Archive For The “Hallinnosta” Category

Näin kansa valitsi 2015… pulinat poisko?

By |

ENNUSTIN 16. lokakuuta 2014
 
* Suomi keskustelee Stubbin sopivuudesta mm, pääministeriksi. No, aika näyttää..
 
* Ennustan tässä eduskuntavaalien tuloksesta sen, että

 
* Suomen Keskusta -puolueesta tulee suurin,
 
keskustalogo

 
* Perussuomalaiset toiseksi ja
persut

 
* Kansallinen Kokoomus kolmanneksi.
kokoomuslogo


 
* Politiikassa näin palataan wanhaan kolmen suurimman puolueen “kauhun tasapainoon”, kilpailuun hallitusvastuusta. .. Suomen sosialidemokraattinen puolue SDP pysyy neljäntenä, koska demarinaiset (juttalaiset) ja sak-laiset työttömät boikotoivat puoluetta,,.
 
* Antti Rinne kun tunnistetaan toimihenkilösektorilaiseksi. Työväenliikettä ei Suomessa enää ole muuta kuin veteraanien muistikuvissa… Näyttää siltä, että SDP näivettyy “sisäisten virtausten johdosta pienpuolueeksi…?

Read more »

Mitä uskoa mediasta tai ns. sosiaali-mediasta?

By |

Valtioneuvosto ja viranomaiset antavat päivittäin median välityksellä tietoja Suomen taloustilanteesta nykyisen luottolaman syövereissä.
 
Maailmaa hallitsee keikkuva rahoitusjärjestelmä
 
http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2010/05/23/markkinoita-hermoromahduksen-partaalla/20107301/12
 

facebook-logo Onko SOME “virallista” mediaa luotettavampi?

Read more »

Suomessa poliisi edelleen (säästösyistä) kriittisessä tilassa!

By |

Poliisin toimintakyky pohjautuu viime kädessä voimakeinojen käyttöön tai voimakeinojen käytöllä uhkaamiseen. Useimmissa läntisissä oikeusjärjestelmissä poliisin päärooli on:
* ylläpitää yleistä järjestystä sekä
* tutkia rikoksia,
* etsiä epäillyt,
* tarvittaessa ottaa heidät kiinni ja
* viedä asia syyttäjälle,
joka päättää jutun viemisestä oikeuden käsiteltäväksi.
 
Mikä ylläolevista toimii tai on hunningolla?
 
Yhä vakavampia rikoksia jää tutkimatta kiireen vuoksi, kertoi Helsingin Sanomat perjantaina 3.2.2012.
Lukuisten poliisilähteiden mukaan rikoksia ei enää edes yritetä selvittää, jos rikoksen tekijää ei tiedetä tai jos tekoa ei luokitella törkeäksi.
 

Kymmenien lehden kyselyyn vastanneiden poliisien mukaan säästöt ovat näkyneet esimerkiksi pahoinpitelyiden ja varkauksien tutkinnassa.
 
HS selvitti sähköpostikyselyllä, miten säästötoimet ovat vaikuttaneet poliisien työhön. Kyselyyn vastasi tammikuussa 215 poliisia ympäri Suomen. Miltei kolmannes vastanneista koki, että poliisitoiminta on säästöjen vuoksi kriittisessä tilassa.
 

Resurssipulasta selvitys jo v.2004.
 
Poliisin tutkijaresurssit olivat surkeat jo ennen poliisilaitosten ja syyttäjänvirastojen suurta hallintoremonttia; kyselyyni kaikilta Suomen poliisilaitoksilta tässä muutamia vastauksia:
 
Kaustisen kihlakunnan poliisilaitos
1 Kaustisen kihlakunnan poliisille tehtiin vuonna 2004
2584 kpl rikosilmoitusta.
 
a) Rikoslakirikoksia 1280 kpl
b) Liikennerikkomuksia Liikennerikkomuksia 1177 kpl
c) Muuta
 
2. Poliisilaitoksessa on yhteensä 22 poliisimiestä, joista 1 poliisipäällikkö, 1 komisario, 5 ylikonstaapelia ja 16 vanhempaa konstaapelia.
 
a) Tutkinnanjohtajia
Kihlakunnassa on poliisipäällikön lisäksi yksi komisario, joka toimii varsinaisena tutkinnanjohtajana päättäen mm. pakkokeinoista. Lisäksi on rajatummilla oikeuksilla 2 ylikonstaapelia tutkinnanjohtajina, jotka toimivat samalla myös tutkijoina.
 
b) Varsinaisia tutkijoita
Varsinaisia tutkijoita edellä mainittujen 2 tutkinnanjohtajinakin toimivan ylikonstaapelin lisäksi on 4 kpl. Muutkin kenttäpoliisimiehet suorittavat tutkintaa aina pöytäkirjaamiseen saakka.
 
3. Kihlakunnan väestömäärä Kihlakuntaan kuuluu 9 kuntaa ja yhteenlaskettu väestömäärä 31.12.2004 oli 27 192 asukasta.
 
Väite: Laillisuusvalvonta ja lainkäyttö ovat muuttuneet politiikaksi..?
Vastaus: Ei varsinaisesti
Laillisuusvalvonnan merkitys ja painoarvo on noussut lähinnä siksi, että tätä painottamalla pyritään varmistamaan kansalaisten luottamus viranomaistoimintaan sekä sen lain- ja asianmukaisuuteen.
Lainkäyttöön on tullut aikaisempaa enemmän läpinäkyvyyden vaatimus, jonka avulla pitäisi olla mahdollista punnita päätösten ja niiden perustelujen asianmukaisuutta. Media on “amerikkalaistanut”, viihteellistänyt etenkin rikosasiat ja sitä kautta myös lainkäytön. Ihmisiä kiinnostaa poikkeukselliset tapahtumat, jolloin juttujen muokkaaminen myyviksi on etenkin “skandaalilehdistön” elinehtona viihdyttävyyden vaatimuksen vuoksi muu juttujen tärkeäkin asiasisältö jää toisarvoiseksi.
 
Ilkka Hylkilä

 

——————————————————————————–
Tornion kihlakunta
1. Rikosilmoituksia 3268
a) rikoslakirikkomuksia 2113, joista liikenteeseen liittyviä 860
b) liikennerikkomuksia 1085: RV:t 184 ja Rs 769
c) muita 69
 
2. Resurssit
a) tutkinnanjohtajia 1
b) tutkijoita 10, joista 1 tekninen tutkija
– Tornion poliisin tutkijat tekevät osaksi järjestyspoliisityötä, joten todellisessa tutkintatyössä on n. 7 poliisimiestä tai vähän enemmän
 
3. Tornion kihlakunnan asukasluku on 22198
 
4. Kantelut, poliiseista tehdyt rikosilmoitukset ja toisten piirien poliisirikosten tutkinta aiheuttavat jonkin verran lisätyötä
 
5. Tornion poliisin kiinniotettuja; pidätettyjä ja vangittuja säilytetään Kemissä
– poliisilta kuluu paljon työaikaa kuulustelumatkoihin
 
6. Vankeusvangit, vangitut ja muuten poliisivartiota tarvitsevat
– tutkijat joutuvat ajoittain käräjäoikeuden turvaamis- ja vankien kuljetustehtäviin
 
7. Tornion kautta tulee vuosittain yli 100 ulkomaalaista, jotka pyytävät Suomesta turvapaikkaa
– tutkijat hoitavat alustavat toimenpiteet ja joissakin tapauksissa suorittavat saattotehtäviä
 
Minun käsitykseni mukaan tutkijoiden töistä menee liian paljon sellaiseen työhön, joka ei ole varsinaisesti tutkintaa.
 
Poliisin tekemisiä seurataan hyvin tarkasti osin laillisuusvalvonnan nimissä. Poliisin tekemisten arvostelu ja epäiltyt ovat usein kiinni henkilön poliittisesta taustasta. Minä olen sitä mieltä, että poliisin tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.
 
Turhan työn osalta syyttäjillä tulisi olla laajempi valtuus lopettaa ns. turhat tutkinnat. Syyttäjän osalta ETL 4 §:n 3 momentti ei ole riittävä ja tutkinnanjohtajan mahdollisuus tutkinnan lopettamiselle ovat rajalliset.

 

——————————————————————————–
Porvoon kihlakunta
Asukkaita: 72.000
 
a) Rikoslakirikkomuksia: 6375
b) Liikennerikkomuksia: 2634
c) muita: 277
 
a) tutkinnanjohtajia: 2+4
b) tutkijoita: 20
 
Tutkinnanjohtajista 2 päällystötasoista ja 4 ylikonstaapelia. Ylikonstapelitutkinnanjohtajat toimivat myös tutkijoina.Tutkijoiden määrä (sis.yk:t) vaihteli vuoden aikana 18-22 välillä
 
”Turhat” ilmiannot: Turhien ilmoitusten määrä lisääntynyt, viikottain juttuja, joita ei oteta tutkittavaksi

 

——————————————————————————–
Mäntän kihlakunnasssa
a) Rikoslakirikkomuksia: 2802
b) Liikennerikkomuksia: 686
c) Muut: 105
 
a) Tutkinnanjohtajia: 1
b) Varsinaisia tutkijoita: 9
 
Asukkaita: 28 271
 
Turhat ilmiannot: Jonkin verran. Osin poliisi myöskään ei uskalla panna juttuja poikki vaan tutkii kanteluiden pelossa ja niitä välttääkseen vaikka asiallisia perusteita ei ole.
 
Väitteeseen: Poliittinen aspekti on toki lisääntynyt ja lainlaatiminen on poliittinen prosessi.

 

——————————————————————————–

Vastaus Imatran kihlakunnasta:
 
(Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala, Saari ja Uukuniemi) tilastoitiin 2004: Yhteensä 6882, jossa lisäystä 11,3 %,
a) näistä rikoslakikirikoksia 4413, lisäystä 11,1 %,
b) sältää rikoslain liikennerikokset yht. 2143, lisäystä 30 % ja
c) muita rikoksia 2469, lisäystä 11,6 %, – sisältää tieliikennelain liikennerikokset yht. 2295, lisäystä 13,3 %.
 
Rikostutkinnan vastuualueella on yksi päätoiminen tutkinnanjohtaja, joka vastaa 2/3 juttujen tutkinnanjohtajuudesta. Palvelututkinnan tutkinnanjohtaja vastaa 1/3 juttujen tutkinnanjohtajuudesta.
 
Varsinaisia tutkijoita on yhteensä 11. Palvelututkinnan vastuualueella (rikospaikkakäynnit, liikennejutut, ulkomaalaisasiat ja lähinnä rv-menettelyllä hoidettavat nopeasti tutkittavat jutut) on yksi tutkinnanjohtaja ja kuusi tutkijaa.
 
Väitteeseen lainkäytön politiikasta:
Lainkäyttö paikallistasolla (rikostutkinta ja syyteharkinta) on ulkopuolisista vaikutteista (myös poliittisista tuulista) täysin riippumatonta. Sen sijaan laillisuusvalvontaa kohtaan on ilmennyt viimeaikoina poliittista painetta. On täysin ymmärrettävää, että lainsäätäjä on kiinnostunut myös siitä, miten annettuja valtuuksia käytetään. Toinen asia sitten onkin, että yksittäiset poliitikot pyrkivät tässäkin yhteydessä esittämään asiat siinä valossa, että saisivat poliittisia irtopisteitä.
 
Veikko Nyyssönen, rikoskomisario
Imatran kihlakunnan poliisilaitos
 
* * *
 

Kyselyyni Helsingin poliisilaitos asettui poikkiteloin.

Suhtautuminen oli tyrmistyttävän alentuvaa. Tässä sähköpostiviestini poliisipäällikkö Jukka Riikoselle:
 
Lähettäjä: Kalevi Kannus
Vastaanottaja: jukka.riikonen@helsinki.poliisi.fi
Kopio: palaute@helsinki.poliisi.fi
Lähetetty: 16. maaliskuuta 2005 12:47
Aihe: Resurssikyselyyn liittyen

Kunnioittavasti täsmennän puhelinkeskustelua.
 
Sain keskiviikkona 16.3.2005 aamupäivällä puhelun jossa soittaja esittäytyi Helsingin poliisilaitoksen komisarioksi.
 
Häntä kiinnosti Poliisin tutkijaresurssi -kyselytutkimuksen tarkoitus sekä oikeuspoliittisen ja lainkäytön tutkimusryhmän taustat.
 
Kävimme laajahkon vuoropuhelun. Sain hänen asenteistaan sen käsityksen
 
– että kysymyksiini saisi vastauksen ns. virallisista tilastoistakin ilman poliisikunnan häiritsemistä. Ja totesi kyselyni tarpeettomaksi ja turhauttavaksi..
 
– Kuitenkin samaan hengevetoon hän totesi, Helsingin kihlakunnan osalta vastaukset kysymyksiini edellyttävät ”käsityötä”?
 
Ottamatta tässä kantaa muihin hänen henkilökohtaisiin näkemyksiinsä; Siis, lienee samantekevää saanko Suomen väkirikkaimmasta kihlakunnasta näitä tutkimukseni perustietoja.
 
Kansalaisaktiivisuudesta sen verran, että ilman suomalaisten ihmis- ja lastenoikeusjärjestöjen raportteja EU:n (kreikkalaiselle) oikeusasiamiehelle, nyt uutisotsikoissa olevaa itärajan vuotoa ja ihmiskaupan läpivirtausta tämän valtakunnan viranomaiset eivät ole tunnustaneet.
 
Tämä väite ei ole luulo, vaan ryhmämme raportteihin perustuva tieto.
 
Vertailuksi: menetelmätutkijana tiedän, että maatalouden tutkimuskeskuksessa Jokioisissa tehdään lehmille kysymyksiä; kahdesta jopa kolmesta vaihtoehdosta lehmät osaavat valita ja vastata… toki eivät kaikki.
 
Ihmetellään
 
kalevi.kannus@promerit.net
menetelmätutkija Turku
 
PS. Jo tähän mennessä saatu palaute todistaa miten rikostilastojen ja rikostutkijoiden suhdeluvut ovat mahdoton yhtälö. Kansalaisten pelko kansallisesta turvallisuudesta, paremmin sanoen turvattomuuden kehityksestä on enemmän kuin aiheellista. Valitettavasti venäläisittäin stobakillista käytöstä on toki muissakin virkakoneen osissa..
 
Näin oli nähtävissä keväällä 2005. Jo tuolloin oli havaittavissa poliisihallinnossa ja kentällä henkilökemian häiriöitä ja johtamisorganisaatiossa poliisijohtajien itsemurhiin johtaneita ristipaineita.

Read more »

Miljardien aukko valtiontaloudessa… edelleen kasvaa, kasvaa ja kasvaa

By |

Esivallan tahtoko arvojen ja oikeuden puolesta, mutta kenen arvot ja oikeudet?
 
Suomessa on käynnissä, talvi- ja jatkosodan tapaan. suurhyökkäys työpaikkojen tuhoamiseksi; “lamainvaliidien” määrä ylittänee jo sotainvaliidien määrän?
 
Tuo tosiasia on mm. kanslaisjounalisteilla ollut tiedossa jo hoi kotvan aikaa. Mutta mikä sopulilauma lienee valtamedian taloustoimitukset ja ns. asiantuntija-viranhaltijat, joista viimemainitut valehtelevat julkisesti virkavastuulla?
 

Kyllähän ilman akateemista loppututkintoakin näkee ettei “kuninkaalla ole vaatteita”.
 

Otan tähän pari korkean tahon edustustehtävä-esimerkkiä:
– Talouskomissaarina Olli Rehn edusti tehtävässään kakkia EU:n jäsenvaltioita. Samoin Jyrki Katainen.
 

Mikä lienee suomalaisten %-osuus?
– Suomen pankin pääjohtaja Erkki Liikanen edustaa Euroopan keskuspankki EKP:n hallituksessa VAIN ITSEÄÄN. Huomio, ei suomalaisia kansalaisina, eikä veronmaksajina.
 

Suomenkin talouspolitiikasta päätökset tehdään Eutoopan vakausmekanismissa EVM:ssä. Huomio, siis EU:n kansalliset talouspäätöksetmuokataan ja tehdään MEKANISMISSA; ei kansallisvatioiden hallituksissa, ei parlamenteissa, ei EU:n komissiossa, eikä EU-parlamentissa.
 

(Helsingin Sanomat uutisoi 16. syyskuuta 2012
 

» Lue HS-uutinen:
 

Suomalaiset voivat lähivuosina joutua nielemään lisäsäästöjä,
 

… sillä hallituksen asettamat tavoitteet valtiontalouden tasapainottamisesta eivät ole toteutumassa kokonaan. Tulojen ja menojen ero on tavoitteisiin nähden liian suuri. Hallitusohjelman mukaan Suomen valtiontalouden alijäämän pitää olla alle yksi prosentti kokonaistuotannosta (bkt) hallituskauden loppuun mennessä eli vuonna 2015.
 

* Mitä eroa on ministeritahojen informaatioilla kansalaisten suuntaan kun verrataan nykyisin SOS-hallituksen pääministeri Juha Sipilän ja valtiovarainministeri Petteri Orpon julistuksia Esko Ahon hallituksen, sekä Paavo Lipposen hallitusten viestintään?
 

* * *
 

E-kirjat heti luettavaksi <- haku
Uutta ja wanhaa verkkokaupassa <- haku

Read more »

Näinkö nyt lama hoidetaan?

By |

Kokoomusnuoret:

Porttikielto kiintiöpakolaisille, Yle myyntiin

ja

terveydenhuoltoon lisää maksuja


 
Kokoomuksen Nuorten Liitto arvostelee emopuolueensa ja hallituksen toimia talouden sopeuttamiseksi täysin riittämättömiksi. Liitto vaati jo Kataisen hallituksen ajalla tavoiteohjelmassaan radikaaleja uudistuksia muun muassa talouspolitiikkaan sekä sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. »

Lue HS-uutinen


 
* Ensipainoksia ja wanhoja verkkokaupassa <- haku

 
* E-kirjat heti luettavaksi <- haku

Read more »

Maakuntahäkkyrä, himoittu sote:n “priorisointisokkelo”

By |

Tässä tämä nyt on… Se himoittu SOTE:n maakuntamalli…. normien purkupaikka, kevennettyä hallintoa b- lähellä ihmistä… Ai niin. Ai niin, miten potilaat, valinnanvapaus ja lähidemokratia?
 
SOTE:n hallintohimmelissä on kahdet narut JULKINEN ja YKSITYINEN.
 
Nuo artikkelikuvan narukeppipari symbolisoi PRIORISOINTIA, jossa julkisten palvelujen narut johtavat Kelaan ja yksityisissä palveluissa raha ratkaisee.

Read more »

SOTE – kehityksen suunta: kansa Kelan luukulle

By |

Lehtileike Turun Sanomat 3.3.2017.
 

Pinnalta ja syvemmältäkin kuohuu sosiaali- ja terveyden huollon yksityistämiskehitys.
 
Suomessa velkaantuvat kotitaloudet jo nyt 2017 toimeentulon pyörityksessä “valinnanvapaus-illuusion” syöttinä.

Read more »

Aiheesta SOTE, kansanvallan “kalkittu hauta”

By |

Hallintohimmeliin kummajainen…
 
Lehtileike Turun Sanomista 12.1-2017

Read more »

Julkinen terveydenhuolto saattaa romahtaa

By |

Sir Kalle uskoo Pekka Puskaa…:

 
Yksityiset lääkärifimat ovat vallanneet pysyvästi julkisen terveydenhuollon tehtäviä. Monet terveysalan vaikuttajat ennustavat, että nykymenolla kuntien terveyskeskusjärjestelmä voi romahtaa kokonaan. Sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri ehdottaa, että terveyskeskukset pelastettaisiin kauppaamalla ne lääkäreille.
 
Kommentti:
Vantaan kaupunki ulkoisti päivystyksensä 1.1.2008 alkaen ulkomaalaistaustaiselle MedOnelle.
 
Uutinen kokonaisuudessaan:
 Julkinen terveydenhuolto saattaa romahtaa
julkaistu 11.1.2009 klo 16:56, päivitetty 13.1.2009 klo 09:52

 
Yksityiset lääkärifimat ovat vallanneet pysyvästi julkisen terveydenhuollon tehtäviä. Monet terveysalan vaikuttajat ennustavat, että nykymenolla kuntien terveyskeskusjärjestelmä voi romahtaa kokonaan. Sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri ehdottaa, että terveyskeskukset pelastettaisiin kauppaamalla ne lääkäreille.
 
Kuntien terveyskeskusten päivystyksistä jo valtaosaa pyörittävät yksityiset lääkärifirmat. Lisäksi kunnat ostavat yksittäisiä keikkalääkäreitä paikkamaan alituista lääkäripulaansa. Pitkän linjan terveysvaikuttaja, nykyisin uusia lääkäreitä Kuopion yliopiston rehtorina kouluttava Matti Uusitupa väittää, että koko julkinen terveyskeskusjärjestelmä on vaarassa.
 
– Alueellisesti on jo selviä osoituksia siitä. Esimerkiksi ennalta ehkäisevä terveydenhuolto, kouluterveydenhoito ja neuvolat ovat suurissa vaikeuksissa, enkä usko, että reppufirmat kykenevät näitä palveluja järjestämään sillä tavalla, kuin meidän julkinen terveydenhuolto on ne järjestänyt.
 
Uusituvan mielestä yksityistymisen taustalla on lääkäreiden selvästi muuttunut asenne, etiikka ei ole entisellään.
– Nuoret lääkärit ajattelevat entistä enemmän omaa etuaan ja tahtovat nautiskella elämästään eivätkä ole enää niin sitoutuneita tämän julkisen järjestelmän ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
 
Uusitupa uskoo, että myös palkka houkuttelee yksityiseen pestiin.
 
– Jos yksityisellä pääsee 60 – 70 prosentin työpanoksella samoihin ansioihin, kyllä se varmasti on yksi syy.
 
Lääkäreitä on viime vuosina koulutettu ennätysmäärä. Valmistuneista yli puolet on mennyt yksityiseen lääkärifirmaan töihin. Yksityisten lääkäreiden määrä onkin vuosikymmenessä kasvanut yli 70 prosenttia, lääkäripulaa potevien kuntien lääkärimäärä vain 15 prosenttia. Samassa ajassa kunnat ovat kolmin- tai nelinkertaistaneet ostonsa yksityisiltä lääkäreiltä.
 
STM: Myydään terveyskeskukset lääkäreille
 
Terveysministeriöön ideanikkariksi palkattu ylilääkäri Timo Aronkytö houkuttelisi lääkäreitä kuntiin tekemällä terveyskeskuksista yrityksiä ja kauppaamalla niistä siivuja lääkäreille.
 
– Terveyskeskuksista voitaisiin kehittää kuntien omistamia liikelaitoksia. Meidän täytyy pysytä sitouttamaan lääkärit uudella ja tehokkaammalla tavalla lääkärintyöhön.
 
Aronkytön mukaan lääkärit sitoutuisivat terveyskeskustyöhön, jos he saisivat johtaa niitä kuin yksityisyrityksiä. Tällä hetkellä meno terveyskeskuksissa on Aronkytön mielestä hallitsematonta ja kunnat ovat liian jäykkiä johtajia.
 
Reppulääkäri: Raha ei ratkaise vaan joustava työaika
 
Porvoon terveysasemalla työskentelevä MedOne-firman lääkäri Harri Hietanen olisi valmis myös kunnan palvelukseen, jos kunnat hallinnoisivat terveyskeskuksiaan paremmin.
 
– Raha ei ole se, joka houkuttelee vaan työolot. Palkka ei ole yksityisellä merkittävästi parempi, mutta työn hallinta on. Kun tulee aamulla töihin, niin tietää myös, milloin pääsee pois. Lisäksi on mahdollista tehdä 3 – 4 päivän viikkoa välillä, jos haluaa.
 
Hietanen pitää puheita nuorten lääkäreiden asennemuutoksesta pötynä. Lääkärin etiikka on tallella, vaikka terveyskeskuslääkärin virkatyö ei houkuttelekaan.
 
-Täällä Porvoon terveysasemalla oli alun perin seitsemän lääkärinvirkaa, joista kaksi oli täytetty, silloin kun tämä oli vielä kunnallisena. Aika harvassa on siis ne lääkärit, jotka haluavat lähteä kriisiterveyskeskuksiin yksinään esimerkiksi kolmanneksi lääkäriksi, koska se ei vielä tilannetta korjaa millään lailla.
 
Arkkiatri suomii markkinameininkiä
 
Lääkärikunnan vanhin, arkkiatri Risto Pelkonen kantaa huolta yksityisten lääkäripalvelujen rynnistyksestä terveydenhoitoon. Terveydenhoitoa ei saa jättää markkinavoimien temmellyskentäksi, jottei hoito eriarvoistu entisestään.
 
– Suuret terveyspalveluyritykset ovat pörssiyrityksiä, jotka pelaavat osakkaiden ehdoilla. Kuvitellaan, että kaiken maailman jipoilla: yksityistämisellä, kilpailuttamisella sekä yhtiöittämisellä loihdittaisiin ratkaisu terveyspalvelujen tuottamiseen. Kuitenkin runsas kansainvälinen tieto kertoo, että tällainen ei paranna laatua. Eikä tule halvemmaksi.
 
Arkkiatri Risto Pelkonen murehtii myös, että työterveyspalvelujen ulkopuolelle jäävät saavat muita kehnompaa hoitoa.
 
– Tätä on arvosteltu Suomen lisäksi myös kansainvälisesti. Muita kehnommista palveluista saavat tuta sairaimmat, vähävaraiset, työttömät ja vanhukset, jotka hoidetaan julkisessa sairaanhoidossa. Ja he joutuvat vielä maksamaan siitä.
 
Vaikka useat asiantuntijat ennustavat julkisen järjestelmän rapautumista, arkkiatri toivoo, että demokraattinen pohjoismainen terveydenhoidon malli lopulta säilyy.
 
– Yhteinen, solidaarinen terveydenhoito on halpaa ja laadukasta. Sitä paitsi kansalaiset kannattavat sitä kaikissa mielipidetiedusteluissa.
 
YLE Uutiset

Read more »

Kotimainen urkinta- ja vakoilulaki jo v. 2011.

By |

Tämä artikkeli on julkaistu aiemmin 16. maaliskuuta 2011…

Siis, mistä nyt kesä- heinäkuussa 2013 ja joulukuussa 2016 mesotaan? Sama mies asialla!

 
Hallituksen esitys poliisilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on ollut jo Suomen virkavallan ennakointia kaiken kattavaa kotimaiseen urkintaan
 
Hallituksen esitys HE 224/2010 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 42/2010 vp
 
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvän 1.-8. ja 10.-27. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.
 
Viimeisenä istuntopäivänään “wanha” eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä kiistanalaisen, kansainvälisen ihmisoikeussopimuksen ja Suomen perustuslain vastaisen vakoilu- ja urkintalain, joka kohdistuu Suomen sisäisesti kansalaisyhteiskuntaan, sen yksittäisiin kansalaisiin, myös kansanedustajiin itseensä.
 
Suomen poliisiylijohtaja Mikko Paaterolla on “valtakunnankanslerin” valtuudet. Valtarakenteiden kehityksen suunta on pelottava. Näin mittavat poliisinvaltuudet ovat vain diktatuurin maissa!
 
Minun mielestäni tätä lakia kannattaneita uuteen eduskuntaan ehdolla olevia henkilöitä ei pidä sinne valita.

Kysely väistyvän eduskunnan kansaneduatajille:

—–Alkuperäinen viesti—–
Lähettäjä: kalevi kannus [mailto:info@promerit.net]
Lähetetty: 14. maaliskuuta 2011 22:44
Vastaanottaja: ‘kimmo.sasi@eduskunta.fi’ + kaikki kansanedustajat
Aiheen saate../..
 
Kysymys:
 
Oletteko hyväksymässä tämän urkintalain?
 
Vastauksia:
 

 • Lähettäjä: Sasi Kimmo
  Lähetetty: 15. maaliskuuta 2011 10:39
  Kyllä kun sitä on korjattu
  Kimmo Sasi
 •   

 • Lähettäjä: Arhinmäki Paavo
  Lähetetty: 14. maaliskuuta 2011 22:19
  Vasemmisto esitti ja äänestytti useista muutoksista lakiin. Hallitusrintama ajoi läpi.
  Paavo Arhinmäki
 •   

 • Lähettäjä: Yrttiaho Jyrki
  Lähetetty: 14. maaliskuuta 2011 22:17
  Kiitos viestistäsi!
  Olemme tehneet käsittelyn aikana muutoksia ja äänestykset ovat edessä. Olen kyllä yli tuhatsivuisesta paketista sitä mieltä, että poliisivaltion luonne vahvistuu.
  T.Jyrki
 • Read more »

  Kansalaiskirje “sivistys- ja oikeusvaltio” Suomesta

  By |

  ESIMERKKI siitä miten “etenevät” asiat “sivistys ja oikeusvaltiossa”.
   
  Huomioitavaksi, suomalaisessa hallinto- ja oikeuskäytännössä viranhaltijoiden, tuomarikunnan, asianajajien ja ns. luottotoimittajien ei tarvitse kantaa toiminnassaan moraalista ja oikeudellista vastuuta, ei edes virkavalan velvoittamana.
   
  —–Alkuperäinen viesti—–
  Saapunut: 18. maaliskuuta 2011 10:40;
   
  Aihe: Onko Xxxx ollut sopiva pesänselvittäjäksi ja pesänjakajaksi?
  Oikeuskansleri Jaakko Jonkka
  Suomen Asianajajaliitto / Pääsihteeri Markku Ylönen
   
  Kuten alla oleva selvitys osoittaa, yritystoimintaa harjoittavien vanhempieni kuolinpesien johdossa oleva asianajaja, pesänselvittäjä, pesänjakaja Xxxx on järjestänyt mieleiselleen / mieleisilleen työntekijälle / työntekijöille pesien käteisvaroina verotonta palkkaan rinnastettavaa tuloa.
   
  Kun Xxxx on maksanut vanhempieni kuolinpesiin palkkaamilleen työntekijöilleen myös verollista palkaa, niin siihen hän on käyttänyt pankissa olleita varoja.
   
  Tulkoon sanotuksi sekin, että Xxxx hallinnoi kahta jakamatonta kuolinpesää mutta vain toisesta hän piti kirjanpitoa eli X. Xxxxn kuolinpesästä. Maksutilinä oli kuitenkin molempien kuolinpesien yhteinen pankkitili.
   
  Kiinnitän huomiotanne siihen, että pesänselvityspöytäkirjassa ja perinnönjakokirjassa ei ole merkitää, että pesissä olisi ollutkaan käteisvaroja.
   
  Muistutan, että Te oikeuskansleri Jaakko Jonkka ja Suomen Asianajajaliitto ette ole havainneet asianajaja Xxxxn menetelleen hyvän asianajajatavan vastaisesti.
   
  Kohteliaimmin
  Kansalainen
   

  Liitteenä viesti josta poistan henkilöiden nimet.
   
  Original Message —–
   
  Sent: Monday, March 14, 2011 10:48 AM
   
  Laamanni Xxxx Xxxxx
  Pesänselvittäjä/pesänjakaja Xxx Xxxx
  Varatuomari Xxx Xxxx
   
  Kuten jo aikaisemmin sanottu kejomaisen perinnönjaon (6.9.2002) ulkopuolelle oli jätetty käteisvaroja 15.363,35 mk/2.583,93 € (Ks. pääkirja). Tästä summasta puuttuu tilintarkastaja Xxx Xxxxn mainitsema Xxx Xxxxlle vuodelta 1996 jäänyt 12.806,75 mk/2.153,94 € ja vielä mahdollisesti vuodelta 1997 puuttuu 6.493,11 mk/1.092,06 €. Ainakin vuosien 1997 ja 1998 käteiset vaativat lisäselvitystä.
   
  Havaintojeni mukaan käteisvarat koostuvat tilalla käteisellä tehdystä suoramyynnistä. Myyntitulot on kirjattu kyllä kirjanpitoon käteisiin ja myyntiin tuloksi. Osa käteisvaroista on käytetty erilaisten maksujen suorittamiseen mutta 15.363,35 mk/2.583,93 € näyttää jääneen pesänselvittäjän / perinnönjakajan huolimattomuudesta johtuen mainitun 12.806,75 mk:n/2.153,94 €:n lisäksi Xxx ja Xxx Xxxxlle verottomana tulona ja ehkäpä lisäperintönä. Po. varojahan ei kirjanpidonkaan mukaan ole väitetty siirretyn pankkitilille enkä ole sellaista muutoinkaan havainnut.
   
  Vuosikausia jatkunut käteisvarojen kerryttäminen ja niiden jättäminen perinnönjaon ulkopuolelle ei saattane olla mikään vahinko.
   
  Vaikka pääkirja osoittaa, että käteiselläkin olisi ollut varaa maksaa 130 euroa maksanut käsipumppu, niin se on kuitenin ostettu laskulle ja maksettu vainajien Xxx Xxxxn käyttötililtä 17.6.2002 ja jätetty vielä 6.9.2002 perinnönjaon ulkopuolle ilmeisesti Xxx Xxxxn omaisuutena tms. (pääkirja, lasku ja tiliote liitetiedostona). Otin tämän pikku ostoksen esimerkkinä sen vuoksi, kun tuo tapahtuma on niin lähellä perinnönjakoa. Joten sitä ei voitane laittaa unohduksen “piikkiin”.
   
  Vaikka tämä selvitys on osittain uutta asiaa, niin tämä kuitenkin tulee huomioida, koska lisäselvityskin puoltaa sitä, että perinnönjaon moitekanne on näytetty toteen. Muuta vaihtoehota ei saattane olla kuin, että Xxx ja Xxxxn kuolinpesissä toimitettu perinnönjako tulee kumota, palauttaa takaisin pesänselvitykseen ja perinnönjakoon.
   
  Selvitystyö on rankkaa puuhaa, että tämä riittäköön tälle päivälle.
   
  Terveisin
  Kansalainen

  Read more »

  H I R M U I S T A … halveksittavaa.

  By |

  JOS NÄIN lapsiin suhtautuva ajattelu pitäisi hyväksyä kansakuntaa hallitsevaksi, missä on inhimillisyys, ihmisoikeudet ja kansalaismoraali?
  .
  PERUSSUOMALAISTEN Terhi Kiemunki on pilkannuti Facebook-kommenteissaan virpomassa olleiden tyttöjen hijab-huiveja ja ihmetteli, onko Allahillakin tänään joku vuosipäivä. Lisäksi hän harmitteli, ettei hänellä ollut antaa palkaksi yhtään kondomia.
  .
  Sosiaalisessa mediassa leviävä kommentointi on tyrmätty rasistiseksi ja kaikki sopivuuden rajat ylittäväksi. Kiemunki on puolueen Pirkanmaan piirin ensimmäinen varapuheenjohtaja ja Pirkanmaan maakuntahallituksen jäsen.

  Read more »

  Sarkooman vaiheista…

  By |

  Kuvien kantapäästä ja nilkasta

  ´
   
  pitäisi kehkeytyä vielä osa kävelykuntoista jalkaa… kts. leikkausten eri vaiheista kuvat alla.
   
  Tilanne 2. lokakuuta 2014. Muutosta on havaittavissa.
  nilkka21014
   
  Tilanne 21. helmikuuta 2014

   
  Sarkooma-syöpä seitsemän kuukautta ensimmäisestä leikkauksesta.. sädehoidon jälkeen…
   

  *

  *

  *
  Tässä on lopputulena nilkasta lauantaina 8. kesäkuuta 2013; viiden lihas- ja ihonsiirtoleikkausten jälkeen. Nämä siirteet on otettu selästä ja reisistä. Toki tässä vaihessa “paketti” ei kivalta näytä.
   
  Kuvassa on sama jalka huhtikuun 2013 alussa. Terveyskeskuksessa eivät tunnistaneet paisuvaa sarkooma syöpäkasvainta.

   

  Potilaan omasta selvityksestä osio:


  “Nilkkaan ilmestyi viime kesän (2012) aikana pieni “kysta”, joka oli monta kuukautta aivan samannäköinen. Marraskuun alkupuolella menin päivystysvastaanotolle eräälle mieslääkärille toisen jalkani takia ja hän antoi siihen kortisonipiikin ja huomasi sitten tuon kystan. Sitten hän otti neulan ja ruiskun ja koetti tyhjentää sen ja kun ei tuntunut tulevan mitään hän rutisti sitä kunnolla. Siinä vaiheessa minä aloin karjua, että eikö sitä voida puuduttaa, jolloin hän lopetti ja sanoi vähän närkästyneen oloisesti, että pitää mennä kirurgille.
   
  No minä koetin saada samantien vastaanotolta päästyäni aikaa kirurgille, mutta sain vain oman lääkärin ajan seuraavana päivänä. Sitten kävin röntgenissä ja ultraäänessä sen koiven kanssa, mutta vastaus oli, että vain verenpurkauma. No hyvin todennäköisesti sen rutistelun jälkeen!
   
  Tammikuussa huomasin sen tulevan pahemman näköiseksi ja kun mieheni kävi yhteisellä omalääkärillämme, koetin saada aikaa, jotta hän näkisi sen uudelleen. Mutta ei… sain VAIN PUHELINAJAN tammikuun loppupuolelle ja lääkäri kehotti sivelemään Hiruroidia muutaman kerran päivässä pattiin!
   
  Lopulta sain ajan helmikuun lopuppupuolelle ja heti kun hän vihdoin näki jalan, (kts. kuva) tuli hoppu ja hän alkoi puuhata kiireellistä lähetettä yliopistolliseen keskussairaalaan..
   
  No EI SYÖPÄÄ hoideta PARANTAVASTI vain särkylääkkeillä ja Hiruroid-voiteella, MK”.
   
  Vasta yliopistollisen keskussairaalan magneettikuvista ja näytepaloista saatiin oikea diagnoosi ja hoidot käynnistyivät. Sitä ennen kasvain paisui kesästä 2012. kevääseen 2013 moninkertaiseksi.

  Sarkooma

  on pahanlaatuinen tukikudoksesta lähtevä kasvain eli tukikudossyöpä. Termi kattaa suuren joukon erilaisia syöpätauteja, muun muassa luu- ja pehmytkudossarkoomat. Kaikkia sarkoomia todetaan Suomessa noin 350 uutta tapausta vuodessa. Näistä pehmytkudossarkoomia on reilu sata ja luusarkoomia viitisenkymmentä. Luusarkoomia ovat osteosarkooma, kondrosarkooma ja Ewingin sarkooma; pehmytkudossarkoomiin kuuluvat fibrosarkooma, liposarkooma, leiomyosarkooma ja gastrointestinaalinen stroomakasvain.
   
  * Nyt kasvain on keskiviikkona 23.4. leikattu pois. Nämä nivelien ympäristöt ovat erittäin monimutkaisia lihasrakenteita ja siksi jos niitä joudutaan operoimaan, tässäkin tapauksessa nilkasta poistettiin kehraluu, nivelsiteet ja akillesjänne, sekä nilkka jouduttiin lukitsemaan teräsnauloilla.
  * torstaina 25.4 korjattiin lihas- ja ihosiirron verisuonia. Ne eivät asettuneet toimivaksi.
  * maanantaina 29.4. uudelleen leikkaukseen, jossa ihosiirteet jouduttiin poistamaan, eli oltiin alkutekijöissä.
  * keskiviikkona 8.5. tehtiin uusi lihas- ja ihonsiirto.
  Syöpä ei onneksi ole levinnyt keuhkoihin, vaikka sitä epäiltiin…
   
  Operaatio on ollut rankka ja kivulias ja nyt tässä jamassa yhteiskunnalle kallis. Toipumiseen menee sairaalassa kolmisen viikkoa ja mitä siitä eteenpäin jää nähtäväksi ja mitden vakavaksi tilane kehittyy.
   
  Ei oikein mieli mettä keitä.

  Jalka vappuna 2013


   
  24.4.2013 operoidut lihas- ja ihosiirteet on poistettu, koska verenkierto ei niissä toiminut. Vapun jälkeen uuden yrityksen tulos jää nähtäväksi… Siis nilkasta on poistettu kasvain, kehräluu, nivelsiteet ja nilkka on lukittu teräsnauloilla, se ei enää taivu.
  * keskiviikkona 8.5. tehtiin uusi lihas- ja ihonsiirto. Nämä nivelien ympäristöt ovat erittäin monimutkaisia lihasrakenteita ja siksi jos niitä joudutaan operoimaan, tässäkin tapauksessa nilkasta poistettiin kehraluu, nivelsiteet ja nilkka jouduttiin lukitsemaan teräsnauloilla.
   
  Tämä “paketti” avataan vielä viidennen kerran torstaina 23.5.2023…

  Teksti: Kalevi Kannus

  Read more »

  Miksi kaupunki rahastaa (yllättäen) takautuvasti?

  By |

  marjatta1

  Turku “selvittää yhtä sun toista” ennakoiden sote-käytäntöjä.

   
  Sain tammikuun lopulla kotikaupungistani takautuvan päätöksen alkaen vuoden alusta koskien jalassani olevan pitkäaikaishaavan hoitoa. Haavahoidon hinta olikin yhtäkkiä nelinkertaistunut. Haukottuani henkeä muutaman tovin aloin ottaa selvää moisesta uudistuksesta. Kävi ilmi, että koska aviomiehelläni on minun eläkettäni kohtalaisesti suurempi bruttoeläke, hänetkin oli nyt laskettu minun haavanhoidon maksumieheksi.
   
  Olemme kuitenkin kaksi eri ihmistä ja kumpikin hoidamme raha-asiamme itse. Tosin tämän lähes kaksi vuotta kestäneen sairauden aikana mieheni on kiitettävästi osallistunut avustamiseeni, kun alkuun olin pyörätuolipotilas. Hän on myös maksanut ruokamme, kun oma eläkkeeni hädin tuskin riitti sairaalamaksuihin, sidetarpeisiin ja lääkkeisiin. Nyt kun tilanne on sairauden suhteen kohentunut niin että pystyisin osallistumaan erilaisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin tapahtumiin, kotikunta ”rankaisee” siitä, että vielä tarvitsen haavanhoitoa, nostamalla hoitomaksun pilviin. Joten voin unohtaa kulttuuri elämykset ja keskittyä maksamaan yli kolmesataa euroa kuussa siitä, että hoitaja käy puolentunnin käynnillä kahtena aamuna viikossa hoitamassa jalkaani. Samalla rahalla saisin sairaalassa reilun viikon 24 tunnin täysihoidon lääkkeineen!
   

  Olen nyt saanut kaupungilta tarjouksen maksun alentamisesta hoitosetelin avulla, jolloin yksityisen firman hoitotyöntekijä käy hoitamassa haavaani. Mutta näiden kahden kuukauden hoitomaksut laittavat taloudenpitoni sekaisin pitkäksi aikaa, vaikka pyydettyäni sainkin maksuaikaa pidennettyä. Ei jatkuva hoito maksutonta ole ja sen lisäksi tulevat kuukausittaiset sairaalan kontrolli poliklinikan maksut, joten silti hoito edelleen maksaa reilut sata euroa kuussa.
   

  Koen todella epäoikeudenmukaiseksi sen, että meitä pariskuntana ”rangaistaan” korotetulla maksulla. Tosiasiahan on, että miehen korkeammasta bruttoeläkkeestä menee myös huomattavasti korkeampi vero, joten käyttöraha ei suinkaan ole mitenkään valtava. Joku tuttava sanoi, että voimme hyödyntää kotitalousvähennystä enemmän kuin yksinasuva. Varmaan, mutta ensin pitäisi kyetä kuluttamaan johonkin tuhansia euroja vuodessa, niin että voisi saada siitä 45% takaisin.
   

  Toisaalta ei ole niinkään varmaa, että kotitalousvähennystäkään ilman muuta saa. Tein vuodelta 2013 veroilmoituksen, koska jouduimme ottamaan vakituisen siivoojan ja myös sairauden tähden minulla oli alentunut veron maksukyky. Aikaisemmin en ole valmiiksi täytettyä veroilmoitusta muutellut, koska ei pienituloisella eläkeläisellä ole siihen tarvetta, kun joka sentti on verottajan tiedossa. En kuitenkaan saanut veronpalautusta kuin muutaman kympin ja kävi ilmi, että verovirkailija oli kokonaan sivuuttanut sairauskulut ja myös kotitalous vähennyksen. Tein tietenkin oikaisupyynnön ja virkailija kehotti minua kirjoittamaan että kyseiset vähennykset jääneet huomioimatta ja vielä viimeksi, että katso veroilmoitus! Minulle ei töissä koskaan sanottu, että katso potilasta kun teet työsi, sitä pidettiin kai itsestään selvyytenä.
   

  Noin kolmen kuukauden kuluttua oikaisun jättämisestä soitin verotoimistoon ja kyselin valitukseni perään. Minulle sanottiin, että jutun käsittely voi viedä vuodenkin, joten turha odotella rahoja kovin äkkiä. Ilmeisesti valituksia on niin runsaasti, että niihin kuluu aikaa kuukausia. Luulisi, että yhteiskunnan kannalta verovirkailijoidenkin kannattaisi lukea veroilmoitukset heti ensimmäisellä kerralla, jottei tulisi niin runsaasti valituksia. Toisaalta töitä ja palkkaa riittää, kun ei heti tee työtään kunnolla. Maksuakin voi näemmä viivyttää kuukausia, sitten taas kun tavallinen kansalainen saa laskun vaikka kaupungilta, siinä on jo valmiiksi teksti , että mihin perintätoimistoon lasku korkoineen menee, jollet ajoissa pysty hoitamaan sitä.
   

  Sarkooma syöpäleikkausten vaiheita

  Read more »

  Suomen Keskustapuolueelle pyrrhoksen voitto

  By |

  Ennusteeni eduskuntavaalissa 2015

  on Suomen Keskustapuolueelle pyrrhoksen voitosta.
   
  * Pyrrhoksen nimi on kuuluisa hänen mukaansa nimetystä Pyrrhoksen voitosta. Hänen kerrotaan sanoneen voitettuaan roomalaiset Heraclean taistelussa vuonna 279 eaa. kärsien itse erittäin raskaat tappiot: “Vielä yksi tällainen voitto, niin olen hukassa”. Termi “Pyrrhoksen voitto” onkin vakiintunut fraasina menestykselle, josta on maksettava hyvin raskas hinta ja joka jättää voittajan heikompaan tilaan kuin missä hän oli ennen menestystä.
   
  Mahdollisena pääministerinä Juha Sipilä joutuu kantamaan Esko Ahon, Mari Kiviniemen ja Matti Vanhasen hallitusten kansakuntaa kurjistaneet ratkaisut.
   
  Kun vielä peilaan antiikin historiaa, kevään 2015 vaalitulos on sen sortin gordionin solmu, jolle löytyykö avaajaa?
   
  Erkki Tuomiojan kirjan nimeen viitaten: “Siinä tulee vielä (poliittisia) rumihia”— Siis Pyrrhosta mukaillen: “vielä yksi tällainen voitto, niin KEPU ja hallituskumppanit ovat hukassa”. SDP ja kokoomus pelastuvat – jos muodostavat opposition…
   
  Voitoksi voi nimetä vain ministerin palkat ja -valta-asema – henkilötasolla.
   

  * * *
   
  Hornborgin komitean mietintö 1945
  E-kirjana heti luettavaksi… Pariisin rauhansopimus 1947 on edelleen voimassa… Yhtäkään artiklaa eivät ole allekirjoittajavaltiot purkaneet.
  Laman ja Rahan Pelurit
  E-kirjana heti luettavaksi. Yrittäjyyden viholliset ovat omassa keskuudessamme… Katso e-kirjan esittely… selaa sivuja.

   

  Laman ja Rahan Pelurit  

  Laman ja Rahan Pelurit

   

  OPLK-ryhmän selvitys 1990-luvun laman hoidosta Mauno Koivisto omassa kirjassaan ”Kaksi kautta”: Lukijalle Kotikaupunkini Turun ruotsinkielisen…
  €15.00Lisää:

  Read more »