Europyramidin varjot ja valot, velallisia n. miljoona