<span class="dojodigital_toggle_title">Kysymys 2, miksi Suomi ei ottanut liittouman apua?</span>