ProMerit.net - arvojen puolesta

Promerit.net
Facebookissa

Wahlroos: ”EU sanelee typeryyksiä Suomelle”

AIHEISTA AJASSA
* Uutta ja wanhaa verkkokaupassa <- haku
* E-kirjat heti luettavaksi <- haku
* * *
Väite: Suuri osa jäsenyyden puolesta äänestäneistä kansanedustajista EI TIENNYT v. 1994, mitä neuvoteltu sopimus sisälsi.
Silti he äänestivät hallituksen esityksen puolesta
.

Siis, Björn Wahlroosko perussuomalaisten linjoilla. Niinkö?

”Suomen liittyessä EU:hin ykkösperiaate oli, että valtioiden riippumattomuutta ei missään tapauksessa loukata, ellei se ole aivan välttämätöntä EU:n toiminnan vuoksi. Mitään päätöksiä, joita ei ehdottomasti pidä tehdä Brysselissä, ei missään tapauksessa pidä viedä Brysseliin.”

” Mitä me saamme nyt? Me saamme rajoituksia hehkulamppujen käytölle! Ja se sattuu olemaan energiatehokkain tapa valaista talo Suomessa. Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista ja tuhansista typeryyksistä, jotka johtuvat EU:n perustuslaillisesta rakenteesta, Wahlroos manasi.”

Suomi on Wahlroosin mielestä luopunut omasta viisaista perustuslaillisista periaatteistaan ja omaksunut huonompia keskieurooppalaisia käytäntöjä. Lopputuloksena on enemmistön tyrannia.

” Meidän alkuperäisessä perustuslaissa vallan eri osien tasapainotukseen kiinnitettiin paljon huomiota. Kaikki instituutiot tähtäsivät viisaaseen päätöksentekoon ja vallan tasapainottamiseen. Vähä vähältä olemme purkaneet tämän järjestelmän.”

Pitää muistaa valehtelun valtiopäivät -1994?

Suomessa hehkutetaan sitä miten Kreikka on hoitanut EU:n liittymisen valheellisin perustein. Tässä yhteydessä unohdamme miten Suomi liittyi petoksella Euroopan Unioniin; sen vallankäytön ”YTIMEEN”, niinkuin kansalaisillle julistettiin.

Kun lähdetään tästä liikkeelle, ketä ovat ne todelliset vastuunkantajat?

Löysin sähköpostiarkistostani tiedoston, jossa olin käyttänyt hyväkseni kiikoislaisen Seppo Sivonen ja kokemäkeläisen Jorma Jaakkola EU-liittymislaista löytämää tekstiä.

Sivosen ja Jaakkolan teksti todistaa, että EU-kansanäänestys oli vaalipetos.

Sivonen ja Jaakkola olivat alla olevan viestin aikaan huolissaan petoksella tehdystä 141-artiklasta. Nyt eduskuntavaalikeskustelun tärkeimpänä aiheena pitäisi olla Suomen valtiontalouden hoito.
Euron käyttöönottoonkin liittyy salaiset pöytäkirjat ja vaalipetos. Kts. myös Jaakkolan kotisivu http://koti.mbnet.fi/jorjaa/historia.php

Saako Suomen petoksellinen parlamentarismi jatkoa huhtikuun 2011 vaalienkin jälkeen?

Kysymys liittyen EU-liittymislakiin HE 135-1994 oli lähetetty sähköpostina ensikädessä eduskunnassa 18.11.1994 EU:n liittymislain hyväksymistä äänestäneille; sekä muille asiaan osallistuneille etc…

Oletteko ollut tietoinen EU-liittymislain HE 135-1994 vp:n 18.11.1994 eduskuntakäsittelyn osalta, että artiklat 141 ja 142 kirjoitettiin EU-liittymisasiakirjaan siirtymäsäädöksinä?

Sähköpostikysely löytyy osoitteesta: http://www.promerit.net/forum.eu.tukikysely.html

Tässä Seppo Kääriäisen vastaus:

—–Alkuperäinen viesti—–
Lähettäjä: Kääriäinen Seppo [mailto:seppo.kaariainen@eduskunta.fi]
Lähetetty: 23. lokakuuta 2007 16:42
Vastaanottaja: Kalevi Kannus
Aihe: Vastaus:KYSELY
Hyvä Kalevi Kannus,
Kiitos kysymyksestäsi.

Olen ollut tietoinen, että artikloissa 141 ja 142 on ollut kysymys pysyvistä tuista.
Terveisin,
Seppo Kääriäinen

* * *

Kommenttini hänelle:
—-Alkuperäinen viesti—-
Lähettäjä: kalevi.kannus@promerit.net
Päivämäärä: 23.10.2007 18:58
Vastaanottaja: seppo.kaariainen@eduskunta.fi
Aihe: Vastaus: KYSELY

Kunnioittavat kiitokset palautteestanne.

KTS. http://www.promerit.net/forum.eu.tukikysely.html

Epäilemättä Te olette ollut erityisasemassa muihin päättäjiin nähden..
Nimittäin tosiasiat puhuvat toista.

Maatalousartiklojen oikeudellisesta luonteesta mietittäväksi retoriset
kysymykset,

1. Onko niin, että Ahon hallitus loi kansanedustajille ja kansalle
mielikuvia, että 141- ja 142-artiklat ovat pysyviä?

2. Kuinka tarkkaan Te luitte marraskuussa 1994 Valtiopäivät 1994;
Asiakirjat A4 HE 135-1994 vp, niteet I-II, erityisesti Maatalous sekä
Valtiopäivät 1994; Asiakirjat A5 HE 135-94 vp niteet III ja IV, HE:t
136-151-94 vp:t?

Väitämme, että Te ette ole lukenut kyseisiä asiakirjoja.

Teillä, eikä kenelläkään suomalaisella, ei ole mitään oikeutta syyttää EU:ta tai komissiota siitä, että Ahon hallitus ei kertonut totuutta, vaan sotki asioita mielikuvilla, joissa me näissäkin 141-neuvottelukeskusteluissa elämme.

Perustelemme edellä olevan väitteemme seuraavalla sitaatilla HE 135-94
vp:stä, s. 6: >>Yleisperustelut<<, kohta >>1. Johdanto<<:

>>Eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi 24 päivänä toukokuuta 1994 ulkoasiainministeriölle antamassaan lausunnossa, saatuaan VJ 53 §:n 2 momentissa tarkoitetun selvityksen, että aineiston laajuuden johdosta EY:n sekundäärilainsäädännön suomentaminen ja ruotsintaminen, autentifioimismenettelystä puhumattakaan, on väistämättä kesken vielä silloin, kun jäsenyysesitys annetaan. Valiokunta katsoi, että tässä poikkeuksellisuudessaan erikoisessa tilanteessa eduskunnan tiedonsaanti voidaan parhaiten turvata toimittamalla sekundäärilainsäädäntö eduskuntaan konekielisenä sopivina kokonaisuuksina sitä mukaa kuin käännöstyö edistyy. Eduskunnan tekstiarkistoon on myöhemmin sovittu toimitettavaksi sekundäärilainsäädäntö EY:n julkaiseman lainsäädäntöhakemiston mukaisesti jaoteltuna ja indeksoituna.

Sopimuspuolten allekirjoituskonferenssin yhteydessä hyväksymään päätösasiakirjaan on toisinnettu hakijamaiden ja unionin neuvoston puheenjohtajan välinen kirjeenvaihto tietojenvaihto- ja neuvottelumenettelystä, joka koskee liittymissopimuksen allekirjoituksen ja voimaantulon välisenä aikana EU:ssa tehtäviä päätöksiä. Asioiden käsittelyn kannalta merkittäviä uusia EY:n säädöksiä tullaan saattamaan eduskunnan tietoon valiokuntakäsittelyn yhteydessä.<<

Edellä oleva teksti todistaa, ettei suuri osa jäsenyyden puolesta äänestäneistä kansanedustajista tiennyt, mitä neuvoteltu sopimus sisälsi.
Silti he äänestivät hallituksen esityksen puolesta.

Ne kansanedustajat, jotka tiesivät sopimuksen asiasisällön, pakenivat vaalipetoksellisella tavalla kansan selän taakse.

Miten ihmeessä kansa olisi voinut tietää sopimuksen sisällöstä, koska kansanedustajatkaan eivät sitä tienneet?

Laatinut:
Seppo Sivonen, Kiikoinen
Jorma Jaakkola, Kokemäki

Selvityksen tekijä:

Kalevi Kannus
0400 666 123

* * *
Kansanedustajat, jotka kannattivat liittymislain HE135-94 vp hyväksymistä:

Ahvenanmaa

Jansson Gunnar RKP Mariehamn,

Helsinki
Alho Arja SDP Helsinki, Antvuori Pirjo-Riitta Kok. Helsinki, Biaudet Eva RKP Helsinki, Donner Jörn RKP Helsinki, Haavisto Pekka Vihr. Helsinki, Halonen Tarja SDP Helsinki, Hautala Heidi Vihr. Helsinki, Iivari Ulpu SDP Helsinki, Laurila Ritva Kok. Helsinki, Lipponen Paavo SDP Helsinki, Luuk­kainen Hannele Vihr. Helsinki, Moilanen Eeva-Liisa SKL Helsinki, Ojala Outi Vas. Helsinki, Piha Kirsi Kok. Helsinki, Rauramo Anssi Kok. Espoo, Rehn Olli Kesk. Helsinki, Salolainen Pertti Kok. Helsinki, Tuomioja Erkki SDP Helsinki, Zyskowicz Ben Kok. Helsinki,

Hämeen eteläinen
Helle Esko Vas. Janakkala, Koskinen Johannes SDP Hämeenlinna, Lindqvist Maija-Liisa Kesk. Lahti, Luttinen Matti SDP Lahti, Pietikäinen Sirpa Kok. Hämeenlinna, Pura Martti Kesk. Tammela, Räty Pekka Vihr. Lahti, Saario Väinö Kok. Lahti, Savolainen Lea SDP Hämeenlinna, Skinnari Jouko SDP Lahti, Toivonen Kyösti Kok. Hollola, Viinanen Iiro Kok. Riihimäki,

Hämeen pohjoinen
Gustafsson Jukka SDP Tampere, Hassi Satu Vihr. Tampere, Lahti-Nuuttila Pentti SDP Kangasala, Lindroos Reijo SDP Mänttä, Ojala Arja SDP Tampere, Ollila Heikki A. Kok. Kangasala, Rimmi Eila Vas. Tampere, Sasi Kimmo Kok. Tampere, Stenius-Kaukonen Marjatta Vas Tampere, Taina Anneli Kok. Tampere, Takala Irmeli Kok. Tampere,

Keski-Suomi
Hacklin Iiris SDP Jämsä, Lahtinen Matti Kok. Jyväskylän mlk, Laitinen Reijo SDP Jyväskylä, Leppänen Pekka Vas. Suolahti, Pekkarinen Mauri Kesk. Jyväskylä, Viljamaa Marja-Leena SDP Jyväskylä

Kuopio
Huuhtanen Jorma Kesk. Nilsiä, Kääriäinen Seppo Kesk. Helsinki, Rajamäki Kari SDP Varkaus, Rossi Markku Kesk. Suonenjoki, Ryynänen Mirja Kesk. Maaninka, Saastamoinen Riitta Kok. Kuopio, Tykkyläinen Marja-Liisa SDP Kuopio

Kymi
Hurskainen Sinikka SDP Imatra, Häkämies Kari Kok. Kotka, Kasurinen Anna-Liisa SDP Kotka, Kekkonen Antero SDP Kotka, Laukkanen Markku Kesk. Valkeala, Liikkanen Raimo Kesk. Luumäki, Louvo Anna-Kaarina Kok. Kouvola, PesäIä Mikko Kesk. Iitti, Pykäläinen Tuija Maaret Vihr. Lappeen­ranta, Ranta Jussi SDP Lappeenranta, Vähänäkki Matti SDP Vehkalahti

Lappi
Apukka Asko Vas. Sodankylä, Aula Maria Kaisa Kesk. Tervola, Korteniemi Ossi Kesk. Pello, Korva Timo E. Kesk. Kemijärvi, Näsi Lasse Kesk. Sodankylä, Pelttari Seppo Kesk. Tornio, Rask Maija SDP Kemi

Mikkeli
Backman Jouni SDP Savonlinna, Ihamäki Timo Kok. Heinola, Kauppinen Riitta Kok. Pieksämäki, Komi Armas Kesk. Joroinen, Lahikainen Erja SDP Heinola, Muttilainen Kyllikki SDP Mikkelin mlk, Rusanen Pirjo Kok. Mikke­li

Oulu
von Bell Aarno SDP Kajaani, Isohookana-Asunmaa Tytti Kesk. Haukipudas, Jaakonsaari Liisa SDP Oulu, Jouppila Riitta Kok. Oulu, Kemppainen Hannu Kesk. Kajaani, Korhonen Martti Vas. Oulu, Mattila Kalevi Kesk. Ylivieska, Renko Tellervo Kesk. Oulu, Saapunki Pauli Kesk. Kuusamo, Savela Oiva Kok. Oulu, Ukkola Tuulikki LKP Oulu, Vähäkangas Juhani Vas. Raahe

Pohjois-Karjala
Jokiniemi Esko Kesk. Liperi, Kuittinen Tuula Kesk. Juuka, Myller Riitta SDP Joensuu, Turunen Eeva Kok. Joensuu, Törnqvist Kerttu SDP Lieksa, Väistö Matti Kesk. Kiihtelysvaara

Uusimaa
Andersson Claes Vas. Espoo, Anttila Ulla Vihr. Vantaa, Dromberg Kaarina Kok. Vantaa, Hämäläinen Tuulikki SDP Hyvinkää, Jurva Marita SMP Espoo, Kalliomäki Antti SDP Vantaa, Karhunen Minna Kok. Hyvinkää, Kautto Tarja SDP Vantaa, Kivelä Pekka Kok. Kauniainen, Lax Henrik RKP Helsinki, Lehti­nen Leila Kok. Espoo, Linnainmaa Tuula Kok. Espoo, Louekoski Matti SDP Espoo, Luhtanen Leena SDP Espoo, Markkula Hanna Kok. Vantaa, Metsämä­ki Lauri SDP Tammisaari, Nikula Paavo Vihr. Espoo, Paakkinen Saara-Maria SDP Tuusula, Paloheimo Eero Vihr. Tuusula, Pietikäinen Margareta RKP Espoo, Rehn Elisabeth RKP Kirkkonummi, Tiuri Martti Kok. Espoo, Vanha­nen Matti Kesk. Nurmijärvi, Varpasuo Päivi Kok. Vihti, Westerlund Henrik RKP Pernaja


Vaasa

Aho Esko Kesk. Kannus, Ala-Harja Kirsti Kok. Seinäjoki, Björkenheim Rose­Marie Kesk. Isokyrö, Jäätteenmäki Anneli Kesk. Lapua, Mäki-Hakola Pentti Kok. Nurmo, Nordman Håkan RKP Vaasa, Norrback Ole RKP Vaasa, Nyby Mats SDP Pietarsaari, Renlund Boris RKP Pietarsaaren mlk, Urpilainen Kari SDP Kokkola, Vehkaoja Marjatta SDP Vaasa, Wahlström Jarmo Vas. Vaasa.

Turun eteläinen

Enestam Jan-Erik RKP Västanfjärd, Kaarilahti Marjut Kok. Turku, Kanerva Ilkka Kok. Turku, Kuuskoski Eeva Kesk. Turku, Laivoranta Jarmo Kesk. Masku, Niinistö Sauli Kok. Salo, Paasio Pertti SDP Turku, Perho-Santala Maija Kok. Turku, Puisto Virpa SDP Turku, Roos Jukka SDP Perniö, Rönn­holm Mikko SDP Naantali

Turun pohjoinen

Aho Raila Vas. Pori, Laaksonen Timo Vas. Pori, Lamminen Kalevi Kok. Pori, Roos Timo SDP Vammala, Vuoristo Raimo SDP Pori.

Yhteensä 152

Puhemiehenä äänestyksen ulkopuolelle jäi myönteisesti suhtautunut Riitta Uosukainen

Jaa/kirjanmerkki...

36 Responses to “Wahlroos: ”EU sanelee typeryyksiä Suomelle””


 • Palautteet kysymykseen, Oletteko ollut tietoinen EU-liittymislain HE 135-1994 vp:n 18.11.1994 eduskuntakäsittelyn osalta, että artiklat 141 ja 142 kirjoitettiin EU-liittymisasiakirjaan siirtymäsäädöksinä?

  Näin toimi käytännössä edustuksellinen demokratia vuonna 2007:

  —–Alkuperäinen viesti—–
  Lähettäjä: JÄÄTTEENMÄKI Anneli [mailto:anneli.jaatteenmaki@europarl.europa.eu]
  Lähetetty: 22. lokakuuta 2007 23:24
  Vastaanottaja: Kalevi Kannus
  Vastaus:
  Äänestyskartta on kaikkien nähtävillä. Julkinen asiakirja.
  terveisin anneli jäätteenmäki

  Kommentointini vastausviestissä:

  —-Alkuperäinen viesti—-
  Lähettäjä: kalevi.kannus@promerit.net
  Päivämäärä: 23.10.2007 1:37
  Vastaanottaja: Anneli Jäätteenmäki [mailto:anneli.jaatteenmaki@europarl.europa.eu]

  Kunnioittavat kiitokset palautteestanne.
  Kysyinkö Teiltä eduskunnan äänestyskartasta jotakin?

  —–Alkuperäinen viesti—–
  Lähettäjä: SEPPANEN Esko [mailto:esko.seppanen@europarl.europa.eu]
  Lähetetty: 23. lokakuuta 2007 8:48
  Vastaanottaja: Kalevi Kannus
  Vastaus kyselyyn
  Minun tulkintani mukaan 142-artikla on pysyvä tuki ja vain 141 on siirtymäkauden tuki. Asia selveni minulle vuonna 2004, kun edellisen kerran jatkettiin 141-järjestelyä. Siihen asti olin uskonut Heikki Haaviston tulkintaa, jolla Etelä-Suomen maanviljelijät saatiin äänestämään EY:n puolesta.
  Terv.
  Esko Seppänen

  —–Alkuperäinen viesti—–
  Lähettäjä: Söderman Jacob [mailto:jacob.soderman@eduskunta.fi]
  Lähetetty: 23. lokakuuta 2007 8:39
  Vastaanottaja: Kalevi Kannus
  Vastaus kyselyyn
  En ollut tuolloin eduskunnan jäsen.
  ystävällisin terveisin
  Jacob Söderman

  Kommentointini vastausviestissä:

  —-Alkuperäinen viesti—-
  Lähettäjä: kalevi.kannus@promerit.net
  Päivämäärä: 23.10.2007 12:10
  Vastaanottaja: jacob.soderman@eduskunta.fi
  Kysyinkö minä Teiltä kansanedustajuudestnne vuodelta 1994? Tehän olitte tuolloin eduskunnan oikeusasiamies. Eikö vain?
  KKs

  Kyselyn tuloksesta oli pakko tehdä vertailu.

  EU-Suomessa ainakin lehmät fiksuja

  Kyselyviestejä on lähetetty asiaan osallisille, myös nykyisille kansanedustajille..etc. kaikkiaan lähes tuhat viestiä.

  Vertauksena on syytä huomioida, että mm. Jokioisten maatalouden tutkimuskeskuksessa tehdään lehmille kyselytutkimuksia; kokeessa voidaan esittää kolmesta neljään vaihtoehtoa. Useimmat lehmistä osaavat vastata jopa oikein – toki eivät kaikki.

  Viikin koetilan lehmät osaavat itse valita lypsyaikansa. Näyttää siltä että tämän kyselyn enemmistö vastaanottajista ovat vaikeassa (yhdessä) kysymyksessä pitäytyneet omaan harkintaansa …?

 • Keskusteluketjua facebookista:

  Jarmo Kangas .. Kuinkahan moni jaksoi edes lukea sen Maastrichtin sopimuksen tekstin kunnolla läpi (kymmeniä tuhansia sivuja). Ja puoluekurihan siellä eduskunnassakin on ollut käytössä mikä sopii tähän suomalaiseen mentaliteettiin hyvin.

  Kalevi Kannus ‎.. Tiedossa on, että mm. presidentti (nyk. rauhannobelisti) Martti Ahtisaari allekirjoitti sopimuksen presidentinvirkansa ensitöinä siihen kummemmin perehtymättä…
  .. Suomessa kansanvalta järkkyi.

  Jani Tiainen .. Kuinkahan moni Suomessa nyt 2011 tietää mitä tuli allekirjoitettua silloin kuin liityttiin ja erityisesti kun Lissabonin sopimus taannoin hyväksyttiin ilman kansanäänestystä?

  Klaus Hemanus Voisi myös käyttää nimeä tietämättömyyden valtiopäivät. Valitettavan usein lait valmistelee hyvin pieni ryhmä ja muut luottavaisina painavat kyllä nappia.

  Kalevi Kannus ‎.. Lähetin lokakuussa 2007 kyselyn .. lähes tuhat sähköpostia: kansanedustajille, ministereille, tuomarikunnalle, syyttäjille, poliisipäälliköille etc…
  .. Tästä linkistä löytyy tulos: http://promerit.net/2011/03/valehtelun-valtiopaivat/#…comment-664
  .. Viikin lehmätkin ovat tutkitusti fiksumpia kuin edustajamme ”kansanvallassa” ja virkakunnassa.Näytä lisää

  Samuel Vuorela .. Minua pelottaa todellisen vallan siirtyminen enemmän ja enemmän virkamiehille. He valmistelevat lakitekstit ja edustajat hyväksyvät ne lähes poikkeuksetta sellaisenaan. Eivät joko ehdi lukea tai eivät täysin ymmärrä lukemaansa ja lakiehdotu…ksen todellisia vaikutuksia. Klaus Hemanus yllä jo tämän totesikin.
  Tässä olisikin mielestäni oivallinen crowd sourcingin paikka. Puhun nyt siis ”tavallisista kansalaisista” enkä lobbausryhmistä. Edustajalle toimitettaisiin yhteenvetona aanelonen, jossa lyhyesti listattu eroteltuna välittömät ja välilliset hyödyt + haitat lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Lisäselvitykset sitten lähteineen liitteenä. Näin toimien olisi nopeasti selvinnyt esim. E10 käyttöönoton seuraamukset (hyötysuhde pienempi, bensaa poltetaan enemmän, ympäristövaikutus plus miinus nolla) tai energiaveron korotuksen vaikutus perusturvan varassa eläville (sähkölämmitteisessä asunnossa elävän työmarkkinatuesta puolet menee sähkölaskun maksamiseen).

  Kalevi Kannus ‎.. Kumpa moni muukin, kansalaisten enemmistössä ymmätäisi asiat ehdokasvalintaa tehdessään, Vuorelan tavalla.

  Jarmo Kangas .. tällainenkin asia kuin että kuinka moni kansanedustaja/virkamies tekee työnsä ainoastaan saadakseen nauttia runsasta palkkaa ja muita etuja ja samalla (huomaamattaan) rupeaa a…jamaan oman yhteiskuntaluokkansa (nk. eliitin) etuja ja köyhä kansa unohtuu. Ajattelin jopa, että kansanedustaja voisi toimia oman työnsä ohessa ilman palkkaa ja muita etuisuuksia niin se vaikuttaisi edustajan omaan ajatus- ja arvomaailmaan varmasti.

  Toinen valitettava asia mikä tuli mieleen oli, että maailma on käynyt ehkä jo liiankin monimutkaiseksi hallita, kun sitä on vuosikymmenet rakennettu ja paisuteltu milloin minkäkin ideologian pohjalta.Näytä lisää
  46 minuuttia sitten · TykkääEn tykkääkäänSamuel Vuorela ‎@Jarmo Kangas: En tiedä kansanedustajien nykyistä palkkatilannetta, mutta vuoden 2007 vaaleissa läpi meneminen tiesi esim. lääkärille tulotason laskemista. Kansanedustajana toimiminen on kokopäivätyötä, joten en oikein ymmärrä miten sen pystyisi hoitamaan toisen kokopäivätyön ohella, varsinkin kun näiden työpaikkojen välimatka voi olla huomattavan suuri. Lisäksi tulee kysymys palkanmaksusta: miten yksityiselle työnantajalle perustellaan se, että maksaa pitää vaikka työntekijä on Helsingissä kansaa edustamassa.

  Olen kuitenkin kanssasi samaa mieltä siitä, että edustajamme ovat laitostuneet ja autuaan pihalla siitä, miten suuri osa kansasta elää. Kenties samaan tapaan kuin opiskelijoita lähetetään työpaikoille tutustumaan työn tekoon, edustajat pitäisi velvottaa toimimaan tietty aikajakso ”harjoittelijana” jossakin yleishyödyllisessä järjestössä, kenttätyössä, ja kohdata kasvotusten asunnottomia, työttömiä, pitkäaikaissairaita, eläkeläisiä…

  Minun on ainakin vaikea ajatella ilmastonmuutoksen tapaisia ”suuria asioita” (vaikka tärkeitä ovatkin), kun tunnen ihmisiä joilla ihan oikeasti

  Jarmo Kangas .. Joo priorisointi olisi nyt paikallaan kumpi on tärkeämpää globaalin maailmantalouden hoito vai ’oman’ kansan hyvinvointi, joilta he ovat kuitenkin ensisijaisesti valtuutuksensa työhönsä saaneet. Jos kansanedustaja ei enää edustakaan tai aja… kansan etua pitäisikö koko virkanimike (kansanedustaja) muuttaa ja lopettaa myös heidän vaaleilla valitsemisensa eduskuntaan. Olkoot sitten vaikka rahavallan edustajia heh. :) ja suuryritykset maksakoot heidän palkkansa eikä veronmaksajat, joita on taas muistettu esim. roimalla ajoneuvoveron korotuksella

  Samuel Vuorela .. Pääsykokeet ehdokkaiksi aikoville. Perustiedot lainsäädännöstä, valtiontaloudesta jne. oltava hanskassa. Ei yritykseenkään pääse toimitusjohtajaksi tai talouspäälliköksi pelkästään sillä, että on ”tee…veestä tuttu” tai urheillut mitalin arvoisesti ja tuhat kaveria on sitä mieltä, että pesti kuuluu sulle.

  Myötähäpeä oli melkoinen Uutisvuotoa katsellessa, kun ministerit Sinnemäki ja Wallin eivät osanneet vastata kysymykseen ”kuusinumeroisen luvun” minimi- ja maksimimäärästä. Pelottavaa se, ettei media katsonut tätä noteeraamisen arvoiseksi.

  Täältä voi ihmetellä, jos jäi Uutisvuoto katsomatta:
  http://www.youtube.com/watch?v=ZnPBTQ0IVx4

 • Muutama päivä sitten jossain TV:n (olisiko ollut MTV3 Aamutv?) haastattelussa sanoi Paavo Väyrynen ihan avoimesti ettei EU liittyminen tapahtunut Perustuslakien edellyttämällä tavalla. Hätkähdin oikein että noinkin arvovaltainen konkaripoliitikkokin sen nyt myöntää.

 • GranpaIgorille. Petollisesta toiminnasta EU:n liittymisessä on kiistattomat näytöt (dokumentit) olemassa, toistaiseksi visusti tallessa.

  Miksi Suomelle osoitettiin raskain talouskomissaarin (Olli Rehnin) virka? Suomessa politiikan- ja EU-virkaunnan eliitit kykenevät ”hoitamaan” härskisti päätöksiä – kansakunnan kummemmin reagoimatta.

 • KK: Kyllä minä sen tiesin. Olen jo vuosia sitten lukenut Jorma Jaakkolan perusteelliset kirjoitukset asiasta. Siitä ei siis ollut kysymys.

  Vaan siitä että niinkin nimekäs poliitikko kuin Paavo Väyrynen sen suoraan sanoo. Onko joku muukin nimekäs poliitikko myöntänyt tosiseikat julkisesti?


 • 11 artikla: Toimivaltaluokat

  1. Kun tässä perustuslaissa annetaan unionille yksinomainen toimivalta tietyllä alalla, ainoastaan unioni voi antaa lainsäädäntöä ja oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä, kun taas jäsenvaltiot voivat tehdä näin ainoastaan unionin valtuuttamina tai unionin antamien säädösten täytäntöön panemiseksi….

  EU:n perustuslaista:
  http://www.kaapeli.fi/~euvkr/6-04kieksi.html

 • GranpaIgorille: “Nimekkäistä” poliitikoista kansanedustaja, europarlamentaarikko Esko Seppänen on todennut vaalipetoksen EU:n liittymisvaiheessa.

  Mutta kuten Paavo Väyrysen, Timo Soinin ja Esko Seppäsen “gloria” on varsin himmeä kotimaisen median sumuttamana; heidän rehellisyytensä on kääntynyt itseään vastaan.

  Politiikan eliitin syyttömyysolettama on sen perään niin että Euroopan Unionin liittymisneuvotteluihin ja allekirjoituksiin osallistuneet virkavallan ja politiikan edustajat ovat salaamisistaan, peittelyistään ja valheistaan, syytteiltä erityisesti SUOJATTU, jopa siinä mitassa kun Esko Aho on saanut valehtelusuojan STT:n doping-oikeudenkäynnissä, ja koska toimijoiden letka alkaa presidentti Mauno Koivistosta virkaportaita alas valtiosihteeriin asti, joka kuljetti asiakirjan sinetöidyssä salkussaan Brysseliin.

  EU-jäsenyyssopimuksen Korfulla 24.6.1994 allekirjoittivat ulkoministeri Heikki Haavisto, pääministeri Esko Aho, ulkomaankauppaministeri Pertti Salolainen ja valtiosihteeri Veli Sundbäc. Myös tasavallan presidentti Martti Ahtisaari oli mukana kokouksessa. Paavo Väyrynen vastusti tai ainakin vaati asian lykkäämistä.

  Eduskunta hyväksyi jäsenyyssopimuksen 18.11.1994 äänin 152-45 liittymiisestä EU:n jäseneksi 1.1.1995 alkaen. Presidentti Martti Ahtisaari vahvisti 8.12.1994 allekirjoituksellaan jäsenyyssopimukset.

  Lupaukset vakaudesta jne. ovat osoittautuneet katteettomiksi. Voidaanko edelleen väittää, että Väyrynen olisi ollut väärässä?

  Petri Neittaanmäen tiedotteesta 17.5.2000:
  “Paavo Väyrynen otti omassa (puoluekokouspuheessaan) selkeästi kantaa paitsi siihen, ettei keskustan tule viedä neuvoteltua jäsenyyssopimusta kansanäänestykseen, myös siihen, ettei Suomen tule liittyä Euroopan unionin jäseneksi. Väyrysen mielestä tarjolla oli parempi vaihtoehto: ETA-sopimus ja pohjoismainen yhteistyö, Suomen jääminen ulkopuolelle johtaisi samaan ratkaisuun myös Norjassa ja Ruotsissa.
  Väyrynen perusteli kantaansa lähinnä sillä, että jäsenyyden ehdot ovat ennen muuta elintarviketalouden osalta Suomelle epäedulliset. Väyrynen myös sanoi, että jäsenyysratkaisussa maatalouden riskit olisivat vielä suuremmat kuin unionin ulkopuolella.
  Väyrynen oli kuitenkin valmis harkitsemaan jäsenyyttä myöhemmin, jos ehdot olisivat paremmat. Hänen mukaansa hylkäävä päätös ei olisi lopullinen – jäseneksi pääsemme myöhemminkin, jos niin haluamme.
  Väyrynen piti loppuun saakka kiinni myös toisesta alkuperäisestä reunaehdostaan eli siitä, että Suomi liittyisi unioniin vain siinä tapauksessa, että myös Ruotsi liittyy. Kun Ahon hallitus yritti viedä Suomen liittymissopimuksen tiukassa aikataulussa läpi eduskunnassa jo ennen Ruotsin kansanäänestystä, Väyrynen käynnisti yhdessä eräiden muiden kansanedustajien kanssa ns. jarrutuskeskustelun, jonka vuoksi päätös siirtyi yli Ruotsin kansanäänestyksen. Ruotsissa valtaosa äänestäjistä piti kuitenkin Suomen jäsenyyttä jo itsestäänselvyytenä. Tällä saattoi olla jopa ratkaiseva vaikutus siihen, että ruotsalaisten niukka enemmistö kansanäänestyksessä hyväksyi oman maansa jäsenyyden.”

 • GranpaIgorille: Tiedustelit aiemmin nimekkäiden poliitikkojen julkisia lausuntoja eurooppapolitiikan salaamisista ja harhaanjohtajista.

  Viimeisin esille tullut on Eero Lehti syyttää Keskisuomalaisessa pääministeri Jyrki Kataista (kok.) ja valtiovarainministeri Jutta Urpilaista (sd.) kansan harhaanjohtamisesta.
  http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/eero-lehti-vakuusasiassa-harhautus/691990

  mm.
  – Eduskunnan talousvaliokuntaan kuuluvan Lehden mielestä Katainen ja Urpilainen ovat antaneet harhaanjohtavia tietoja Suomen takausosuudelleen saamista vakuuksista Kreikan apupaketissa. Paketista sovittiin EU-huippukokouksessa heinäkuussa.

  – Vakuudet olivat Suomen ehdoton vaatimus, mutta niistä saatiin kokouksessa vain pöytäkirjamerkintä, että asiassa menetellään tarkoituksenmukaisella tavalla. Politiikassa joudutaan tekemään kompromisseja, mutta jos tämä oli ehdoton vaatimus ja sanotaan, että se täyttyy, niin se ei ole totta, hän sanoo Keskisuomalaisessa.

  Lehden mukaan suuri valiokunta ei voinut myöntää, että Suomi ei saanut vakuuksia, koska silloin hallitus olisi menettänyt valiokunnan luottamuksen.

  Siis 1990 luvulta alkanut salaamisen ja valehtelun kulttuuri on pysyvä jatkumo.

  • No olen itsekin ymmärtänyt Kataisen ja Urpilaisen vakuuttelut vain ’muunnetuiksi totuuksiksi’ (=valehteluksi, mutta eduskunnassa hyväksytyllä ilmaisutavalla!) että EU:sta on luvattu vakuudet Suomelle. Sehän on todella pelkkä pöytäkirjamerkintä, että ”yritetään jos onnistuu”. Hyvä huomata että Kataisen oman puolueen Lehtikin ottaa asian julkisesti.

   Kyllä minä poliittisen kulttuurin valehtelun olen aina tiennyt. Kun kyselin ketkä muut merkittävät poliitikot olivat Väyrysen ohella julkisesti todenneet EU:hun liittymisen perustuslain vastaiseksi koski kysymykseni vain tuota liittymistä EU:hun. Kyllä minä muun valehtelun tiedänkin. En minä sentään ihan sinisilmäinen ole :)

 • En GranpaIgor aseta ”silmiesi väriä” ymmärryksen mittarina kysenalaiseksi, muttä mainitulla silmien värimääritelmällä varustettuja kansalaisia on valitettavasti enemmän kuin kohtuuden mukaan oikein olisi sallittavissa. On uskottu ja edelleen luotetaan ”sinisilmäisesti” etenkin hallituksen ministerien antamaan informaatioon.

  Pahimmanlaatuista värimäärittelyn omgelmaa on koettu ja edelleen koetaan eduskunnassa kansanedustajien kaskuudessa.

 • OK. Tulihan tuo samalla selväksi monelle muulle enemmänkin luottavaiselle.

  Minä ennakoin jotain tuollaista tulevaa teatteriesitystä, yleisönä äänestäjät, niistä vakuuksista jo hallitusneuvotteluiden yhteydessä. Mutta demareillakin oli niin hirveä hallituskiima.

  Olen samaa mieltä että henkisesti sinisilmäisiä on aivan liikaa. Tosin perussuomalaisten jytky vaalivoitto antoi ymmärtää, että monelta oli pudonnut sinertävä verho silmien edestä.

 • Kiitos Kalevi Kannukselle asian ottamisesta uudelleen esille.

  Luetun ymmärtämistesti löytyy liitteestä 2 tämän kotisivuni tekstin loppupuolelta:
  http://koti.mbnet.fi/jorjaa/historia.php

  Korfun sopimuksen eli Suomen liittymisasiakirjan sisällysluettelosta käy selkeästi ilmi, mitkä maatalousartiklat ovat siirtymäkauden tukia ja mitkä eivät?

  Tätä sopimusta oli Suomen EY-neuvottelujen pääneuvottelija Pertti Salolainen toteuttamassa, eikä kerro vieläkään totuutta!

  Pertti Salolainen oli eilen aamupäivällä ja tänä aamuna Studio 55:ssä.

  ”– Olen hämmästellyt viime aikoina, kuinka historiattomia monet nuoret poliitikot ovat. He eivät ole perehtyneet niihin vaikeisiin aikoihin, jotka silloin olivat. Tosiasiahan on se, että ennen EU-jäsenyyttä Suomi oli melkoinen tuppukylä, kansanedustaja Pertti Salolainen totesi.

  http://www.studio55.fi/mennaanmatkalle/artikkeli.shtml/1543672/kansanedustaja-lahetyksessa-taman-takia-suomen-piti-liittya-euroopan-unioniin

  Ei ole ihme, että Suomen lähihistoria on histariatonta, kun totuutta ei ole kerrottu ja keskeisiä asioita yhä salataan.

  • Jouni Halonen

   Satuinpa näkemään samaisen ohjelman ja karvat nousivat pystyyn. Kokoomuksen luotettavuus on mennyttä, kuten on myös muiden vanhojen RKP:n apupuolueiden. Pahinta on se,että vieläkään ei myönnetä konnuuksia ja valheita. Homma jatkuu samanlaisena ja ihmisiä kustaan silmiin vähääkään arkailematta.

 • Muistan vielä, kuinka ennen EU-kansanäänestystä Suomen silloinen hallitus päätti lähettää tuhottavaksi jo painetut broshyyrit, eli kansalaisille tarjotun ”informaation”, koska se osoittautui ”liian” EU-vastaiseksi materiaaliksi.

  Nyt tuntuu siltä, että laitettiinko TOTUUS jätekoriin ennen kansalle jakamista ? Jokatapauksessa on historiallinen fakta, että miljoonien ( markkojen ) arvoiset painotuoteet laitettiin ”kierrätykseen” ennenaikojaan.

  Peräänkuulutan tässä historiaa senverran, että onko kenelläkään tässä valtakunnassa jäljellä yhtään tuollaista painotuotetta, tai edes painajalla koevedosta ? Olisin nimittäin valmis jopa muutaman satasen maksamaan saadessani tutustua pitikö tuo tuhottu asiakirja paremmin paikkansa, kuin se ”lopullinen” kansalle kelpuutettu painos verratessa ”luvattua” toteutuneeseen nykytilanteeseen ? Muistaakseni kuulin juttua, että ”alkuperäinen” olisi sisältänyt tiedon siitä, että Suomi on SIIRTYMÄKAUDEN jälkeen NETTOMAKSAJA ! Jos niin on on EU-”kansanäänestyksellä” toteutettu vaalipetos ! Äänestyttäjät siis tiesivät etukäteen salaavansa asioita asioista ”äänestäviltä” ja siten MANIPULOIVAT vaalitulosta sen tarvittavan muutaman prosentin verran ? Näiden mahdollisten historiallisten faktojen osalta se mielenkiintoisin kysymys kuuluukin: KUKA OLI SE HENKILÖ, JOKA MÄÄRÄSI JO PAINETUT KANSALLE SUUNNATUT TIEDONANNOT TUHOTTAVIKSI ? Kuka siis päätti mitä saa kertoa MAKSAJILLE ja mitä ei. Eikö valtion arkistoista pitäisi löytyä nimikirjoitus, joka oikeutti keräämään takaisin painotuotteet ja tuhoamaan ne … joku nimittäin allekirjoitti maksusitoumuksen niiden painamisen maksun lähettämisestäkin ?

  Suomen lähihistoriasta on vastaavanlaisilla, mutta pienemmillä tarkoituksellisilla ”tiedonantokatkoskilla” tuhottu historiankirjoihin kuuluvaa aineistoa ja muutettu historiankirjoitusta tietääkseni VIRKAVASTUULLA valtavia määriä Koiviston Konklaavista lähtien !

  Minullakin on yksityshenkilönä halussani aineistoa, joka olisi oikeaan aikaan eli AJALLAAN julkitullessaan muuttanut Suomen historiaa yhden presidentin osalta ? Meillä on Suomessa kokonaisia organisaatioita, joiden todellinen tehtävä on pitää Suomen ”historiankirjoitus” valtaeliitille ”sopivana” ?

  Esim. Eduksunta ei kiinnitä mitään huomiota koskaan Eduksunnan ”oikeusasiamiehen” ja ”oikeuskanslerin” salaamiin ja käsittelemättä jätetyihin ”päätöksiin” !

  Esimerkiksi on kummaallista, että ”oikeusasiamiehen” päätöksen 876/2/05 julkistamisen viipymistä 20.12. 2007 asti ei presidentin- ja ministerinvastuuasian osalta ei ”huomannut” yksikään kasnanedustaja, kun Eduskunta ”käsitteli” sitä koskevan ”kertomuksen” Eduskunnan istunnossa ? Ajateltiinko, että minäkin voin joskus virkatehtäviäni ”hoitaessani” tarvita vastaavaa suojelua eduskunnan oikeusasiamieheltä tai oikeuskanslerilta; joka estää jääviyskysymysten ja virkarikosten rikostutkinnan ?

  Nyt ”suojeluorganisaatio” on viety sille tasolle, että PERUSTUSLAKKIIN on lobattu SYYTESUOJA sen 118 §:ään kaikkein korkeimmille virkamiehille ja nyt ”laillisuusvalvojat” voivat jo VUOSIA vanhan käytännön mukaan ”seuloa” pois käsittelystä HALUAMANSA TAI VIRKAMIESTEN haluamat jutut ihan ”lakiin” pohjautuen !

  On Suomessa kummallista ”lainsäädäntötyötä”; se, kun virkamiehet ensin luovat LAKIIN PERUSTUMATTOMAN KÄYTÄNNÖN; ja sen jälkeen eduskunta tekee siittä ”lain! Juuri näin kävi mm. Eduskunnan ”oikeusasiamiestä” koskevien ”lakien” suhteen … 10 vuotta ”seulottiin” tapauksia pois käsittelystä ja viivytettiin niiden julkistamista vastoin lakia; ja hups ”käytäntö” muuttettiin LAIKSI 2 Eduskunnan voimin !

  Kuten ensin Vanhanen melkein joutui valtakunnanoikeuteen; ja hups Perustuslain 118 §:n mukaan Valtakunnanoikeus melkein voidaan lakkauttaa, koska edes syyteoikeutta ei kaikissa tapauksissa enää ole !

  Hovi”oikeudet” ja KKO kuuluvat myös samaan järjestelmään, sillä molempiin niihin on jo luotu suurimman osan jutuista salaava SEULONTAJÄRJESTELMÄ; jonka luonnin yhteydessä törmäsin seuraavnalaiseen tekstiin: koska Vaasan Hovioikeus on tulkinnut lakia toisin, kuin muut hovioikeudet …. lakia tulee muuttaa ! Ja toden totta lakia muutettiin … ei siis ohjeistettu yhtä hovioikeutta toimimaan valtakunnantasolla muiden tavoin tasapuolisesti, vaan muutettiin muiden ”toimintatapoja” ”lailla” ! Siis onko Vaasan Hovioikeus yläpuolella KKO:n ja Korkeimman ”oikeuden” Suomessa ?

  Olen vuosien saatossa tallentanut jopa tuhansia sivuja vastaavaa ”lainsäädäntötyötä”; joka kertoo, että Suomessa ”lainsäädäntötyön” osalta ei voida enää puhua demokraattisesta prosessista vaan oligarkiasta; eli harvainvallasta ! Samanlaisesta järjestelmästä jota laajamittaisesesti ensimmäisen kerran käytettiin Koiviston Konklaavin yhteydessä !

  Järjestelmä ei siis enää palvele kansaa; vaan KANSA JÄRJESTELMÄÄ !

  • Jouni Halonen

   Julki vain kaikki salailu, ei tästä kansan muilutuksesta muuten loppua tule. Toivon oikein sellaista tilannetta, jossa linnut alkavat itsensä pelastaakseen laulaa.

  • Arttu Suomalainen

   EU jäsenyydetsä ei koskaan järjestetty kansan äänestystä vain ja ainoastaan suuntaa antava kysely jossa kansa vastusti noin 80%n vahvuudella EU:n jäsenyyttä, kun sinipunahallitus sai teitää tämän eli kokoomus demarit niin sen jälkeen kansanäänestystä EU asiasta ei järjestetty. Suomella on alun pitäen ollut vaatimus Karjalan heimolle kuuluvan alueen palauttamisesta eli Karjalasta kulttuureineen ja luonnon varoineen ja silloinen hallitus tiesi tämän, mutta EU vaati ettei Suomella saa olla aluevaatimuksia. Koivisto hyväksyi tämän hallituksen kanssa, mutta tällaiseen ei heillä ollut laillista oikeutta ollenkaan vaan he olisivat tarvinneet lain mukaa laillisen äänestyksen jota ei siis järjestty. Suomi ei siis ole laillisesti EU:n jäsen Suomi on vain kommunistien pakolla EU:n jäsen ja nyt me lähdemme EU:sta pois. Ilmoittakaa kaikista päättäjistä poliisille ja eduskunnaoikeusasiamiehelle jotka eivät suostu irroittamaan suomea EU.sta. Kansan verovarat joutuva yksityistettyjen valtioyhtiöiden kautta komministislle sijoittaja pankkireille ja heidän kartoneidensa yllä pitoon ja kansa köyhtyy ja kärsii. Tähän on keksitty oikein keino eli kuntien pakkoliitokset ja varuskuntien lakkauttamiset kun valtiolla ei ole muka rahaa. Itse sinipuna hallitus ne rahat on yksityistänyt eli vienyt kansalaisten omistamat valtioyhtiöt yksityisille ja nythe jakavat osinkoa rikkaina miljoonia optioina, osinkoina tai bonuksina. Seuratkaa Ilmarista ja Finnairi tai nokiaa. Siinä huomaatte miten rikkaat jakavat kansalle kuuluvia verovaroja keskenänsä. Yksipuolue ajaa kansan asiaa eli PS. muistakaa äänestää PS ja hyvä muutos tulee kansalle.Nyt kansa lähtee tästä EU järjetelmästä ja on järjestäytynyt kuntavaaleihin. Konnat pois eduskunnasta ja kuntien valtuustoista.

 • Arkipäivän tosiasiaa on salaamisen ja valehtelun jatkumo sotasyyllisten tuomioista alkaen: http://www.promerit.net/kauppa/catalog/product_info.php?products_id=1423&osCsid=64d3eb91e13039668115a88f43b34f54

  ja eurooppapolitiikan salattuiohin neuvotteluihin ja peitreltyinin sopimuksiin asti…

  Muutostahan Suomessakin vaatii väärä kansa; joita salonkileijonan lailla käyttäytyvä eurooppaministeri Alexander Stubb nimittelee LOKAAJIKSI..?

 • Salailun kulttuuri todella on levinnyt uudelle tasolle !

  Hallituksen esitys vakuutusyhtiöiden uudeksi vakuuslaiksi sisältää merkittäviä AUKKOJA Finlexissä; eli valtion julkisessa ”tietokannassa” !

  Oleellista muttei mitenkään hämmästyttävää nykymenoon verrattuna on, se, että lukuja ja kaavoja puuttuu julkisista asiakirjoista ?

  Kai ”kansanedustajat” sentään saavat luettavikseen ja äänestettävikseen ”täydellisen” aineiston ? Taitaa kuitenkin käydä niin, että matematiikkaa osaavat kansalaiset eivät ole oikeutettuja keskustelupalstoilla kertomaan kaavan sisällöstä, niin, että jopa lyhyen matematiikan lukeneet ”kansanedustajat” tietävät mistä äänestävät ?

  Olisin ikikiitollinen jos esimerkiksi ”nalle” osaavana ihmisenä sijoittelisi kaavaan TODELLISIA lukuja; siis vaikutuksia joista eduskunta tosiasiassa äänestää kaavan takana … mutta eipä taida tällainen Helsingin herroja kiinnostaa ?

 • Tämä Luigin kannanotto .. ”Kai “kansanedustajat” sentään saavat luettavikseen ja äänestettävikseen “täydellisen” aineiston ? Taitaa kuitenkin käydä niin, että matematiikkaa osaavat kansalaiset eivät ole oikeutettuja keskustelupalstoilla kertomaan kaavan sisällöstä, niin, että jopa lyhyen matematiikan lukeneet “kansanedustajat” tietävät mistä äänestävät?” .. on ajallinen.

  Mutta, mutta… kansalaisjournalismihan on parlamentaarikoille liian rahvaanomaista.

 • Mutta onneksi asiasta on ”höpisty” jo senverran, että Suomen yrittäjien johto julkisesti pyytää Yritttäjäsanomissa PALUTTAMAAN PK-yrittäjille liikaa perityt vakuutusmaksut, jotka ”lakimuutoksella” aiotaan PUHALTAA eli Suomeksi VARASTAA ”vakuutusyhtiöiden” taseisiin ja samalla ”lainsäädännöllä” TUHOTA TODISTEET eli lakata vaatimasta yrityskohtaista korvamerkintää rahoille enää tulevaisuudessa !

  Korvamerkityn lehmän varastamisesta saa suuremman tuomion, kuin miljardien korvamerkityn OMAISUUDEN ( joka peritty yli lain salliman vuosien kuluessa ) VARASTAMISESTA !

  Nyt jo PK-yrittäjien edunvalvontakin on herännyt valvomaan jäsenmaksun maksajien etua … miksi lähes puolen vuoden viive ?

  Vain alle 10 KANSANEDUSTAJAA ei aio osallitua tähän ”karjavarkauteen” ja äänestää lakia vastaan; koko loppu joukko tuntuu ostetulta ?

  Ennen hallitusvastuussa ollut oppositiokin on hiljaa, koska on hiihdellyt vakuutusyhtiöiden piikkiin Lapin hangilla ? Ja tietenkin osallistunut PUHALLUKSEN VALMISTELUUN ”tilapäislailla” !

  Koko Suomen asuntovarallisuutta suurempi omaisuus ollaan siirtämässä muutaman harvan hallintaan ja julkinen keskustelu ja eduskuntakeskustelu on MITÄTÖNTÄ ! Mitä se kertoo Teille lukijat Suomen demokratiasta ? Siis onko Suomessa demokratiaa jäljellä ? Lehdistö hehkuttelee jo ”antijytkyä”, vaikka pinnan alla kuohuu !

 • Vakuutusmyyjät ovat aktiivisesti kierrelleet PK-yrityksissä viimeiset puoli vuotta haluten ”lakisääteiset” vakuutukset juuri heille !

  Vakuutusyhtiöt ovat siis niin varmoja uuden vakuuspuhalluksen läpimenosta Eduskunnassa ja ylimaksujen PALAUTTAMATTOMUUDEN puolesta, että hamuavat näitä ylimaksuja sisältäviä rahastoja ( jotka siis siirtyvät vuoden loppuun asti ”vakuutusten” mukana ) itselleen VARMOINA siitä että VARASTETTU raha myös PYSYY VARKAIDEN laareissa Eduskunnan myötävaikutuksella !

  Noiden ”rahastojen” hallintokuluista ( noin 700 miljoonaa ) kyllä riittää ”asuntokauppojen” muodossa muutama satatuhatta vaikka jokaiselle ”kansanedustajalle” jos sielu vain ”vakuutusyhtiöille” myydään ?

  Myös AKT:ssä kuohuu kun on selvinnyt, että ”työttömyysturvan” varjolla kerättyä rahaa on nyt julki tulleilla sopimuksilla siirretty kuulumattomille osapuolille ! Poliisi ei tutki kunnolla yhtäkään näistä tapauksista; saati vaadi syyllisiä PALAUTTAMAAN RIKOKSILLA tuhlattuja rahoja !

  Erilaisille ”yhdistyksille” myös VUOTAA rahaa suoraan pudjetista Laki Folktingetistä; Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta … RAY näitä herrojen RAHAHANOJA Suomesta kyllä löytyy JULKISISTA ASIAKIRJOISTA, mutta julkinen keskustelu niistä; kuten puoluetuista on muiden paitsi PerusSuomalaisten osalta kielletty !

  Ja kun ministeri erehtyy selvittämään mistä RUUAN hinta Suomessa muodostuu; verovaroilla tehty ”selvitys” julistetaan SALAISEKSI … tässä pieniä ”arvailuja” miksi: Kemiran myyminen Yaralle nosti lannoitteiden hintaa pelkästään 2 vuodessa 25 % ; luomulannoittajille on tullut maaperänäytepakko; energiaverojen nosto siirtyi suoraan ruuan ja raaka-aineiden sekä kuljetusten hintaan … EU-määräykset lihaleikkaamoille ja pienteurastamoille TAPPOIVAT 25 – 50 % pienteurastomaoista ja tilakaupoista.
  Myöskin tinkimaidon eli käsittelemättömän maidon tilamyynnille on NAURETTAVAN pieni KIINTIÖ ”vapaassa” markkinataloudessa !

  Suurin syys siis Suomen järkyttävään asumisen ja elämisen hintaan selittyy EU:n säädöksillä ja Eduskunnan päätöksillä ! Omistaja”ohjaus” järjestelmää unohtamatta … Kemira-kauppa on malliesimerkki yhdessä Fingrid kaupan kanssa siitä kuinka valtion yhteistä OMAISUUTTA LAHJOITETAAN herrojen haltuun ( tapaus Kemirassa ostosta aiheutuneet velat maksettiin pois noin 4 vuoden nettotuloksella … oliko siis kauppahinta naurettavan alhainen ? ) Fingrid-tapauksessa Mauri Pekkarinen sanoi, että valtion ”omaistaja-ohjauksen” viivyttely kaupassa ja siitä aiheutunut hinnan nousu ei vaikuttanut, ”kuin” 0,5 % kuluttjan sähkön hintaa nostavasti ! Huomioikaa, että tuon ”yhden” miehen aikaansaannos 0,5 % lisää siirtomaksua kertaantuu lähes suoraan myös ruuan ja asumisen hintaan ! Jopa valtion ”omistajaohjaus”-yhtiön yhden vuoden tilinpäätös kikkailulla pidettiin poissa jopa eduskunnan saatavilta !

  Näitä lehdistä ja julkisista asiakirjoista saatavia TIETOJA Suomen valtionhallinnon todellisesta tilasta olen arkistoinut nyt kymmenisen vuotta; ja olen menon huomannut muuttuvan yhä hurjemmaksi; kuten perustuslain 118 §:n lisäys kansalasille aiheutettujen ihmisoikeusrikosten SYYTEOIKEUDETTOMUUDESTA kertoo että KORRUPTOITUNUT on sellainen määrä ”kansanedustajia”, että Perustuslakiakin on mahdollista MANIPULOIDA täysin suvereenisti !

  En todellakaan usko yhdenkään äänestäjän tosiasiassa äänestäneen rikollisten syyteoikeudettomuuden tai ruuan hinnan nostamisen puolesta ?

  Äänestämisellä on yhä suurempi merkitys, koska herrat ovat tehneet itselleen lait; että vaalien välinen LAILLISUUDEN valvonta on tavallisilta kansalaisilta tehty lähes mohdottomaksi !

  Ihmisoikeusrikoksia Suomessa siis tapahtuu ja urakalla; miksi muuten olisi upotettu MILJOONIA lakiin joka suojaa rikkojia seuraamuksilta ? ( perustuslain muutos ).

  Mutta viimeisimmät ”oikeusministerit” ovat ponnistaneet omille paikoilleen valtion rahavirtojen eli Laki Folktingetistä ja Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta turvin; joten noiden ”herra”-rahahanojen sulkemista ei edes harkita nykyisen hallituksen aikana … kaikesta muusta säätetään, mutta koskemattomia ovat Kansanedustajien eläkelaki, vakuutusyhtiöiden katteet ja lomamökit sekä ministereiden ”kulukorvaukset” ja ”herrayhdistysten” rahavirrat valtion budjetista … niitä kaikkia lisätään kun samalla mietitään kuinka vanhuksen yhtä päivittäistä kroonikkovaippaa voitaisiin ”leikata”.

  Myöskin Kreikka saa mitä Kreikka ”tarvitsee” … Jos Suomessa olisi oikeasti VAPAA lehdistö ja kansa tietäisi sen mitä täällä foorumilla olevat tietävät Suomi voisi oikeasti muuttua !

  Siksi tarvitaan ”vihapuhelakeja” ja ”moderointia” tiedonkulkuun sekä Mariaporin kokeman kaltaisia ”oikeudenkäyntejä” totuuden salaamiseen !

 • Luulitteko oikeasti … siis aikuisten oikeasti, että H-A tuomittiin ”vihapuheiden” ja kirjoitusten takia ?

  Ehei kyse taitaa TAAS KERRAN olla rahasta ? Lukekaapa edellinen osio ja miettikää seuraavia asioita; H-A oli ainoa, joka otti esille na suuret rahasummat, jotka puolueille virtaavat ”yhdistysten” kautta ! Asiaa koskeva lakiesitys sai heti vastaansa arvosteluryöpyn, koska Sotaveteraaneille annettava tuki on ympätty samaan lakiin ! Käytetäänkö sotaveteraaneja siis savuverhona YLIMÄÄRÄISILLE ”yhdistysten” kautta kanavoitaville PUOLUETUILLE ?

  Jokatapauksessa mm. nykyinen ja edellinen oikeusministeri ”ponnistivat” tällaisen valtion varoin tuetun ”yhdistyksen” kautta pallilleen ; joten ei ihme, että ”oikeusministeriö” valmisteli pikavauhtia lain, jonka nojalla H-A ”tuomittiin” takautuvasti ?

  Samaten vastaavanlainen järjestely tukien kanavoimiseksi piilossa katseilta on nyt tutkinnassa Monikca-säätiön osalta ( RAY tutkii onko tukia käytetty vastoin säännöksisä ). Tähän tilanteeseen on ajauduttu, kun ”virallista” maahanmuutto ja kotouttamisrahaa leikattiin valtion budjetista näytösluontoisesti !

  H-A ei ehkä tiennyt kuinka suurille kengille astui, kun vaati ”yhdistysten” rahahanoja tiukemmalle ja teki tietääkseni asiasta jopa lakialoitteen !

  Esimerkiksi Laki Folktingetistä on Suomen nykyiselle hallitukselle ”pyhä”; lähes uskonnollinen laki 1900 luvun alkupuoliskolta ? Jopa Perustuslaki näyttää olevan helpompi muuttaa Suomessa kuin Ruotsin kielen ”virallistava” laki ? Tuskin ”oikeusministeriössä” yksikään virkamise edes uskaltaisi nykyinen ”oikeusministerin” aikana valmistella lakimuutosta kyseiseen pykälään; saati leikata sen kautta kanavoitavaa tukea ?

  2 Eduskuntaa sensijaan kyllä hyväksyi Perustuslain manipuloinnin 118 §:n osalta ja ihmisoikeusrikkomusten SYYTEOIKEUDETTOMUUDEN !

  ”Oikeusministereillä” on meillä tapana pyyhkiä persettä kansalaisten ihmisoikeusksilla; kuten kävi asetuksen 84/2009 suhteen ( eduskunnan enemmistön tahto kumottiin ja haasteoikeus vietiin 2 naisen voimin ) sekä kansainvälisestä rikostuomioistuimsesta tehtiin TOIMIVALLATON niissä tapauksissa, jossa koko maan ”oikeusjärjestelmä” on todettu toimivallattomaksi !Nythän näitä ”yksittäis”tapauksia ovat kaikki Perustuslain 118 §:n ”syyteoikeudettomat” jutut ?

  Eu sanelee tuperyyksiä Suomelle ja Suomi nielee ne koska on saanut EU- ja kansainväliseltä ”oikeusjärjestelmältä” SUOJELUA Suomen ihmisoikeus-kilven kiillotukseen ja poliittisen mädännäisyyden peittelyyn !

  Suomen hyväveli-järjestelmä mädännäisyys on siten ulotettu Suomen virkamiesten toimesta koko Euroopan ”oikeusjärjestelmään” ja esimerkiksi KKO päätöksen 11/2012 saamiseksi kantajat etsivät toimihalukasta ja EU-”lisenssin” omaavaa ”asianajajaa” lähes 3 vuotta ?

  Tämän yhteis-Eurooppalaisen ”oikeuslaitoksen” mädätys-projektin takia mm. kansalaisten ja valtion välisillä sopimuksilla ( mm. eläkesopimukset ) voidaan pyyhkiä sitä minne valo ei paista ja loukata toisen sopimusosapuolen oikeuksia TAKAUTUVASTI.

  Yksi esimerkki takautuvista sopimuksista oli Ruanda-”oikeudenkäynti” joka TUOTIIN Suomeen Braxin allekirjoittamalla ”toimivallan poistosopimuksella” !

  Yksi asia johtaa toiseen; niimpä valtion kustantamien ”yhdistysten” rahahanojen sulkeutumisen seurauksena Suomeen olisi voitu saada ensimmäinen IHKA OIKEA OIKEUSMINISTERI; joka uskaltaisi nostaa kissan pöydälle ja putsata sen pöydän !

  Tuollaisen H-A:n aloittaman toiminnan vaikutuksia hallituspuolueiden jäsenet eivät edes uskaltaneet ajatella !

  Vapaan demokratian kauhistus oli kovaa vauhtia rantautumassa Arkadianmäelle ?

  Mutta vaara ei ole ohi, joten valta SIIRRETÄÄN EU-valtakeskuksiin; jossa BILBERGILÄISET pitävät valtaa, kun kansa ei sitä enää Suomessa kaiken ”kadottaneille” salli ?

  H-A:n suurin virhe oli ampua kympin ”pyssyllä” satojen miljoonien rahavirtaa ”yhdistyksiin”; mutta kieltämättä valiokunnan ”tähystäjän” paikalta oli kutkuttavan hyvät näkymät ampua … hyvin osui … haavoitti … mutta vihollisen vastatuli oli murskaavan ylovoimaista … resursseina kun oli koko valtakunnan ”avaimet” …

  • Eikä tämä tähän jäänyt tietämättä mikä osui KKO:n Pauliine meni ”imagoa” kohattaakseen ( ja KKO:n imagoa H-A-ryvetyksen jälkeen ) antamaan lausuman verkkouutisiin; että meillä Suomessa on vielä KKO:takin RYVETTYNEEMPI ”oikeuslaitos”; sanoi suunnilleen näin : KKO on vuosien 2011 – 2012 aikana muuttanut 11 kappaletta vakuutusoikeuden tuomioita, mutta vakuutusoikeus ei ole linjaustaan muttanut KKO:n tuomioiden mukaiseksi.

   Ei sitten mitään muuta keinoa keksinyt ”pestä” omia kasvojaan, kun etsiä vielä ryvettyneemmät !

   Kaikki nämä tapaukset kansalaisille paljastavat, että Suomen ”oikeuslaitoksen” jäsnet ( suuri osa ) ovat poliittisen eliitin HOVINARREJA; joiden välillä sallitaan käyttää omaa ”harkintavaltaakin” ?

   Valtansa ovat saaneet ”ylhäisiltä” mutta toisten likapyykin peseminen saa aina kuitenkin myös ”työn tekijän” itsensä likaiseksi; täysin mutaisessa seurassa yhdet vain vähän likaantuneet kasvot voivat hetken näyttää puhtailta; mutta totuuden ”valo” lopulta paljastaa koko karmeuden ?

   Herrat ovat narrinsa laittaneet sellaiseen häväistykseen; että on vain ajan kysymys milloin ensimmäinen ”musta enkeli” lankeaa ? Lipsumisia on jo näyttänyt tapahtuvan ?

   Brax jo poistui taka-alalle kaiken pahan tehneenä; ja jätti seuraajat kiirastuleen ? … Braxin ”saldoa” kansainvälisen rikostuomioistuimen tekeminen toimivallattomaksi Suoomea koskevissa asioissa; lasten ja miesten ihmisoikeuksien vieminen asetuksella 84/2009; Perustusalain ryvettäminen viemällä valtaa pois Suomesta ja loppamalla siihen syyttämättäjättämis-pyklä ihmisoikeusrikoksissa ( 118 §) EIT:n ”organisaatiomuutos” ja sen Suomalaisjaoksen ”seulonnan” tiukentaminen; Eoa päätöksen 876/2/05 ”kaltaisen” presidentin- ja ministerinvastuuasian pitäminen poissa Suomen historoankirjoituksesta taustojen osalta sekä Ruanda-”oikeudenkäynnin” TUOMINEN Suomeen; jotta kansainväälisen rikostuomioistuimen ”organisaatiomuutokseen” suostuivat ! … yhteensä 10 – 100 miljoonan kulut Suomen veronmaksajille !

   Siinä ”narrien” toimia Euroopan ”oikeuslaitoksen” pilaamisesta !

   Ja koska Euroopan ylimystö tietää näistä jutuista; saadaan ”Suomi” siis Suomen ”päättäjät” suostumaan millaisiin ”sopimuksiin” tahansa ?

   Suomen poliittisen eliitin suojelusta kansa maksaa nyt hirvittävää hintaa ”herrojen ja rouvien” ”neuvotellessa” ! Jos nuo herrat ja narrit olisi saatu Valtakunnanoikeuteen 2006; kuten SUOMEN LAKI vielä 2005 salli emme nyt olisi tässä karmeassa tilanteessa !

 • Joko tätä voi kutsua joukkotuhonnaksi ( määritelmä: jonkintunnistettavan kansanosan elinolojen huonontaminen niin, että se vaikuttaa kuolleisuuteen ? ).

  Luin loppuviikolla Talous Sanomista että ”eräät” vakuutusyhtiöt epäävät jopa 29 % heille saapuneista työkyvyttömyyseläkehakemuksista … ilmankos vakuutusoikeudenkin ”lääkäreitä” on ammuttu takavuosina ja ”ylilääkäri” erosi! Siis moniko työkyvyttömyyseläkettä hakeva kituu kidutuksen kaltaisissa olosuhteissa vuosia, kun ei kuulu niinsanotusti minnekkään luukulle; ei saa kuntoutusta ja joutuu miettimään mitä suuhunsa pistäisi ? Ja kuinka moni oikeasti kuolee noissa jonoissa ja epämääräisen käsittelyn aikana ?

  On siis tutkimustuloksi, että jopa 29 % joutuu valituskurimuksen uhreiksi … ja tässä tapauksessa LAKEJA EI OLE MUUTETTU ! Siis taas yksi aukoton todiste siitä, että virkamiesmielivalta lisääntyy koko ajan Suomessa.

 • BJÖRN WAHLROOSISTA IMAGOHAITTA
  Nordean tulokset ovat heikentyneet kaikilla rintamilla. EPSI Rating -yhtiö selittää tutkimuksessaan ilmiötä Nordean hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosin esiintymisellä. http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012100116142167_uu.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=uutiskirje

 • Oliko yllätys se, että Suomi ei päässyt YK:n turvallisuusneuvostoon ?

  Minä TIESIN; että mm. Halonen on sellainen IMAGOHAITTA Suomelle YK:n silmissä !

  Tarjan ja kavereiden toimet olisi pitänyt olla YK:n tutkittavina jo vuosia sitten sinne Suomesta lähetettyjen juttujen vuoksi; minä ainakin muistan kuinka mm. Jali Raita oli YK:n kuultavana, koska kävi ilmi, että Suomi lähetti VALHEELLISTA TIETOA YK:lle ihmisoikeusraportissaan !

  Suomeen ei siis voi luottaa, koska se kusettaa YK:ta ja OMIA KANSALAISIAAN !

  Halonen allekirjoitteli kansainvälisiä sopimuksia ”ihmisoikeuskista” ja samalla ITSE rikkoi ihmisoikeusia omia poliittisia päämääriä toteuttaessaan; mm. asetus 84/2009 HAASTEOIKEUDEN poistamisesta !

  Suomi ei SIIS OLETETUSTI päässyt YK:n turvallisuusneuvostoon, koska YK:n jäsenet kai TIESIVÄT Suomen ”johtajien” ajavan vain ja ainoastaan OMAA henkilökohtaista ETUAAN ?

  Suomen ”johtajat” ovat Suomelle imagohaitta jotka vain haaskaavat verovaroja !

  Suomea ei neuvotteluissa oteta enää tosissaan, koska aina löytyy jokin sellainen luuranko kaapista, jotta voidaan Suomi kiristää millaiseen ”sopimukseen” tahansa ?

  Jo nämä luurangot olisi aikanaan kunnolla käsitelty ei niitä nyt voitaisi käyttää Suomen ”johtajia” eli HARHAANJOHTAJIA vastaan ”neuvotteluissa” ?

  Korkeiden virkamiesten lehtolapset ja lainsäädäntömokat … vai luuletteko, ettei vieraan maan tiedustelupalvelut ole totuutta selvittäneet … sitä ei vaan esimerkiksi Venäjän lapsikiistassa tuoda julki vaan käytetään neuvottelussa valttikorttina !

  Jos totuus vuodettaisiin julki ei jäisi ”asetta” neuvotteluihin ?

  Suomen virkamiesten salailua ja mokia käytetään heitä vastaan varmasti … ja veronmaksajat maksavat 3 POLVESSA !

  Imagohaitasta tuli näin RAHALLINEN haitta !

 • Niimpä Durian… Postipankki perustettiin aikoinaan sodasta palaavien rintamamiesten ”palkkojden” maksatuksen hoitajaksi.

  Nyt entinen valtion pankki on kierrätetrty Danske Pankiksi.

  Wahlroosin puheet ja teot ovat kuin Rubikin kuutio; kun tarpeeksi kauan keåputellaan asiat saadaan näyttämään ja toimimaan kieputtajan tahdon tavalla.

 • Durian, kirjoitat: ”Jokaisen olisi jo EU:niin liityttäessä pitänyt ymmärtää, että kysymyksessä on vain kolonialismin uudempi muoto”

  Ymmärryvaatimuksesi on kohtuuton, sillä perusteela kun Euroopa Unioniin liittymisen esivaiheista kansalaisille härskisti valehdeltiin ja mm. kansanäänestyksen tulos väärennettiin.

  Suomi kansakuntana vietiin (tulevaan valtioliittoo) sokkona. Liittymissopimuksen allekirjoittanut tasavallan presidentti Martti Ahtisaari oli tuskin lukenut sopimusasiakirjaa kovinkaan kattavasti…?

 • Tahtoisin nyt vain kysyä sitä, mikä on aikoinaan BW:n sanelema typeryys suhteessa EU:n typeryyksiin.

  BW:n pitäisi nyt hieman selvittää tätä, jotta olisi ylipäätänsä uskottava muussa kuin mäyräkoiramielessä.

  Finanssimielessä toki mestari kotikutoisissa kehyksissä uskoon paenneiden Hirvostensa kanssa.

  Siinäkö se maailman autuus todellakin oli…?

  Kertoisiko BW nyt jotain muutakin oppimaansa…?

 • Kiitokset Kalevi Kannukselle aiheen esille nostamisesta – jälleen kerran!.

  Tutkimukseni päivittyvät pikapuoliin nettiin.

  Suomi menetti itsenäisyytensä jo ETA-jäsenyyslakiesityksellä HE 95 -1992 vp.

  Kyseisellä lakiesityksellä Suomi hyväksyi kaiken, siis kaikki silloiset EY-direktiivit ja -asetukset saatettiin voimaan niin pankkien vakavaraisuuksia kuin maataloutta koskevien määräyksiä myöten!

  Myös EU:lle menevistä lyhyt- ja pitkäaikaisista valtion budjettiin vaikuttamista menoista sovittiin ehdoitta.

  Vain maatalous ja elintarviketeollisuus saivat jatkaa 1.1.1995 saakka Suomen itsenäisillä päätöksillä ja suojatulleilla.

  Valtion budjettiin vaikuttavia menoja ei eritelty, eli niin tilapäinen kuin pysyvä euro-vakausmekanismi tuli eduskunnassa hyväksyttyä siis jo 1992!
  Ei ole ihme, että perustuslakivaliokunta professori Tuomas Ojasen määrittelyn mukaan toimii kenttäoikeutena.

  Miksi HE 95 -1992 meni huomiota herättämättä läpi?

  No, varsinainen lakiosuus tekstistä oli suppea. Sensijaan liitteinä olleet ETA-sopimuksen eli Porton sopimuksen EY-direktiivit, -asetukset, -julistukset ja -pöytäkirjat olivat luettelonomaisia ja veivät tekstistä valtaosan.

  Lisäksi pitää huomata, että liitteissä olevien EY-direktiivien ja -asetusten viittaukset olisi pitänyt erikseen lukea EY-säädöstöstä. Säädöskokoelmaa oli 60 tuhatta painosivua, josta 30 tuhatta koski maataloutta.

  Kansanedustajat eivät ETA-lakia hyväksyessään tienneet hölkäsen pöläystä EY-säädöksistä, jotka varsinkin oikeusministeriöön palkatut virkamiehet joutuivat lukemaan läpi.

  Olen viime viikkoina tutustunut Porton sopimukseen ja ETA-lakiesitykseen.
  Itse lakiesitys (ilman valiokuntalausuntoja ja -mietintöä) on kaikkiaan 17 nidettä koskeva kokonaisuus!
  Netistä leikattuna ja wordiin 12 fontilla on n 800 sivua.

  Väitän, että yksikään kansanedustajista ei tutustunut teksteihin, eiväthän direktiivien numero- ja kirjainkoodit kiinnosta lukijaa sen enempää kuin puhelinluettelon numerot.

  ETA-jäsenyys on Mauno Koiviston määräyksellä tehty törkeä valtiopetos.

  Odottakaapa, millaisen dokumentin tulen selvityksistäni tekemään.

 • Leino Kimmo

  Tänään olemme saaneet lukea, kuinka Sampsa Kataja koittaa kepillä keväistä jäätä; kuinka käy jos salaa Sveitsin pankkeihin viedyt varat voisi palauttaa ILMAN SANKTIOITA !

  Mutta pelko on SYVEMPI; Herra äänesti PUOLESTA; kun eduksunta PÄÄTTI VARASTAA ! Laki 444/2012 varasti jopa 3 MILJARDIA euroa rahaa ”vakuutusyhtiöiden” taseisiin ja VÄITÄN, että ”nallekin” saamassa 12,5 miljoonan JÄTTIOSINGOSSA; ( jonka on menossa nostamaan Ruotsiin ) on noita VARASTETTUJA MILJARDEJA !

  Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille”; Jorma Heikkien : ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan”… vakuutusyhtiöt ovat saaneet HALUAMAANSA ”lainsäädäntöä” VUOSIKYMMENIEN LAHJONNAN AVULLA !

  Valtakunnan ”pikkupelurit” onnistuivat VARASTAMAAN jopa 3 MILJARDIA ja syöksivät Suomen samalla Euroopan PISIMPÄÄN lamaan ?

  Mutta EU antaa heille anteeksi, koska muuten saattaa paljastua KOKO EU:n laajuinen vastaava HUIJAUS ! Pienet valtiot on VELKAANNUTETTU TARKOITUKSELLA; jotta niiden omaisuus voidaan siirtää MAAILMAN RAHAN PALVELUKSEEN.

  Suomi myydään ELI LAHJOITETAAN ulkomaiselle kapitaalille … Suomi on jo lähes elinikäisessä VELKAVANKEUDESSA; ellei koko homma PALJASTU; kuten Suomen ”miljardikaappaus” ja kansa saattaa äänestää ”väärin” VARKAIDEN NÄKÖKULMASTA.

  20 miljoonan ”lehdistötuki” on tulossa vielä ennen vaaleja, jotta äänestyspäätökset perustusivat ehdokkaiden ”mediaseksikkyyteen” ; muttei MISSÄÄN nimessä ASIAKYSYMYKSIIN !

  Annetaan Rosatomin rakentaa tänne voimala ja KANSALLISTETAAN se sitten … eikö näin ole maailmalla tapana ?

  Kansainvälinen rikostuomioistuin EI voi puuttua Suomen toimiin, koska Suomi on LAHJONUT sen jo !

 • Wahlroos varautunutko…

  Tästä ”muuttoliikkeesta” Testamentissaan kansalle presidentti P.E.Svinhufvud ennakoi… 1944,.

  Ote kirjasta:

  ”Kansan johtajat, jotka etukäteen tekevät laskelmia omaksi hyväkseen kansansa tuhoutumisen varalta, ja antavat näiden laskelmien vaikuttaa päätöksiinsä valtion asioita ratkaistaessa ja tekevät siinä mielessä palveluksia, menettelevät isänmaataan kohtaan edesvastuuttomasti. Sillä kansaa ei voi paeta. Se jää tuhon omaksi ../.. Terve kansallinen vaisto sanoo näin: En voi paeta, koska koko kansa ei voi sitä tehdä. Viipurin läänin asukkaat saattoivat siirtyä Suomeen, mutta me emme voi vaeltaa Ruotsiin.” ../..

  Ukko-Pekan testamenttia olisi syytä suositella nykyisille politiikan päättäjille. Tokko heilläkään on kuitenkaan voimia paljon syventyä tällaisiin asioihin nykyaikaisessa mediamyllyssä. Tähän ajan puutteeseen viittaa Svinhufvudkin sivulla 50, että ”suunnattoman työtaakan rasittamat suurliikemiehet eivät ennätä ajatella asiaa huomispäivää pitemmälle eivätkä katsoa, minkälaisiin poliittisiin vekseleihin pistävät nimensä”. Nykyäänhän ministerit tekevät ulkomaanmatkoja liikemiesten eturintamassa!

 • Leino Kimmo

  Suomen ”päättäjät” OVAT TIENNEET millaisiin vekseleihin nimensä laittvat niimpä PERUSTUSLAKI PITI MANIPULOIDA toiseen kertaan estämään RIKOSTUTKINTA ! ( Pl 118 § ..”Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset ..Syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa”; eli tuon PETOS poistaa ihmisoikeudet tehtiin TIETOISENA ( Jorma Jaakkolan plogi ) mukaisen VALTIPETOKSEN PEITTELEMISEKSI !

  Petos peiteltiin uusilla petoksilla !

  Mutta petos piti ulottaa Suomea kauemmas: He 55/2007 avulla kansanedustajille VALEHDELLEN Suomi onnistui LAHJOA Kansainvälinen rikostuomioistuin Ruanada-”oikeudenkäynnin” avulla: Suomen allekirjoittama ”sopimus”: Suomi MAKSAA ja PITÄÄ Ruanada-”oikeudenkäynnin” ja Kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivallattomaksi Suomea koskevissa yksittäistapauksissa ,,, jotka ON ”anonyymisti” kerrottu JULKISESSA EOA päätöksessä 876/2/05 …”poliisilla ei ole oikeutta suoritaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin- ja ministerinvastuuasiassa”.

  Eli Suomessa ei käytännössä virkarikostutkinnassa enää ole YHTÄÄN TOIMIVALTAISTA tahoa ( eoa päätös ; PL 118 § ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen LAHJONTA )

  TÄYSI JATKUMO virkarikosten tutkinnan estämistä ”lainsäädäntöä” hyväksikäyttämällä ja asiakirjoja SALAAMALLA jopa kansanedustajilta LAKIÄÄNESTYKSISSÄ !

  EIT:n tutkinta estettiin ”sopimuksella”; Euroopan Neuvoston Suomen valtuuskunnan ”raportti” eduksunnalle … EIT siirtyy 1.1. 2014 yhden suomalaistuomarin seulontajärjestelmään … 2013 ”seulontaprosentti” oli 95 % joten villi arvas 2014 se on 99 % !

  2008 Tuija Brax oli Sveitsissä neuvottelemassa EIT:n ”organisaatiomuutoksesta”; muutoksesta joka mahdollistaa SALATA Suomen ”oikeusjärjestelmän ” suorittamat TAHALLISET OIKEUSMURHAT ! ( osa niistä; kuten laki 444/2012 3 miljardin VARASTAMISESTA on ”lainsäädännöllisiä” ) joiden SYYTTÄMISEN ja ESITUTKINNAN estää EOA päätös 876/2/05 sekä PL 118 § !

  TODISTEET SIIS OVAT JULKISIA Suomen ”oikeuslaitoksen” TÄYDELLISESTÄ MÄDÄNNÄISYYDESTÄ ! ( joka on LAHJONNALLA saastutettu Kansainväliseen rikostuomioistuimeen; Suomen allekirjoittama ”sopimus” )

  Asian ”valmistelua” oikeusministeriössä ( Työryhmämietintö 25.04. 2006

  Työryhmä esittää uusia säännöksiä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan

  Pyrkimyksenä om, että Suomi saisi nykyistä paremmat mahdollisuudet käsitellä itsenäisesti Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvia erittäin vakavia rikoksia. Niitä ovat joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset. Teot ovat nykyisinkin Suomessa rangaistavia, mutta eivät välttämättä ihmisoikeusrikoksina.

  Eli näyttää siltä; että EOA päätöksen 876/2/05 TEKIJÄT antoivat SISÄPIIRITIETOA ”oikeusministeriöön” ESTÄMÄÄN tuollaisen asian KÄSITTELY Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Eoa päätös JULKAISTIIN vasta 20.12. 2007 mutta ”oikeusministeriö

 • Leino Kimmo

  ..mutta ”oikeusministeriö” salasi sen kokonaan laista ( He 55/2007) mukaan äänestäviltä kansanedustajilta ! Varoitin JULKISESTI ennen ”sopimuksen” solmimista Tuija Braxia JULKISESSA ”onnline”-keskustelussa, että He 55/2007 mukainen ”sopimus” ollaan tekemässä AKUUTISSA TILANTEESSA . ( oikeusministeriöön rekisteröimäni nimimerkki Kaiken Kokenut Kansalainen ). ”Lainsäädäntöä” siis on tehty TAHALLAAN ja TIETOISESTI ihmisoikeuksia rikkomalla ! Poistettu virkavastuu ja tavallisen kansan IHMISOIKEUDET; aina ”ihmisoikeustuomioistuinta” myöten ! Tästä on niin arka dokumentti EOA kanslaipäätös 1350/4/08 ( jääviyksiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ei voida tutkia ); että MAKSAMANI kimmoleaks.fi-sivusto on suljettu ? Sivustolle kerätty myös MILJARDIVARKAUSLAIN ( laki 444/2012) taustatietoa; JULKISTA sellaista ! Saa nähdä saanko SANANVAPAUTENI vielä joskus takaisin ?

Jätä vastaus

Strict Standards: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method K2::init_scripts() should not be called statically in /home/promerit/public_html/wp-includes/plugin.php on line 525

Strict Standards: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method K2::enqueue_scripts() should not be called statically in /home/promerit/public_html/wp-includes/plugin.php on line 525