Keiden omaisuus oli arvokkaampi kuin koko kansakunta?