamieskunnan paisumiseen ja loistoimintaa harjoittavien perintätoimistojen, oikeuslaitoksen ja pankkien jatkuvaan laittomuuteen.
Tiedätte varsin hyvin Koiviston konklaavin ja siihen liittyvät laittomat toimet ennen sitä ja sen jälkeen. Tiedätte yrityskadon. Tiedätte pienyritysten mahdottomuuden työllistää ja toimia.
 
Tiedätte myös äkillisesti 14.500 ihmisen tahallisen ajon itsemurhaan. Arvaatte, että luku on vuosien mittaan tämän takia ketjuuntuessaan kasvanut, joka on kokoluokkaa 100.000.
 
Mitä tulikaan lausuttua viimeksi yrittäjyydestä? Lausuitte, että ”yrittäjäksi ei kannata ryhtyä jos ei ole valmis ottamaan riskejä”.
 
Tiedättekö kuinka paljon tämä loukkasi ryöstöstä hengissä selvinneitä yrittäjiä ja heidän omaisiaan?
Sanomanne ydinsisältö oli ilmeisesti siis se, että 65.000 yrittäjää yhtäkkiä epäonnistui! Ajattelitteko että tässä vain toteutui yritysriski? Ei, se ei toteutunut! Toteutui MAARISKI!
 
Emme mekään suosittele kenellekään koko loppuelämän pilaamista yrittäjäksi ryhtymisellä, koska sen jälkeen yrittäjä on lainsuojaton. Yrittäjät ovat vain reserviä valtiolle, joka pankkien avustuksella voi ottaa hetkessä koko kerätyn omaisuuden haltuun tarvittaessa, myydä taas uudella kierroksella velkaorjiksi loistoimintaa harjoittaville veronkiertäjille. Oletan että ymmärrätte mistä puhun.
 
Olemme sosiaalisen median puolella esittäneet, että kutsuisitte Koiviston konklaavin hirmuseuraamusten jälkeen ns ”Niinistöön konklaavin” koolle ja ohjeistaisitte virkamiehiä toimimaan Suomen lakien mukaan ja ottaisitte nimitysasiat ja muut esille! Koko oikeuslaitos on siivottava perusteellisesti virka-aseman väärinkäyttäjistä ja laitettava ne tuomiolle!
 
Te tiedätte, tai ainakin pitäisi tietää, kuinka kansallisesti mittavasta gigaluokan ongelmasta on kyse, kun edes oikeuslaitosta ei käytännössä ole ollut 6.5.1992 jälkeen. Tuskin kukaan ryöstetty on saanut sieltä minkäänlaista apua ja avun hakemisyritykset ovat olleet turhia ja pahentavat ongelmaa niin yksilötasolla kuin kansallisellakin tasolla.
 
Tämä kansakunta ei kestä millään mittarilla hetkeäkään lähes 25 vuotta jatkunutta laittomuutta! Tämä koko rakennekorruptio on seinähullu!
Mitä aiotte tehdä valtaoikeuksienne puitteissa alkavana 100 -vuotisjuhlavuonna tälle asialle?
 
Aiotteko ottaa tämän esille myös valtiopäivien avajaispuheessanne?
 
MATTI HAVERINEN