Kysymys 9. W,E Ironside kieltää joutumasta aselliseen konfliktiin?