Euro-kriisimaiden auttaminen on Suomen EU-liittymislaissa!