Perustuslaki, valtioneuvosto ja eduskunnan luottamus