Suomi myrskyn silmässä 2. osa on tullut kirjapainosta

Erkki Hautamäki
SUOMI MYRSKYN SILMÄSSÄ OSA II

Myyntiin mm. kirjakauppoihin.
PROME, ajantaju.. verkkosivun seuraajille tästä HINTA 35,00 postikulut lisätään

HUOMIOIKAA korona-pandemian vaikutus toimitusajassa.

SMS 2.osa

Erkki Hautamäki (s. 1930), filosofian maisteri ja majuri, opetusneuvos

toimi 1960-luvulla erikoistehtävässä pääesikunnassa ja myöhemmin Vuokatin urheiluopiston rehtorina vuosina 1970–1990. Eläkkeelle jäätyään hän on tutkinut 1. ja 2. maailmansodan historiaa erityisesti Suomen ja Skandinavian näkökulmasta.

Puolustusvoimissa palvellessaan Hautamäen oli helppo luoda ylikansallisia kontakteja erittäin hyvän kielitaitonsa (suomi, ruotsi, englanti, saksa ja venäjä) ansiosta. Siksi hän on voinut käyttää hyväksi myös monipuolista lähdeaineistoa tutkiessaan yhtymäkohtia suhteessa kiisteltyyn Mannerheimin S-32 kansioon.

Kirjassaan Suomi myrskyn silmässä I ja II Hautamäki kyseenalaistaa useita käsityksiämme 1. ja 2. maailmansodan historiasta.

Hänen mukaansa Saksa oli ajettu ennen kumpaakin sotaa nurkkaan, koska se oli ruvennut olemaan maailman kauppaa hallitseville briteille ja amerikkalaisille varteenotettava kilpailija. Saksalaiset tuotteet valloittivat maailmaa ja tämä aiheutti Englannissa ja USA:ssa talouden taantumista.

Saksa oli kuitenkin niin suuri pala haukattavaksi, että sen ympärille oli luotava useita rintamia. Tämä sopi hyvin Stalinin valtapyrkimyksille ja Neuvostoliitto saatiinkin massiivisen amerikkalaisen aseavun saattelemana mukaan 2. maailmansotaan Saksan vastaiseen rintamaan. Asetoimitusten pääväylä, Murmanskin rata sekä suurkaupunki Leningrad, sijaitsivat Suomen itäsivustalla, mikä nosti Suomen ja Skandinavian sotanäyttämölle.

Majuri Hautamäen mukaan Mannerheim oli se jokerikortti, joka laajan kansainvälisen verkostonsa, monipuolisen kielitaitonsa ja suorien yhteyksiensä ansiosta mm. Staliniin, Hitleriin ja Churchilliin sai luoduksi sellaisen sotastrategian, jonka ansiosta Suomi säilytti itsenäisyytensä ja Skandinaviasta ei tullut sotatannerta.

Hautamäki pureutuu myös johtajien persoonallisuuteen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Välistä heidän kommenttinsa kuulostavat enemmän karkeilta kuin sivistyneiltä. Ovatko hekin vain tavallisia ihmisiä omine rajoituksineen ja stereotyppiöineen? Onko yhteiskuntarauhan säilyttäminen ja samalla oman aseman turvaaminen ja/tai usko omaan idealismiin niin tärkeää, että sen vuoksi voidaan uhrata kymmeniä miljoonia ihmishenkiä?

Majuri Hautamäki viittaa usein myös nykypäivään. Maailmansotien tapahtumilla on yhtymäkohtia myös päivänpolitiikkaan. Nyt Englanti on menettämässä hegemoniaansa brexitin myötä samalla kun Saksa on jälleen noussut ahdingosta hallitsemaan kauppaa niin, että USA:kin on säätämässä suojatulleja saksalaisille tuotteille. Kun Venäjä valtasi Krimin, muuttui myös Suomen ja Skandinavian sotilaspoliittinen asema. Toistaako historia taas itseään?

SISÄLLYS

LUKU 1 31 Yhteenveto: Poliittinen ja sotilaallinen kehitys 1919–1940 31 Englanti/Britannia – Keisarillinen Saksa – Hitlerin Saksa 34 Ranska/Saksa 40 Yhdysvallat ja Roosevelt – Tsaarien Venäjä – Neuvostoliitto 43

LUKU 2 49 Kenraalieversti F. Halderin vierailu ja Hitlerin terveiset 49 Mannerheim lähettää asiamiehensä Churchilliä tapaamaan Lontooseen 51 Tärkeitä sanomia Kremlistä 53 Hitlerin ja Göringin asiamies ev. Grassmann ja Mannerheim tapaavat 54 Mannerheimia varoitetaan 59 Ruotsin, Norjan ja Tanskan kannanottoja tiedustellaan 64 Eduskunnan mielipide 67 Marsalkan ja presidentti Rytin asiamies palaa Pohjoismaista 68 Suomalainen yhteiskunta ja sen mielipiteet kevättalvella 1941 70 Mannerheimin ja Rytin asiamies palaa Lontoosta 75

LUKU 3 82 Mannerheim tulkitsee tarkemmin Churchillin ohjeet 84 Balkan ja operaatio ”Marita” 87 Everstit Sainio ja Raappana saavat erikoistehtävän – Op. ”Pyhäselkä” 89 Balkanin S-rintaman luhistuminen – Oliko Satlinin puna-armeija valmis – Rintama E? 93 Eversti E. Buschenhagen ja ev. Grassmann tapaavat presidentti Rytin 3.3.1941 96 Mannerheimin ehdotus presidentti Rytille 97

Presidentti Rooseveltin kirjoissani usein lainaamani ilmaus; ”Politiikassa ei tapahdu mitään sattumalta ja jos jotain tapahtuu, voit olla varma, että niin se oli suunniteltukin”! Tämä ajattelu ja monet FDR:n pitämät puheet, tuo läpi 30-luvun, liittyen vieläpä 1maailmansodankin tapahtumiin, selkeästi esille Rooseveltin antipatian, jopa vihan Saksaa, Hitleriä ja muita vastaavia diktaattoreita, paitsi Stalinia kohtaan.

Eräät tutkijat ovat väittäneet tämän johtuneen ehkä Rooseveltin kateudesta Hitlerin suuntaan, tämän saatua Saksassa vieläkin syvemmästä lamasta riippumatta sittenkin aikaan voimakkaan taloudellisen nousun. Rooseveltin oma ohjelma näytti sen sijaan epäonnistuvan mm. työttömiä jälleen 1938–1939 yli 11,5 miljoonaa. Englannissa vallitsi noina vuosina taloudellinen ja vaikea työvoimapoliittinen kriisi, joka pohjautui paljolti englantilaisen yhteiskunnan luokkavastakohtaisuuksiin. Maassa oli odotettavissa jopa yhteiskunnallisia levottomuuksia. Mihin ratkaisuun sisäisissä vaikeuksissaan Churchill ja Roosevelt päätyivät? He käänsivät kansojensa katseet ulkopuoliseen uhkaan (Saksa) ja valitsivat tietoisesti selviytymistaktiikaksi – sodan! (Roosevelt! Ickes 1938)
../,,

Toimiiko Suomessa hyvinvointivaltio?

Kari Uusikylä: Hallitus on toiminut analyyttisen järkevästi. Se on nojautunut päätöksissään todellisiin asiantuntijoihin eikä höpöttäjiin.


Hallituksen pääministeri ja avainministerit ovat nuoria naisia. Oletteko huomanneet, että televisiossa terveysalan asiantuntijoissa on ollut vahva naisedustus? Naisilla on ollut analyyttistä älyä ja kykyä perustella kansalle nykytilanteen vaatimia toimia. Nyt on syytä arvioida uudelleen Suomen Palvotun Neuvonantajan vaatimuksia: ”Julkista sektoria ja sosiaaliturvaa olisi syytä ryhtyä leikkaamaan vauhdikkaasti. Tällaiset toimet ovat välttämättömiä. Paasikivikin sanoi, että viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen.”

On suuri siunaus, että joidenkin kiusaksi Suomessa on haluttu taistella 2000-luvulla yhteisen koulun ja terveydenhoidon määrärahojen puolesta. Taistelu on ollut välillä aika toivotonta, koska vastapuolella ovat olleet Isot Pojat ja heidän aatesiskonsa../..

Kuka levittää Suomessa pandemiaa?

Kuljettavatko VIRUSTA ihmiseltä ihmiseen 70 + ikäluokat.

Vai ovatko kantajina riskiryhmiä aktiivi-ikäluokat, joilla itsesuojelun vaistossa ja omassa vastuuntunnossa on vajausta, sekä mm. ne henkilöt, jotka ”testaavat” poliisin tarkastuspisteitä Uudenmaan maakuntarajalla.

PIITTAAMATTOMUUS EI OLE VIISAUTTA.

https://yle.fi/uutiset/3-11263866

KUKA levittää Suomessa pandemiaa?

Näytä äänestystulokset

Loading ... Loading ...

Poikkeuslaki Suomeen

Suomessa Marin’in JUNTTAKO?

poliisivaltuuksin…

Ovatko kansalaiset ymmärtäneet, mitä ovat vaatineet siltä perustalta kun yksilötasolla ei osata käyttäytyä esim. korona-viruksen epidemiavaiheessa.. tavallisten lakien voimassaollen?

Poikkeuslain puitteissa hallituksella on virkatoimin poliisin ja sotilaiden käskyttäjänä valta pidättää ja sakottaa niskoittelusta.

Sotaorpoudesta, sotaorpotunnus

Sotaorpous lapsuuteni ja varsinkaan nuoruuteni vuosina ei ollut mikään kunnia-asia.

Sodat hävinneelle, tai ”torjuntavoiton” saavuttaneelle kansakunnalle sotaorvot ja sotalesket olivat pääosin paarialuokkaa, eli liikaväestöä, joita oli pakko taloudellisesti tukea. Tähän samaan kastiin luokiteltiin myös osa sotalapsista joita palautui Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta – suuret ikäluokat olivat syntymässä.

Sotaorpous, poikkeavuutena muista kylän pojista, tuli esille kun eräiden aikuisten toimesta ”pään päällä” heilui alituinen uhka kasvatuslaitokseen joutumisesta, nuo paineet päättyivät o0malla kohdallani siihen kun pääsin oppikouluun – vapaa-oppilaana.

Sotaorpotunnus

2.12.2014 SAIN POSTIN VÄLITYKSELLÄ sotaorpotunnuksen kunnianosoitus-kirjeen, jonka olivat allekirjoittaneet pääministeri Jyrki Katainen ja sosiaali-ja terveysministeri Paula Risikko.

* Sekä Kaatuneitten Omaisten Liiton kunnianosoitus, jonka allekirjoittajat ovat Mauri Niskakoski, puheenjohtaja ja Jarmo Hietanen, toiminnanjohtaja.

Onhan se tunteita myllertävää 77-vuotiaana vastaanottaa viimeinkin virallinen tunnustus sotaorpoudesta. Saman kunnianosoituksen on saanut 16 000 talvi- ja jatkosodan orpoa… Isäni kohdalta ole saanut selville hänen viimeisistä vaiheistaan talvisodassa 1940; jolloin oli 2,5 vuotias.

kunnianositus

SOTAORPOLUETTELO: Kaatuneiden omaisten liiton luettelosta Nivalan sotaorvot, osio 3. sivu

Hartain toiveeni on ettei sota-ajan lapsuuden muistoksi kansakuntamme tulevaisuudessa näitä kunnianosoitusten ja rintamerkkien jakamiseen tule tarvetta…

PUNNUS-PROJEKTI, rahankeräys poliisin luvalla

Otsikon kuva talvi- ja jatkosodan sotavainajien kotiuttamistilaisuudesta Viipurissa 15. lokakuuta 2019,

Video joukkohautana toimineen Muolaan Punnuksen kyläkoulun kaivolta.

Muolaan Punnuksen kansakoulun kaivosta löydettiin 15.12.2018 arviolta kuuden suomalaisen talvisodan sotilaan jäännökset, kaivosta löytyi myös kolme tuntolevyä.

Sotavainajien tunnistamista johtaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry.
Vallitsevan käytännön mukaan DNA-vertailunäytteet pyydetään vain tuntolevyllisten vainajien omaisilta.

Ulkopuolisen rahoituksen avulla voimme laajentaa tutkimuksia niin että kaikki 6..7 vainajaa on mahdollista tunnistaa.

Pankikitili: PUNNUS-PROJEKTI
FI89 5172 0220 2567 30

TOIVEENA on, että jokainen pääsee omaisten lähelle:

TAPAHTUMIEN KEHRÄ…

* Talvisodan päättymisestä 80 vuotta 13. maaliskuuta.
ja
* Erkki Hautamäen Suomi myrskyn silmässä 2. osa lähti kirjapainoon.
sekä
* 1.3.2020 poliisilta lupa kerätä rahaa sotavainajien muiston vaalimiseen; etsintään ja löydettyjen dna-tunnistamisen kustannuksiin.

Sotavainajien tunnistamista johtaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry.
Yhdistyksen vallitsevan käytännön mukaan DNA-vertailunäytteet pyydetään vain niiden vainajien, joiden tuntolevyt on löytynyt, omaisilta.

Muistakaamme heitä kunnioituksella!

Sinä äiti, et meitä surra saa, jää rauhaan ja haltuun Herran.
Liian kallis ei uhri nyt suurinkaan, sadon runsaan se kantavi kerran.
Vaikka ruumiimme mullaksi maatua voi, niin äänemme haudoista kasvaen soi.
”Ota uhrini vastahan Suomi”.

alik. Toivo Alatalo 4./JR5.

Laatusen suorat sanat


Kuka oli syypää pääministeri Antti Rinteen (sd.) eroon?

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) entisen työmarkkinajohtajan Lasse Laatusen syyttävä sormi osoittaa tänään keskusta- ja kokoomusvaikuttajiin, jotka ovat työskennelleet aiemmin EK:n johtotehtävissä.

– Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana toimii Kai Mykkänen ja keskustan Katri Kulmunin erityisavustajana Kari Jääskeläinen. Molemmat olivat keskeisissä rooleissa pääministerin kaatamisessa, Laatunen kirjoittaa tänään ilmestyneessä työmarkkinakatsauksessaan
(siirryt toiseen palveluun)
.
– Molemmat ovat (toimitusjohtaja) Jyri Häkämiehen entisiä alaisia EK:sta.
Laatusen kirjoittaman Työmarkkinaneuvottelut 2019–2020. Suomen mallin sekä neuvottelu- ja sovittelujärjestelmän tulevaisuus -katsauksen julkaisi tänään teollisuudessa toimivien ammattiliittojen muodostama Teollisuuden palkansaajat.

EK-taustaiset kansanedustajat kaatoivat Antti Rinteen hallituksen

MINKÄ TAHON rivit ovat sisällä sotkussa? Olisko Mikael Pentikäiselle peili paikallaan

Perussuomalaisten rotuopit, mihin ne johtavat?

UHKA YHTEISKUNTAJÄRJESTYKSEN VAKAUDELLE on laitaoikeiston nuorisojärjestössä?

Perussuomalaisten nuorisojärjestö aikoo kitkeä rotuopit – Tunnettu etnonationalisti Lapista vastustaa hanketta ja yrittää vesittää Jussi Halla-ahon toiveen

PS-Nuoret on jakaantunut suhtautumisessaan etnonationalismiin, joka nousi taas viime viikonloppuna pintaan järjestön varapuheenjohtajan Toni Jalosen julistuksen myötä. PS-Nuoret valmistautuu hyväksymään sääntömuutoksen, jolla se kitkisi jäsenistönsä julki tuomat rotuopit, mutta se ei olekaan läpihuutojuttu, käy ilmi Uuden Suomen tehtyä soittokierroksen perussuomalaisille nuorille.

Sääntömuutos. Perussuomalaiset Nuoret valmistautuu äänestämään ensi lauantaina Tampereella pidettävässä ylimääräisessä kokouksessaan sääntömuutoksesta, joka laajentaisi emopuolueen valtaa nuorisojärjestöön nähden.

UusiSuomi 26.2.2020.

Mistä aiheesta Suomessa kansakunnan kannalta olisi tärkeää nostaa meteli?

Näytä äänestystulokset

Loading ... Loading ...

Tämäkö syy, kun Antti ei haasta Petteriä?

Syyttäjä: Kansanedustaja Antti Häkkäsen (kok) ex-avustaja palautti lainaksi väitetyt rahat vasta poliisitutkinnan alettua – ”Herättää epäilyksen”

Tapani Mäkisen asianajaja Petteri Sotamaa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa tiistaina 25.helmikuuta.
Entisen oikeusministerin Antti Häkkäsen (kok.) entisen erityisavustajan Tapani Mäkisen (kok.) lahjussyytteiden keskiössä on yhteensä 20 000 euroa, jotka Mäkinen syyttäjien mukaan sai kahdelta yrittäjältä käteisenä.

Tämä tapahtui hieman ennen kuin Vantaan kaupunginhallituksessa käsiteltiin asiaa, jossa Mäkinen puheenjohtajana pyrki syyttäjien mukaan toimimaan yrittäjien omistamien yritysten eduksi.
Mäkisen asianajajana toimivan Petteri Sotamaan mukaan kyse oli lainasta, joka ei millään tavoin liittynyt Vantaan kaupungin asioihin ja joka on myös maksettu takaisin.Tä
– En kommentoi muuta, kuin että kyse on vanhojen tuttavien välisestä lainasta, joka on jo maksettu takaisin. Se on velkakirjaehtojen mukaisesti takaisin maksettu. Tämä oikeudenkäynti on täysin turha, sanoi Sotamaa aamulla pidetyn valmisteluistunnon jälkeen.

Oliko rahoja oikeasti tarkoitus maksaa takaisin?
Syyttäjien mukaan Mäkinen palautti rahat vasta sen jälkeen, kun poliisitutkinta asiasta oli aloitettu. Heidän mukaansa 20 000 eurolla pyrittiin siihen, että Vantaan kaupunki ei käyttäisi etuosto-oikeuttaan eräissä maakauppa-asioissa vuonna 2015. Kaupunki päätyi käyttämään etuosto-oikeutta, mutta syyttäjien mukaan Mäkinen pyrki vaikuttamaan asiassa päinvastaiseen suuntaan.

Ddmokraatti 25.2.2020

Kertovatko kansanedustajat, ministerit tosiasioita taustoistaan kansalaisille?

Näytä äänestystulokset

Loading ... Loading ...

Politiikka on mahdollisuuksien taitoa

Kokoomuksen kansanedustaja on salannut Nuorisosäätiö-sotkussa ryvettyneen rakennusyhtiön vaalituen vuosien ajan

Kansanedustaja Kalle Jokisen mukaan 4000 euron tuki on laskutettu vahingossa hänen henkilökohtaiselle tililleen.

Kansanedustaja Kalle Jokinen (kok) on saanut lahtelaiselta rakennusliike Salpausselän Rakentajilta vaalitukea 4 000 euroa vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

Hän on jättänyt tuen ilmoittamatta kolmen vuoden ajan. Lain mukaan kaikki kampanjaan saadut yli 1 500 euron tuet on kerrottava vaalirahailmoituksella kahden kuukauden kuluessa vaaleista.

Salpausselän Rakentajat joutui poikkeuksellisen mittavan talousrikostutkinnan kohteeksi Ylen uutisoitua vuonna 2016 sen kiinteistökaupoista ja urakkasopimuksista. Uutisointi paljasti, että rakennusyhtiö oli vuodesta 2014 alkaen tehnyt miljoonavoittoja yleishyödyllisen Nuorisosäätiön kustannuksella.

Suomen kuvalehti 25.2.2020