Kansallista identiteettiä tuhoutuu Turun yliopistossa