Yrittäjyyden kirot… 1990-luvulta eurokriisiin.

Työmarkkinajärjestöjen osuus työpaikkojen tappolinjalle 1990-luvulta eurokriisiin?

 

Nummi-Pusulassa Diversikauppa
Julkaistu 19.12.2013
 
Kasvihuoneilmiön omistaja-yrittäja Elisa Palonen voitti joulukuussa 2012 Turun hovioikeudessa PRO -ammattiliiton ajaman kanteen… Turun hovioikeus Tuomio Nro 2553; Antopäivä Diaarinumero 5.12.2012 S 12/339. Päätös artikkelin lopussa…
 
Merkille pantavaa on, että ammattiyhdistysliikkeessä mm. Palvelualojen ammattiliitto PAM ja tässä jutussa PRO -ammattiliitto vainoavat yrittäjiä järjettömillä vaatimuksilla, ilman että tapausten taustoja olisi selvitetty työpaikkatasolla…
 

Kysymys:

Ovatko työmarkkinajärjestöt tappolinjalla yrittäjyyttä, etenkin piernyrittäjyyttä vastaan Suomessa? Edellyttämällä lainkiertämista uhkavaatimuksin salaista pakkosovintoa ja vaativat ihmisoikeussopimuksen vastaista itsekriminalisointia pienyrittäjilta” ja avustavat mm. yritysvaltaushakkeissa.
 
* Katso YouTubessa 4 min. video:

 
* Viimeisen yleisöpuheenvuoron pitäjä kertoi päättäjäpaneeliin osallistujille henkilökohtaisista kokemuksistaan siitä, että ammattiliitot harjoittavat järjestäytyneenä rikollisuutena pidettävää toimintaa pienyrittäjien kiristämiseksi ja pakottamiseksi erilaisiin pakkosovintoihin ennen oikeudenkäyntiä ja avustavat yritysvaltaushannkeissa. Kiusatun pienyrittäjän puheenvuoro sisälsi poikkeuksellisen voimakkaan tunnelatauksen.
 
Turun hovioikeus Tuomio Nro 2553; Antopäivä Diaarinumero 5.12.2012 S 12/339. Päätös artikkelin lopussa…
 

Musse-kissa, käteiskassa ja kirves työkiistan osatekijät

Toimihenkilöjärjestön, esimiesten ammattiliiton, työehtosopimusasiamiehen tehtävistä eläkkeellä olevana olen järkyttyneenä kokenut miten turvattomassa asemassa ovat pienyrittäjät EU-Suomessa, kun Palvelualojden ammattiliitto PAM:ille on siirtynyt tuomiovaltaa(?) painostaa, vailla perusteellisia vaatimustensa taustaselvityksiä, pienyrittäjät pakkosovintoon(?) – ilman julkista oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.
 
Ja että ammattiliitto PRO vaati oikeudessa kissa- ja kassavarkaalle, joka oli myös rikkonut yhtiön auton kirveellä, noin 50 000 euron vahingonkorvausta työsuhteesta josta työntekijä oli itse irtisanoutunut.
(Huomioitavaksi: Ammattiliitto PRO:lta ei löytynyt lihaksia avustaa luottamusmies-asemassa ollutta ko. “kirvesmiestä” suuryritys TeliaSonera Finlad Oyj:tä vastaan; siinä oikeudenkäynnissä avustajana toimi yksityinen juristi. Mutta muskelit löytyivät syöpähoidoista toipuvaa, yritysvaltaushankkeen uhriksi joutunutta naisyrittäjää vastaan – ilman tapauksen taustoihin perehtymistä.)
 
Vertailuna etenkin pienyrittäjien asema voidaan rinnastaa kreikkalaisen taruston Manalan virrassa melomiseksi;
“Manalan läpi virtaa viisi jokea. Joki Styks (‘viha’) on rajajoki, jota vartioi lautturi Kharon. Kuolleiden oli annettava Kharonille oboli, joten kreikkalaisilla on tapana laittaa vainajille suuhun pieni kultakolikko. Kharon päästi veneeseensä ainoastaan ne, jotka olivat saaneet kunniallisen hautauksen. Ne onnettomat, joilla ei ollut obolia mukanaan, jäivät vangeiksi oikean maailman ja tuonpuoleisen väliin. Kolmipäinen, jättiläismäinen vahtikoira Kerberos vartioi manalan portteja
 
Mitä ovat nämä yrittäjiä vaanivan “kerberoksen” kolme päätä?
 
Keskisuuret- ja pienyrittäjät ylläpitävät Suomessa n. 60% työpaikoista (toistaiseksi); mutta mihin henkilökohtaisiin uhrauksiin valtiovalta ja työmarkkinajärjestöt lainkäytössä yrittäjyyden alistavat?
 
Tässä nettikirjan osiossa on esimerkkiselvitys Nummi-Pusulassa toimivan Diversikauppa EP Ky:n Kasvihuoneilmiön omistaja Elisa Palosen kujanjuoksusta yrityksen valtaushankkeessa, joka käynnistyi Palosen syöpähoitojen aikana.
Elisa Palonen: ”Koen joutuneeni mm. laissa kielletyn itsekriminointiin pakottamisen uhriksi”.
• “Myös havaitsin PAM-riidassani, että työntekijät voivat mielin määrin valhein ja väärin todistuksin väittää minun harjoittaneen heitä kohtaan työsyrjintää. Tosiasiassa tilanne oli päinvastoin; minuun, yrittäjään ja työnantajaan , kohdistettiin systemaattista perustuslain ja ihmisoikeusopimusten vastaista syrjintää.”

 

Paloseen kohdistettu myllytys, sekä uhkailujen, pelottelujen ja kiristyksen , sekä pakottamisen tunnusmerkistöt täyttävät tapahtumat. Kaksi kahvilatyöntekijää haastoivat Elisa Palosen käräjille Palvelualojen ammattiliitto PAM:in järjestövoimalla ..selvitys ja lopputulema pakkosovinnnosta alempana.
 
Tappavatko työmarkkinajärjestöt yrittäjyyttä, etenkin piernyrittäjyyttä Suomesta?
 
Tämä tiedosto on näyttö yritysvaltaushankkeesta, jossa avustajina on toiminut kaksi suurta palkansaajien ammattiliittoa ja yrittäjän oman etujärjestön piittaamattomuus on anteeksiantamatonta.
 
“Yrityssaneeraukseen” epäilyksen alaisia järjestöjä mm.:
* Ammattiliitto PRO ry.
* Palvelualojen ammattiliitto PAM, ry
* Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
 
Kissa- ja kassavarkaan työsuhteen päättymisestä oikeudenkäynti
 

Xxxx Xxxx Diversikaupassa harjoittelijana toiminut, itse irtisanoutuneena, saattoi vireille 11. tammikuuta 2011 Toimihenkilöunionin (nyk. Ammattiliitto PRO) avustamana vahingonkorvauskanteen yhteissummaltaan 44.174 euroa.
 
Lainaukset oikeuden tuomiosta 11/14032, 23.11.2011, L 11/276:
 

 

 
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden 32-sivuisessa päätöksessä 22.12.2011 Kurpan kanne hylättiin ja hänelle määrättiin Elisa Palosen oikeudenkäyntikulut maksettavaksi…
 
Näyttö ja johtopäätökset
 
… asiassa on tullut näytetyksi, ettei Xxxx halunnut ottaa vastaan hänelle tarjottua osa-aikatyötä. Tänmän jälkeen vastaa [Palonen] on riidattomasti suorittanut aikaisemmin sovitun mukaisesti loppuun maahantuontiurakan työt, jotka olivat jatkuneet 10.6.2010 asti.
 
Kaikki edellä esille tuotu osoittaa, ettei vastaaja [Palonen] ole 18.5.2010 tilaisuudessa irtisanonut Xxxx vaan hän on itse ilmoittanut lopettavansa työnteon vastaajayhtiössä.
 
Työsuhteen päättyminen kassa- ja kissavarkaudesta, sekä yrityksen auton kirveellä rikkomisesta johtuen.
 
Kertomus jatkuu…
 
Xxxx Xxxx;n työsuhde päättyi ensimmäisen kerran pvm. 22.3.2010. hänen oman suullisen ilmoituksensa perusteella. Tapahtumaan johtaneet syyt alkoivat Kurpan hävittyä entistä työnabntajaansa TeliaSonera Finland Oyj:tä vastaan ajamaansa laitonta irtisanomista koskevan jutun.
 
Yrityksen omistaja Elisa Palonen neuvotteli liikkeen myymälässä palkanmaksaja MR:n kanssa ko. päivänä 22.3.2010. Kurppaa pyydettiin olemaan häiritsemättä osapuolten keskustelua, jonka seurauksena Kurppa heitti voimalla kännykkänsä lattiaan, joka hajosi pieniksi palasiksi.
 
Tuossa yhteydessä Kurppa meni kiroillen ja huutaen, asiakkaiden läsnä ollessa, myymälän kassalle ja samalla hän ilmoitti lopettavansa työt heti.
Lähtiessään Xxxx otti ilman lupaa ja salaa sekä myymälän, että kahvilan käteiskassat määrältään yli 6000,- eroa. Xxxx lähti käteiskassa mukanaan majoituspaikkaansa, eli Palosen kotitaloon, joka sijaitsee noin 1. kilometrin päässä kahvilasta.
 
Majoituspaikassa Kurppa rikkioin kirveellä yhtiön auton ikkunan (kuva alla). Xxxx anasti Palosen Musse-kissan ja poistui paikalta rahat ja kissa mukanaan.
 
Palkanlaskija MR:n useiden pyyntöjen jälkeen Xxxx palautti ottamansa rahavarat maksamalla 24.3.2010 summan 6 105,- euroa yhtiön pankkitilille.
 
Yhtiö on tehnyt näistä toimista myöhemmin tutkintapyynnön poliisille.
 

 
Varsinaista lakiin kirjattua YRITTÄJÄÄ/TYÖNANTAJAA SUOJAVAA TYÖSYRJINTÄPYKÄLÄÄ EI OLE OLEMASSA!
 
Elisa Palosen kirje Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry: lakimes Aki Raudakselle, 2. marraskuuta 2010 otsikolla:
 
Palvelualojen ammattiliitto PAM pakotti minut tekemään sopimuksen kahvilatyöntekijöitä koskevassa työsuhderiidassa

 

Pyydän sinulta / MaRa’lta kannanottoa asiaani.
 

Koen joutuneeni PAMin taholta laissa kielletyn itsekriminointiin pakottamisen uhriksi. Minusta MaRa:n on hyvä tietää, millaista pakkovaltaa pienyrittäjiä kohtaan harjoitetaan.

 

Kysymys oli kahden kahvilatyöntekijän työsuhteen purkamisesta keväällä 2009.
Minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa.

 

Mutta koska taustalla oli minua vainoava ex-mieheni ja väitetty työsyrjintä, katsoin parhaaksi hoitaa tämän asian henkilökohtaisen asianajajani kautta, koska se liittyy osana laajempaa kiristys/pakotus/yritysvaltausoperaatioita. Asianajajallani on viime keväänä ex-mieheni kanssa päättyneestä oikeudenkäynnistä johtuen myös hyvä näkemys kokonaistilanteesta.

 

Kalevi Kannus on uutisoinut verkkolehdessään Promerit.net otsikolla: “Yrittäjien järjestöt öllöttävät tumput suorina, kun tuomiovalta on ammattiliitoilla” . ja on tullut selväksi, että PAMin työsuhderiidankin taustavoimina olivat ex-mieheni Matti Vornanen sekä entinen lyhytaikainen työntekijäni Kimmo Kurppa, jotka lähes täydellä varmuudella aikoivat todistajina vaikuttaa oikeudenkäynnissä niin, että heidän henkilökohtaiset kosto/kiristysmotiivinsa toteutuisivat. He siis suunnittelivat toimivansa ”todistajina omassa asiassaan”.
Nämä jäävit todistajat, joilla kummallakin on lakiin perustumattomia vaatimuksia minua kohtaan, vaikuttavat olleen PAMin avaintodistajia.
Xxxx Xxxxn lupauduttua PAMin todistajaksi, minulta vaadittava summa vain nousi.

 

Tämä oikeudenkäynti on nyt torjuttu asianajajani varoitettua minua mahdollisesti tulossa olevasta oikeusmurhastani. Koen joutuneeni pakotuksen alaisena sopimaan PAMin työntekijöiden kanssa.

 

Ohessa kopio tekemästäni sopimuksesta, joka on menossa vielä Lohjan käräjäoikeuden vahvistettavaksi. Mitä mieltä sinä ja MaRa olette asiasta ja tällaisesta sopimuksesta, jota Kannus on pitänyt ”mafiokratiania”, sopimuksena, josta ”ei voi kieltäytyä, eikä voi valittaa”?
Alunperinhän minua yritettiin vetoamalla minulle koituviin ”säästöihin” saada allekirjoituksellani tunnustamaan syyllistyneeni syrjintään.

 

Suostuinkin , tosin vasten tahtoani, ensimmäiseen ehdotukseen, mutta en siihen, että olisin syyllistynyt syrjintään ja että sopimusta olisi pidettävä salaisena. Minua voidaan pitää jo julkisuuden henkilönä ( ks. www.kasvihuoneilmio.fi) ja asiani kyllä tiedetään, enkä muutenkaan olisi halunnut peitellä jotain sellaista, jossa koen nimenomaan minua kohtaan tehdyn väärin. Kun Kannus julkisti PAMin sopimusehdotuksen verkkolehdessään ja tiedotti asiasta myös kansanedustajille , niin PAMin Löppönen vain lisäsi vaatimuksiaan esittämällä uuden minua kohtaan vieläkin ankaramman sopimuksen ( ehdotus 2.). Tähän vaikutti myös. em. Kurpan lupautuminen todistamaan minua vastaan.
Nyt tehty sopimus on kompromissi edellisistä ja siitä on poissa syyllisyyteni myöntäminen yhdenvertaisuushyvityksineen.
Asian tekee mielenkiintoiseksi se, että PAM ehdottaa salaisessa sopimuksessa veronkiertoa ja työttömyyskassan huijaamista. Tarkoituksena on vain saada mahdollisimman paljon rahaa yrittäjältä keinolla millä hyvänsä.
Ohessa skannatut sopimusehdotukset sekä lopullinen sopimus.

 

Pyytäisin kannanottoasi laillisuuden / työmarkkinajärjestelmän käytäntöjen kannalta. Minulle on jo sanottu tällaisen sopimisen olevan jo ”maan tapa”.

 

Onko todellakin näin?
Minusta varsinkin ensimmäinen ja toinen sopimusehdotus ovat lainvastaisia kun minua painostetaan myöntämään syyllisyyteni syrjintään. Pidän sopimusehdotuksia lainvastaisina juuri tästä itsekriminointisuojan rikkomisesta johtuen. Olinhan painostetussa tilanteessa ( haaste oli jo käräjäoikeudessa, minulle annettiin aikamääriä jne.) ja ketään ei saa pakottaa todistamaan itseään vastaan tai myöntämään syyllisyytensä. Tästä on jo Euroopan ihmisoikeustuomioistuime sekä Korkeimman oikeuden päätös ( Uotin tapaus). Syyllisyyden myöntämiseen painostavaa sopimusta on pidettävä erityisen tuomittavana minun tapauksessani, kun en katso syyllistyneeni väitettyihin asioihin.

 

Tilanteeni on pähkinänkuoressa täysin absurdi:
Tietäen työantajan velvollisuuden huolehtia hyvästä työilmapiiristä aloitin keskustelut työntekijöitteni kanssa huhtikuun lopulla 2009, koska minulle oli kanneltu huonosta työilmapiiristä. Seurauksena että uskalsin ottaa selville, mistä oli kysymys, oli ensin työntekijöitteni ”ulosmarssi” ja se, että henkilökuntani irtisanoutui / toimitti sairaslomapaperit heti sen jälkeen. Mielestäni kyseessä oli yhdessä sovittu yritys vahingoittaa minua tai jopa yrittää tuhota koko yritykseni. Keskusteluista on äänitallenteet ja myös videotallenteet osoittavat henkilökunnan asenteen. Taustalla on lähes täydellä varmuudella operoinut ex-mieheni, josta olenkin tehnyt törkeää kiristystä koskevan rikosilmoituksen. Toukokuun 2009 alussa koko vanha henkilökuntani oli poissa ja jouduin rekrytoimaan uuden henkilökunnan.

 

Myös havaitsin tässä PAM-riidassani, että työntekijät voivat mielin määrin valhein ja väärin todistuksin väittää minun harjoittaneen heitä kohtaan työsyrjintää. Tosiasiassa tilanne oli päinvastoin; minuun, yrittäjään ja työnantajaan , kohdistettiin systemaattista perustuslain ja ihmisoikeusopimusten vastaista syrjintää.

 

Varsinaista lakiin kirjattua YRITTÄJÄÄ / TYÖNANTAJAA SUOJAVAA TYÖSYRJINTÄPYKÄLÄÄ EI KUITENKAAN OLE EDES OLEMASSA!!!
Koen omani ja yleensäkin yrittäjien oikeusturvan lähes olemattomaksi tilanteessa, jossa vastassa ovat työntekijät takanaan ammattiliittoineen.
Katsoin EK:n sivuja ja havaitsin ”Nollatoleranssi epäasialliselle kohtelulle ja häirinnälle” – tiedotteen. On suorastaan irvokasta, että minulle ”nollatoleranssiin” pyrkiminen maksoi noin 30 000€ kaikkine kuluineen.
Henkinen kärsimys / ajanvieminen vielä lisänä. Aikooko MaRa / EK tehdä mitään tällaisillle asioille.
Tällä tavallako Suomesta lopetetaan kaikki pienyrittäjät?
Jos asialle ei tehdä mitään, jää komea ”Nollatoleranssin” kampanjaesite ”Hyvä käytös sallittu” pelkäksi tekopyhäksi sananhelinäksi, jolla ei ole mitään kosketuspintaa tosielämään.
Terveisin,
Elisa Palonen
Kasvihuoneilmiön omistaja
Liitteet:
Pamin viimeisin pakkosovintoesitys nro 3.

PAMin toinen pakkosovintoesitys nro 2.

PAMin ensimmäinen pakkosovintoestys nro 1.

Elisa Palosen ex-aviomies Matti Vornanen on nostanut kanteen Diversikauppa EP Ky:tä vastaan 22.12.2008, Länsi-uudenmaan käräjäoikeudessa. Vaatien Diversikauppa EP Ky:ltä, Elisa Paloselta miljoonan (1.000 000) euron korvauksia. Tässä osio tuomiolauselmasta, 11.3.2010, josta hän ei ole valittanut hovioikeuteen…

. . ja työsuhteen perusteettomasta (?) päättämisestä työsopimuslain 12 luvun 2 §:n mukaisena korvauksena 16 kuukauden palkkaa vastaav määrä 25.520 euroa korkolin 4 §:n mukaisine viivästyskorkoineen. 1.9.2008 lukien.
 

Tästä tuomiosta alkoi Elisa Palosen myllytys, uhkailujen, pelottelujen ja kiristyksen tunnusmerkistöt täyttävät tapahtumat. Sekä kaksi kahvilatyöntekijää haastoivat Elisa Palosen käräjille, Palvelualojen ammattiliitto PMIn järjestövoimalla .. tästä lopputulema pakkosovintoesityksissä edellä.
 
* * *
 

Turun hovioikeus Tuomio Nro 2553

Antopäivä Diaarinumero 5.12.2012 S 12/339
Ratkaisu, johon on haettu muutosta Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus 22.12.2011 nro 14032

 
Työsopimuksen päättäminen
Xxxx Xxx Xxxx
Diverssikauppa Ep Ky
Elisa Armi Palonen
Työttömyysvakuutusrahasto Työttömyyskassa Pro

Vaatimukset hovioikeudessa, Valitus
Kurppa on toistanut käräjäoikeudessa esittämänsä vaatimukset perusteineen ja vaatinut lisäksi, että Diverssikauppa Ep Ky (yhtiö) ja Palonen velvoitetaan yh¬teisvastuullisesti korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa korkoineen.
Perusteinaan tuomion muuttamiselle Xxxx on lausunut, että yhtiö oli päättä¬nyt yksipuolisesti ilman työsopimuslain mukaisia perusteita hänen työskente¬lynsä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen mukaisessa työssä. Häntä ei ollut työsuhteen aikana varoitettu mistään moitittavaksi väitetystä menettelys¬tä, eikä hän ollut saanut irtisanomisuhkaista varoitusta 27.3. – 18.5.2010 välise¬nä aikana. Hän oli 5.5.2010 sopinut Palosen kanssa 2.500 euron kuukausipal-kasta. Palonen ei ollut tiedottanut missään vaiheessa XXXXle työsuhteen eh¬doista kirjallisesti. Yhtiöön oli 14.4.2010 palkattu ulkopuolista työvoimaa. Asianosaisten kesken oli käräjäoikeuden valmisteluistunnossa sovittu riidatto¬maksi se seikka, että Xxxx oli 17.4.2010 lähtien ollut toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa yhtiöön.

 
Asia
Oikeudellisina perusteinaan Xxxx on vedonnut siihen, että työsopimuksen tekemiseltä ei edellytetä määrämuotoa, työnantaja vastaa tietämistään sopi¬mussuhteeseen vaikuttavista seikoista, työnantajalla on velvoite tiedottaa työ¬suhteen ehdoista kirjallisesti ja että työsuhteen olennaisten ehtojen muuttami¬nen edellyttää irtisanomisperustetta

Vastaus
 
Diverssikauppa Ep Ky ja Palonen (vastaajat) ovat käräjäoikeuden tuomion pe¬rusteluihin viitaten vaatineet, että valitus hylätään perusteettomana ja että Kurppa velvoitetaan korvaamaan vastaajien oikeudenkäyntikulut hovioikeu¬dessa korkoineen.

 
Kuultavien lausumat
Työttömyyskassa Pro ja Työttömyysvakuutusrahasto ovat antaneet hovioikeu¬den niiltä työsopimuslain 12 luvun 3 §:n 3 momentin nojalla pyytämän lausu¬man.

 
Todistelu hovioikeudessa
 
Sama todistelu kuin käräjäoikeudessa.

 
Hovioikeuden ratkaisu, Työsopimuksen voimassaolon riidattomuus
Xxxx on pääkäsittelyssä vedonnut siihen, että asianosaiset olivat sopineet käräjäoikeuden valmisteluistunnossa riidattomaksi seikaksi sen, että Xxxx oli 17.4.2010 lähtien ollut toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa yhtiöön. Kurpan mukaan käräjäoikeus on kirjannut seikan riidattomaksi valmisteluis- tunnon 8.9.2011 päivättyyn pöytäkirjaan ja tuomioon riidattomien taustatieto¬jen kohdalle. Yhtiö ja Palonen ovat pääkäsittelyssä ilmoittaneet, etteivät he pidä riidattomana kyseistä seikkaa, ja että he katsovat edelleen, että Kurppa oli tehnyt yhtiölle kutsuttaessa tuntitöitä 17.4.2010 lähtien. Hovioikeus toteaa, että Kurpan viittamassa käräjäoikeuden valmisteluistunnon pöytäkirjan listassa si¬vulla 9 riidattomista seikoista on tältä osin ollut kysymys ranskalaisesta viivas¬ta, jonka kohdalla ei ole mainintaa siitä, mitä ajankohtaa se koskee. Käräjäoi¬keuden tuomion sivulle 10 kirjatuista taustatiedoista on sen sijaan pääteltävis¬sä, että toistaiseksi voimassaolevalla työsopimuksella on kyseisessä kohdassa tarkoitettu Kurpan työsuhdetta ajalla 27.11.2009 – 22.3.2010. Edellä mainittu ja käräjäoikeuden tuomion perustelut kokonaisuudessaan huomioon ottaen ho¬vioikeus katsoo, ettei käräjäoikeus ole pitänyt riidattomana työsuhteen kestoa koskevaa seikkaa. Hovioikeus katsoo käräjäoikeuden tavoin, ettei kyseinen seikka ole tullut riidattomaksi.

Pääasia
 
Hovioikeuden pääkäsittelyssä kuullut henkilöt ovat kertoneet asian ratkaisuun vaikuttavilta osilta samalla tavoin kuin käräjäoikeuden tuomioon on kirjattu.
 
Hovioikeus on vastaanottamansa näytön perusteella tehnyt samat johtopäätök¬set kuin käräjäoikeus. Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden perustelut ja kat¬soo käräjäoikeuden tavoin, ettei asiassa ole tullut näytetyksi, että Kurpan ja yh¬tiön välille olisi syntynyt Kurpan irtisanoutumisen 22.3.2010 jälkeen toistai¬seksi voimassaoleva työsopimus. Hovioikeus katsoo Kurpan tehneen lyhyitä määräaikaisuuksia toisen työntekijän sairaslomasijaisena sekä kiireapulaisena saaden korvauksen aina kulloinkin tekemänsä tuntimäärän mukaan.
Käräjäoikeuden tuomion muuttamiseen ei näin ollen ole ilmennyt aihetta.

Oikeudenkäyntikulut
 
Xxxx häviää muutoksenhaun ja on siten oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n ja 16 §:n 1 momentin nojalla velvollinen korvaamaan Diverssikauppa Ep Ky:n ja Palosen oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa korkoineen. Kysymys ei ole sellaisesta oikeudellisesti epäselvästä asiasta, että olisi perusteita poiketa oikeudenkäymiskaaren oikeudenkäyntikulujen korvaamisen pääsäännöstä, jon¬ka soveltaminen asiassa ei johda kohtuuttomuuteen.

Tuomiolauselma
 
Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.
 
Xxxx Xxxx velvoitetaan suorittamaan Diverssikauppa Ep Ky:lle ja Elisa Paloselle yhteisesti korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 9.853,19 euroa kor¬kolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua tämän rat¬kaisun antamisesta lukien.
Xxxxn oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

 
Ratkaisu on yksimielinen.
 
Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valittamal¬la vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheises¬ta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.
 
Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituk¬sen tekemiseen päättyy 4.2.2013.

Turun hovioikeuden puolesta:
 
hovioikeudenlaamanni Allan Ahnger hovioikeudenneuvos Arto Suomi hovioikeudenneuvos Pirjo Tammio

Kommentit